DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Akademik Milan Anić, dr. šumarskih znanosti, redoviti
profesor Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
rodio se 8. listopada 1906. godine u Plitvičkom
Ljeskovcu, gdje mu je otac zaposlen kod tamošnje Šumarije.
U drugoj godini njegova života, roditelji mu se
vraćaju u zavičajno Krasno, ubavo mjesto u srednjemu
Velebitu, gdje akademik Anić provodi djetinjstvo i prvu
mladost.


Pučku školu pohađa u Krasnu, a gimnaziju u Senju i
Sušaku. Ljubav prema velebitskim šumama, koja se
razvila uz očevo zanimanje, određuje njegov budući životni
put. Godine 1924. upisuje se na Šumarski odjel
Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
gdje 1929. diplomira. Iste godine izabran je za
asistenta u Zavodu za uzgajanje šuma Šumarskoga
odjela Fakulteta te za šumarskoga vježbenika fakultetskoga
dobra.


Predstojnik u Zavodu za uzgajanje šuma prof. dr.
Andrija Petračić, poznati uzgajivač, Milana Anića
brzo uvodi u znanstveno područje i šumarsku praksu.
Godine 1931. polaže stručni ispit, a 1934. asistentski
ispit. Vrlo je nadaren i marljiv, a posebno ga zanimaju
ondašnji iskoraci šumarske znanosti iz područja proučavanja
šumske vegetacije te ekologije i biologije


e V


šumskoga drveća i šuma


za il


Godine 1939. obranio je doktorsku disertaciju pod
naslovom: Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori, a 1940.
habilitira s temom: Sociologija bilja i njezina važnost za
naše šumarstvo. Poslije izložene habilitacije izabran je i
postavljen za docenta iz predmeta Dendrologija i Biljno-
sociološke osnove uzgajanja šuma. Za izvanrednoga
profesora izabran je 1945., a za redovitoga 1949. godine
kada mu Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta povjerava
predmete Šumarska fitocenologija i Uzgajanje šuma.


Od tada pa sve do svoje prerane smrti 1968. godine
akademik Anić je znanstvenik koji apsolutno vlada silvikulturom
i područjem šumske vegetacije, te kao vrstan
dendrolog, poznavatelj šumskoga drveća i grmlja,
uključujući ukrasno drveće i grmlje kao i rasadničarstvo,
obuhvatio je i najveći dio hortikulture u Hrvatskoj.


Zahvaljujući sretnoj okolnosti, u razdoblju pedesetih
i šezdesetih godina surađuju akademik Anić i izvrstan
crtač bilja Vladimir Buday, koji pomaže akademiku svojim
zasigurno neponovljivim crtežima za prikaz i determinaciju
šumskoga drveća i grmlja, kao i ukrasne dendroflore
u sva tri izdanja Šumarske enciklopedije Leksikografskoga
zavoda “Miroslav Krleža” (1980, 1983,
1987). Posebno vrijedan prilog su klijanci autohtonoga
šumskoga drveća i grmlja te ukrasnoga drveća i grmlja
alohtone dendroflore. Sjeme stranih vrsta nabavljeno je
zamjenom iz svih krajeva svijeta kako bi se dobili klijanci
s kotiledonima i prvim listovima za izradu crteža. Prikazana
su i opisana 323 klijanca od kojih 46 crnogorice.
Ovaj prikaz sadrži vrijedan uradak koji omogućuje determinaciju
vrste u prvome stadiju razvoja.


Biološka šumarska erudicija akademika Anića praktički
nije imala granice. Sve što nije bilo vezano uz nastavu,
znanost i šumarsku struku, za njega je bio gubitak
vremena. Njegov radni dan daleko je prelazio uobičajeno
radno vrijeme.


Cilj profesora Anića u znanosti bilo je što bolje poznavanje
svih vrlo zamršenih komponenti šumskoga
ekosustava u kompleksu staništa, biocenoze s težištem
na šumskome drveću, grmlju, prizemnome rašću te na
biotskim utjecajima međusobne povezanosti ostalih čla-


Izlaganje prof. dr. sc. dr. h. c. B. Prpića