DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Novotny V., T. Dubravac, A. Seletković
Istraživanje tijeka razvoja volumena mješovitih sastojina hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-
Quercetum roboris Anić ex. Rauš 1969.)
Investigation of the Developmental Course of the Volume of Mixed Stands of Peduncled Oak and Common
Hornbeam (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić ex. Rauš 1969)
Novotny V., T. Dubravac, A. Seletković, K. Indir
Istraživanje debljinske strukture sastojina hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum
roboris Anić ex. Rauš 1969.)
Research of diameter structure of Pedunculate Oak and Common Hornbeam (Carpino betuli-Quercetum
roboris Anić ex. Rauš 1969.)
Paladinić E., D. Vuletić
Modeliranje sortimentne strukture dubećih stabala bukve
Modeling of standing beech trees assortiment structure
Seletković A., R. Pernar, M. Benko
Višefazni uzorak u inventarizaciji šumskog prostora
Multi-stage sample in forest inventory
Prethodna priopćenja – Preliminary notice
Gradečki M., K. Poštenjak, S. Crnković
Istraživanja kvalitativnih svojstava sjemena
Investigation of qualitative properties of the seeds
Roth V.
Rast biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz različitih sjemenskih zona i rajona Hrvatske
tijekom prve dvije godine poljskog testa
First results on thriving of pedunculed oak (Quercus robur L.) in field experiments
Vuletić D., E. Paladinić, G. Petrač
Rezultati ankete o sporednim proizvodima (SŠP) i ne drvo proizvodnim uslugama šuma
Results of a questionnaire on secondary forest products and non-wood forest products and benefits
Pregledni članci – Rewievs
Gračan J., M. Ivanković, H. Marjanović, S. Perić
Istraživanje uspijevanja provenijencija domaćih i stranih vrsta drveća s osvrtom na međunarodni pokus
obične bukve (Fagus sylvatica L.)
Investigation of the growth of domestic and foreign provenances of tree species in relation
to an international experiment of common beech provenances (Fagus sylvatica L.)
Medvedović J., J. Milković
Vremenske prilike u Jastrebarskom i okolici u 2002., 2003. i 2004. godini
Weather conditions in Jastrebarsko and its surroundings in the years 2002, 2003 and 2004
Stručni članci – Professional papers
Jakovljević T.
Folijarne analize uzoraka sa ploha intenzivnog motrenja i interlaboratorijska ispitivanja u sklopu
programa ICP Forests
Foliar analyses of samples from intensive monitoring plots and inter-laboratory testing
within the framework of ICP Forests programme


H
HH. Jakovac
(Foto:D. Delač)
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo
Savjetovanje
POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO KAO PROIZVOĐAČI
OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE


U velikoj kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, u novljivih izvora energije. Pred oko 110 sudionika ovoga
Zagrebu, ul. Grada Vukovara 78, u organizaciji Hrvatske skupa u prijepodnevnom i poslijepodnevnom terminu,
akademije znanosti i umjetnosti, Znastvenog vijeća za autori i koautori izložili su 25 referata na odnosnu temu.
poljoprivredu i šumarstvo, održano je savjetovanje na Već knjižica sažetaka na hrvatskom i engleskom jetemu
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači ob-ziku, koju je svaki sudionik ovoga skupa dobio na ula