DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 86     <-- 86 -->        PDF

održivog asortimana proizvodnje i uporabe prirodnih sas-ka i tehnologija, 2/3 Vrednovanje kapitalnih dobara i
tojina po EGT šuma. gubitaka uzrokovanih utjecajem štetnih činitelja i 2/4
U sekciji C. po potprojektu 1/3 Izloženost šuma štet-Uspostavljanje sustava ekonomike poslovanja.
nim utjecajima i povećanje njihove zaštite. No, svi referati tiskani su u posebnim brojevima znanU
sekciji D. po potprojektima 2/1 Iskorištavanje bio-stvenih časopisa Glasnik za šumske pokuse i Radovi.
mase, 2/2 Razvoj i korištenje ekološki prihvatljivih tehni-
U znanstvenom časopisu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Glasnik za šumaske pokuse
(Annales experimentis silvarum culturae provehendis), posebno izdanje 5, str. 1–736,


Zagreb 2006., tiskani su sljedeći radovi:
Branimir Prpić
U povodu stogodišnjice rođenja akademika Milana Anića (1906 – 2006)
One hunderedth anniversary of the birth of academician Milan Anić (1906 – 2006)
Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić
Aktualni problemi gospodarenja običnom jelom (Abies alba Mill.) u Republici Hrvatskoj
Current problems of Silver fir management (Abies alba Mill.) in the Republic of Croatia


Slavko Matić, Ivica Milković
Strukturna, proizvodna i prostorna obilježja minski sumnjivih šuma i šumskih zemljišta u Republici Hrvatskoj
Structural, productive and spatial properties of mine-suspicious forests and forestland in the Republic of Croatia


Igor Anić, Slavko Matić, Milan Oršanić, Stjepan Mikac
Strukturni odnosi i šumskouzgojni postupci u raznodobnim bukovim sastojinama hrvatskih Dinarida
Structural relations and silvicultural activities in uneven-aged beech stands of the Dinaride mountains in Croatia


Milan Oršanić, Igor Anić, Damir Drvodelić
Prilog poznavanju morfološko-bioloških značajki plodova i sjemena grmaste čivitnjače (Amorpha fruticosa L.)
A contribution to the knowledge of morphological-biological properties of fruits and seeds of the false indigo
(Amorpha fruticosa L.)


Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković
Odnos razvoja fenoformi hrasta lužnjaka i mikroklime šumskoga tla
The relationship between phenoform development of pedunculate oak and forest soil microclimate


Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Nikola Magdić
Dinamika razvoja i odumiranja stabala u prašumi Čorkova uvala Nacionalnoga parka Plitvička jezera
Dynamics of tree development and mortality in Čorkova uvala virgin forest in the Plitvice lakes National park


Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Zlatko Balta
Procjena propadanja šuma hrasta lužnjaka na temelju indeksa odumiranja stabala
Estimating the decline of Pedunculate oak forests on the basis of tree mortality indeks


Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Damir Ugarković, Gordana Žnidarić
Utjecaj endomikoriznoga inokuluma na rast sadnica poljskoga jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) i crne johe (Alnus
glutinosa Gaertn.) u rasadniku
The effect of endomycorrhizal inoculum on nursery-grown seedlings of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia
Vahl) and european alder (Alnus glutinosa Gaertn.)


Joso Vukelić, Dario Baričević, Stjepan Mikac, Miroslav Rukavina, Dalibor Tomljanović
šu


Karta
aa šumske vegetacije sjevernoga Velebita
f


Map o
oof
ff forest communities on northern Velebit
Dario Baričević, Joso Vukelić, Nikola Pernar, Darko Bakšić
Acidotermofilne zajednice hrasta kitnjaka u šumskoj vegetaciji Požeškoga gorja
Acidothermophilic communities of sessile aok in the forest vegetation of Požega hills
Roman Rosavec, Željko Španjol, Damir Barčić
Sanacija opožarenih površina alepskoga bora (Pinus halepensis Mill.) na području šumarije Dubrovnik
Recovery of the burnt Allepo pine (Pinus halepensis Mill.) areas in the Forest office Dubrovnik
Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec, Andrej Mandić, Marko Vučetić
Procjena ugroženosti mediteranskih šuma od požara uporabom tehnologije GIS
Using GIS technology to assess fire risk in Mediterranean forests