DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 92     <-- 92 -->        PDF

sku u dvoranu, pobudila je svojim sadržajem veliki interes
šumara za poljoprivredne i obratno agronoma za
šumarske teme. Naime, u nekoliko navrata mi šumari
imali smo priliku na skupovima koje smo organizirali,
pa i ekskurzijama u Njemačku i Austriju, slušati i raspravljati
o mogućnostima pridobivanja energije iz šumskih
obnovljivih izvora, no slušajući izlaganja kolega
agronoma te zaokruživši zajedničke mogućnosti, shvatili
smo svi koliki je to zajednički potencijal. No, mnogi
koji su na mjestima u državi gdje se odlučuje, sporo
shvaćaju kolike su mogućnosti za pridobivanje energije
iz domaćih izvora, posebice kada je riječ o čistim i
obnovljivim izvorima. Tako da obećanja podrške, koju
su šumari nakon stručnih obrazloženja i poticaja dobili s
najviših mjesta u Državi, po našoj ocjeni suviše sporo
kreću u realizaciju. Zahvaljujući Radnoj međuresornoj
skupini i MPŠVG, stvaraju se zakonski okviri, ali lobiji
koji energetske potrebe zasnivaju na uvozu fosilnih goriva,
kao i oni koji grade energetske objekte za potrebe
energije, nespojive sa proklamiranom zaštitom prirode,
imaju suviše jak utjecaj na donošenje odluka.


Naslovi referata (prostor ne dozvoljava da tiskamo
sve sažetke) koje donosimo na kraju, pokazat će čitateljima
raznolike mogućnosti pridobivanja energije, kao i potrebe
i mogućnosti učešća industrijske proizvodnje (zgrade,
strojevi, oprema alati i dr.) kao pratitelja. O bolnoj
točci, zapošljavanju, da i ne govorimo kolike su tu mogućnosti.
Sve one koji žele više znati o sadržaju referata
na ovome skupu, upućujemo na Zbornik radova, koji će,
kako je rečeno, biti tiskan početkom 2007. god. Povjerenstvo
koje će pripremiti zaključke, uputit će ih na nadležna
mjesta u Državi.


Savjetovanje je otvorio akademik Slavko Matić.


Poštovani akademici, uvaženi uglednici, poštovane
gospođe i gospodo, kolegice i kolege!


Srdačno Vas pozdravljam u ime Znanstvenoga vijeća
za poljoprivredu i šumarstvo, Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, organizatora ovoga skupa. Zahvaljujem
se na Vašem odazivu i želji da budete sudionici
savjetovanja Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači
obnovljivih izvora energije.


Vaša nazočnost na ovom skupu je još jedan dokaz o
aktualnosti i značaju odabrane teme za cijelo hrvatsko
društvo, a poglavito za sve nas koji smo i profesionalno
uključeni u poljoprivrednu i šumarsku struku i znanost.


Dozvolite mi da posebno pozdravim, državnog tajnika
u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva gospodina Hermana Sušnika dipl. ing.
šum., gosp. Miroljuba S t o j a n o v i ć a , dipl. ing. šum.
pomoćnika ministra u istom Ministarstvu, prodekanicu
Agronomskog fakulteta doc. dr. sc. Mihaelu Britvec,
prodekana Šumarskog fakulteta doc. dr. sc. Milana Orš
a n ić a i predsjednika HŠD-a mr. sc. Petra J u rj evi ća
, dipl. ing. šum.


Posebno pozdravljam i istovremeno se zahvaljujem
ovdje nazočnim hrvatskim poduzetnicima, koji su prepoznali
značenje ove teme glede energetske stvarnosti
Hrvatske u kontekstu privredne aktivnosti i doprinosa
općem gospodarskom boljitku.


Sve zemlje EU u našem bližem i daljem okruženju
već nekoliko desetljeća aktivno rade i imaju zapažene
rezultate na pridobivanju i korištenju bioenergije u svrhu
dobivanja primarne ili sekundarne energije.


Pojavom energetske i ekološke krize, udio drva i
druge fitomase u energetskoj bilanci najrazvijenijih europskih
zemalja, svakim danom sve više raste. Potreba
za energijom je sve veća, tako da se je tijekom prošloga
stoljeća desetorostruko povećala.


Velike su prirodne mogućnosti Hrvatske, kada je u
pitanju proizvodnja biomase za energiju. Poljoprivred