DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Akademik Anić bio je zaljubljenik u prirodu, ali i
vrlo hrabar čovjek. Tijekom Drugog svjetskog rata njemačka
vojska htjela je zbog potrebe za ogrjevnim drvom
posjeći Maksimir. On se tome energično i uz velik
rizik protivio, spasivši tako taj jedinstveni spomenik
parkovne arhitekture.


Profesor Anić neposredno je odgojio 28 generacija
šumarskih stručnjaka, diplomiranih inženjera šumarstva,
dok je posredno utjecao na čitavu šumarsku struku
održavajući brojne seminare. Za svoj rad primio je više
odličja i priznanja, između ostaloga i orden 1966. godine.
Na dvadesetogodišnjicu smrti 1988. godine podi


gnuta mu je bista, koju je izradio akademski kipar Lovro
Findrik, a postavljena je u Zavodu za uzgajanje šuma
Šumarskog fakulteta u Zagrebu te u Osnovnoj školi u
Krasnu koja nosi njegovo ime.


Potrebno je naglasiti kako je akademik Anić vrlo zaslužan
za razvoj Zagrebačke škole uzgajanja šuma koja
se temelji na prirodnosti šume i podržavanju njezine optimalne
faze koja ispunjava sve općekorisne funkcije:
ekološke, socijalne i skupinu integriranih te ekološkosocijalnih
funkcija te istovremeno pruža sirovinsku i
energetsku korist.


Izbor literature akademika Milana Anića


Pitomi kesten u Zagrebačkoj gori. Glasnik za šumske
pokuse, br. 7, 1940: 103–312.
Dendroflora otoka Brača. Glasnik za šumske pokuse, br.
8, 1942: 239–290.


Pogled na dendrosociološke odnošaje državnih šuma
otoka Mljeta. Glasnik za šumske pokuse, br. 8,
1942: 307–340.


Šume Hrvatske, Zemljopis Hrvatske, Zagreb, 1942:
539–558.
Sociologija bilja i njena važnost za hrvatsko šumarstvo,
Šum. list, 1943, br, LXVIII (10–12): 297–309.


Hrvatske i južnošvicarske šume pitomoga kestena sa
biljnosociološkog gledišta, Šum. list, 1943, br,
LXVIII (9): 257–260.


Dendrologija, U J. Šafar (Ur.), Šumarski priručnik I.
dio, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb,
1964: 475–582.


Putevima modernog uzgajanja šuma, Šum. list, 1948,
br, LXXII (11): 345–363.
Pitomi kesten na Cresu, Glasnik za šumske pokuse,
1953, br. 11: 312–356.
Dendrološka i uzgojna važnost nekoliko starih parkovau području Varaždina, Šum. list, 1943, br,


LXXVIII: 413–433.
Slijedio je prikaz fotografija iz života i rada pok.
akademika Milana Anića, čime je okončano plenarno
zasjedanje.


Nakon pauze, u dvoranama nove zgrade Šumarskog


a
fakulteta sljedila su izlaganja po zadacima svrstanim u
projekte:
Projekt 1. Zaštita i unaprjeđenje proizvodnje biomase


u ulozi podržavanja višestrukih uloga
i funkcija šuma.
Projekt 2. Korištenje i upravljanje kapitalom
u šumarstvu.
Projekt 3. Aktualni problemi gospodarenja jelom u RH.


Crni bor u sjevernom Velebitu, Glasnik za šumske pokuse,
1957, br. 123: 321–356.


Weitere Erfahrungen ueber den Rhutmus des Hoehenwachstums
bein verschieden Holzarten im Laufe
ihrer Vegetations periuode Internationaler Verband
forstlicher Forschungsanstalten, Berichte
des 13. Kongresses in Wien 1961. Bd 1,2. Teil
Wien 1962. No 23–29.


Proučavanje crnog koprivića i ekstremnih nalazišta česmine
i zelenike, Ljetopis JAZU, br. 69, 1963:
301–302.


Kotiledoni i klijanci, Šumarska enciklopedija 2. dio Zagreb,
1963: 1-12.


Il dinamisimo di longitudinale di alcuni specie arboree
durante il periodo vegertative, Annali dell Accademia
Italiana di Scienze Forestali, Vol, XII, Firence,
1964: 317–354.


Žuti koprivić (Celtis toianefortii Lam.) u Jugoslaviji,
Krš Jugoslavije, 4, 1964: 65–102.
Iz novije fitocenološke nomenklature, Šum. list, 1965,
br, LXXXIX (7–8): 305–315.


Šume i šumarstvo na području slavonskoga dijela Vojne
krajine, Centar za organizaciju znanstveno-istraživačkoga
rada JAZU u Vinkovcima, Zagreb, 1971.


Projekt 4. Strukturne, proizvodne i prostorne osobine
miniranih šuma i šumski zemljišta u RH.


Naravno, da zbog kratkoće vremena nije u jednom danu
bilo moguće izložiti rezultate istraživanja svih 120 zadataka,
ali ih je u prijepodnevnom i poslijepodnevnom
terminu u sekcijama A, B, C i D. izloženo 58.


U sekciji A. predstavljeni su rezultati istraživanja iz
potprojekta: 1/1 Osiguranje obnove kao mjere stabilnosti
i potrajne proizvodnje fitomase u prirodnim šumskim
ekosustavima.


U sekciji B. po potprojektima 1/2 Povećanje proizvodnje
i stabilnosti šumskih ekosustava i 1/4 Osiguranje