DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Danas, kada je javnost posebno okrenuta šumi koja
predstavlja nezamjenjivi prirodno obnovljivi resurs, šumarska
struka ima i imat će sve veću ulogu i obvezu.
Uputio je posebne čestitke svima koji su istraživali i radili
u ovome petogodišnjem istraživačkom razdoblju
2001–2005., istaknuvši sveopće potrebe povezanosti
znanosti s gospodarstvom, što u našem slučaju nije upitno,
a što dokazuju zajednička dugogodišnja istraživanja
i primjena znanstvenih šumarskih istraživanja u praksi.
Sigurno da u jednom istraživačkom ciklusu nije moguće
obuhvatiti sve trenutne probleme struke, pa se stoga
otvaraju novi zahtjevi i potrebe novih istraživanja, te
izražava zadovoljstvo što su usklađeni projekti za novo
istraživačko razdoblje 2006–2010. Nadzorni odbor Hrvatskih
šuma d.o.o. jednoglasno je podržao znanstvenoistraživačke
projekte u odnosnom razdoblju u zajednici
sa Šumarskim fakultetom, Šumarskim institutom i Akademijom
šumarskih znanosti. Resorno ministarstvo je i
dalje potvrdilo financiranje znanstvenih programa iz
sredstava OKFŠ-a, čime je osigurana finanacijska potpora.
Na kraju zaželio je uspješan rad ovog savjetovanja,
kao i želju da rezultati istraživanja i dalje doprinose
unaprjeđenju šumarske struke.


Mr. sc. Darko Beuk, predsjednik Uprave Hrvatskih
šuma d.o.o. pozdravio je nazočne u ime svih djelatnika i
svoje osobno, čestitajući svim znanstvenicima i suradnicima
završetak znanstveno-istaživačkog razdoblja
2001–2005., koje je bilo uspješno, kako za znanstvenike-
istraživače, tako i za šumarsku praksu. Istakao je
vrlo dobru suradnju znanstvenika Šumarskog fakulteta,
Šumarskog instituta i Akademije šumarskih znanosti i
stručnjaka iz prakse, očekujući još bolju suradnju u sljedećem
istraživačkom razdoblju 2006–2010. Upravo želja
za daljnjim povezivanjem znanosti i prakse i primjena
rezultata istraživanja na šume i šumarstvo, bila je vodilja
na utvrđivanju programa daljnjih istraživanja. Sve
uprave šuma vrlo aktivno su se uključile u pripremu
programa istraživanja za novo razdoblje, očekujući da
će uvrštenjem njihovih prijedloga u program riješiti
mnoga goruća pitanja struke, a čija će rješenja rezultirati
općim boljitkom. Svjesni smo da bez znanstvenih
činjenica dokazanih u praksi, koje se odnose na rad i poslovanje
u šumarstvu, nema napretka i razvoja. Isto tako


uvjereni smo da hrvatska šumarska znanost ima tu snagu,
koja uz zajedničku saradnju svih iz prakse, može
pokrenuti zamašnjak razvoja šumarske struke i gospodarstva
općenito, kao što je to do sada činila i dokazala
stanjem naših šuma, koje su izuzetne kvalitete u svjetskim
razmjerima. Za sve to zaslužni su mnogi naraštaji
naših šumarskih stručnjaka školovanih na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu, radeći predano do današnjih dana.


Predsjednik Hrvatskoga šumarskog društva mr. sc.
Petar J u r j e v i ć također je pozdravio sve nazočne, naglasivši
kako je ovo znanstveno savjetovanje značajan
doprinos znanosti i šumarskoj praksi 21. stoljeća. U godini
spomenutih obljetnica i ovdje je potrebno naglasiti


kako je napredak u struci uvijek bio potican temama
raspravljanim na godišnjim skupštinama Hrvatskoga
šumarskog društva. Svaka tema bila je poticaj za jedan
korak naprijed. Slijedeći zasade biološko-ekološkog
gospodarenja šumama pok. akademika Milana Anića,
čiju 100. obljetnicu rođenja danas obilježavamo, očekujemo
rezultate istraživanja zanimljive nama, ali i inozemnim
šumarskim stručnjacima, posebno onima iz
EU, čijem pridruživanju težimo. Prirodne šume, koje mi
imamo i način gospodarena njima, posebno su interesantne
onima koji takvih šuma nemaju, a žele svoje
šume privesti sličnom stanju. Šuma, kao jedan od najznačajnijih
ekoloških čimbenika, danas je ugrožena civilizacijskim
postignućima, posebno raznim zagađenjima,
ali i prenamjenom u druge infrastrukturne objekte.
Potrebno je založiti se da struka ima veći utjecaj na sveopću
zaštitu šuma i cilj naše strukovne udruge je izboriti
se da tih loših utjecaja bude što manje. Sa stručnog
gledišta zanimaju nas nove tehnologije uzgajanja, obnove
i zaštite šume, te posebno vrednovanje svih općekorisnih
uloga šume, koje svakim danom dobivaju sve
veće značenje. Pa i iz ovih istraživanja koja će nam biti
danas predočena, očekujemo odgovore na mnoga pitanja,
upravo iz područja ekološko-socijalne uloge šume,
naravno ne zanemarujući klasično gospodarske koristi.


Prof. dr. sc. dr. h. c. Branimir P r p i ć povodom


100. obljetnice rođenja akademika Milana Anića
(1906–2006), sažeto je prikazao njegov lik i djelo, i taj
prikaz donosimo u cijelosti.