DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Josip Margaletić, Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Karlo Kauzlarić, Silvija Krajter
Dinamika i struktura populacije sivoga puha (Glis glis L.) u šumama u Hrvatskoj u razdoblju
od 2002. do 2004. godine
Dynamics and structure of fat dormouse (Glis glis L.) population in Croatian forests in the period from 2002 to 2004


Josip Margaletić, Alemka Markotić, Marica Miletić-Medved, Lidija Cvetko, Nenad Turk, Zoran Milas,
Heikki Hentonnen, Ana Pavelić
Sitni glodavci kao rezervoari hantavirusa i leptospira na području zapadne Slavonije
Small rodents as reservoirs of hantaviruses and leptospires on the area of west Slavonija


Marijan Grubešić, Krešimir Krapinec, Viktor Šegrt
Utvrđivanje optimalnoga broja krupne divljači u otvorenom i ograđenom lovištu
Determining the optimal number of big game in open and fenced hunting grounds


Krešimir Krapinec, Marijan Grubešić, Viktor Šegrt, Boris Šabić
Usporedba trofejnih vrijednosti muflona (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) s trima lokalitetima sredozemnoga
dijela Hrvatske
Comparison of mouflon (Ovis ammon musimon Pallas, 1811) trophy values from three localities in the
Mediterranean part of Croatia


Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak
Mogućnosti uspostave potrajnoga gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u budućim gospodarskim razdobljima
Possibility of establishment of sustainable Pedunculate oak forest management in future management periods


Juro Čavlović, Mario Božić, Krunoslav Teslak, Mislav Vedriš
Struktura prirodne obnove preborne sastojine u uvjetima povećanja intenziteta preborne sječe
Natural regeneration structure of a selection stand under conditions of increased intensity of selection cut


Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak
Modeliranje prirasta jelovih stabala na temelju sastojinskih čimbenika
Modelling fir tree increment on the basis of stand factors


Mario Božić, Juro Čavlović, Krunoslav Teslak
Istraživanje kriterija izdvajanja zaštitnih sastojina na primjeru UŠP Gospić
Research of criteries for detachment of protective stands – forest administration Gospić case study


Renata Pernar, Davor Šelendić
Prilog povećanju interpretabilnosti aerosnimaka i satelitskih snimaka za potrebe uređivanja šuma
A contribution to improved interpretability of aerial and satellite imagery in forest management


Renata Pernar, Vladimir Grgesina, Mario Ančić, Ante Seletković
Određivanje preciznosti snimanja točaka pomoću GPS-a u različitim fenološkim i strukturnim stanjima sastojina
Optimizing GPS accuracy of point recording in different phenological and structural stand conditions


Ante P. B. Krpan, Igor Stankić
Projekt 2 u istraživačkom razdoblju 2001 – 2005.
Project 2 in previous research period 2001 – 2005.


Ante P. B. Krpan, Tomislav Poršinsky
Proizvodnost sječe i izradbe drva u Hrvatskoj ili – da li nam je nužan tehnološki skok?
Productivity of felling and processing in Croatia – or is there a need for technological jump?


Ante P. B. Krpan, Marinko Prka, Željko Zečić
Pojava i značajke neprave srži u bukovim prorednim i oplodnim sječama gospodarske jedinice “Bjelovarska bilogora”
Phenomenon and characteristic of false heartwood in the beech thinings and regenerative fellings in management
unit “Bjelovarska bilogora”


Željko Zečić, Ante P. B. Krpan
Primjena skupnoga rada pri pridobivanju drva u prorednim sastojinama brdskoga područja
Using of teamwork in timber harvesting from thinning stands in hilly terrains


Željko Zečić
Usporedba djelotvornosti traktora Ecotrac 120V pri privlačenju drva u brdskim i gorskim uvjetima
Comparison of productivity of skidder Ecotrac 120V at timber skidding in haily and mountains conditions


Tomislav Poršinsky, Igor Stankić
Djelotvornost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske
Efficiency of Timberjack 1710B forwarder on roundwood extraction from Croatian lowland forests