DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 93     <-- 93 -->        PDF

na i šumska zemljišta u Hrvatskoj zauzimaju preko 90
% od ukupne kopnene površine Hrvatske. Klimatske i
ostale stanišne prirodne mogućnosti povoljne su za bioproizvodnju
općenito, a posebno proizvodnju obnovljivih
izvora energije.


U prirodnim, biološko raznolikim i još uvijek stabilnim
šumama Hrvatske, svake tri sekunde se u procesu
fotosinteze proizvede 1 m3 drva, od kojega se 0,4 m3
može koristiti za industrijsku preradu, a 0,45 m3 za
energiju. Biomasa, obnovljivi izvor energije se proizvodi,
ali se nažalost ne koristi na najbolji i odgovarajući
način. Velike količine proizvoda, iz kojih europske
zemlje dobivaju energiju i uspješno zamjenjuju skupa i
nedostatna fosilna goriva, završavaju kao otpad.


Hrvatska šumarska i poljoprivredna znanost već godinama
istražuje i postiže zapažene znanstvene rezultate
na polju bioproizvodnje i bioenergije. Imamo vrlo
dobru suradnju na tom polju s najnaprednijim zemljama,
koje su postigle značajne rezultate u proizvodnji
bioenergije, a koji nam svoja značajna iskustva na tom
području nesebično daju na korištenje.


Hrvatsko šumarsko društvo je prije dvije godine osnovalo
sekciju Hrvatska udruga za biomasu , koja vrlo predano
radi i postiže konkretne rezultate. Poznati su nam
prvi poduzetnički koraci kod nas u proizvodnju biodizela,
kao i uspjesi HŠ d.o.o. Zagreb u podizanju pogona u Ogulinu
i Gospiću za proizvodnju topline. Grupa od 15 autora
sa Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996. godine
izradila je i objavila studiju “Gospodarenje šumama
u Hrvatskoj – Razvoj i organizacija hrvatskoga energetskoga
sektora”. Energetski institut “Hrvoje Požar” iz Zagreba
1998. tiska knjigu BIOEN – Program korištenja
energije biomase i otpada, koja je nastala kao rezultat
rada 17 autora, pretežito agronomske i šumarske struke.


Znanstvenici agronomskih i poljoprivrednih fakulteta
sveobuhvatno na znanstvenoj osnovi uspješno istražuju
odnos poljoprivrednih proizvoda, odgovarajuće
tehnologije i bioenergije.


Međutim, sve navedene aktivnosti su pojedinačne, a
u smislu organiziranog i od društva poticanog zajedništva
koje vodi k značajnom doprinosu poljoprivredne i
šumarske struke u proizvodnji energije su neznatne.


Imajući u vidu ekološku i energetsku krizu, koja nas
svakim danom kako globalno, tako i lokalno pritišće,
mišljenja smo da se kod nas vrlo malo ili gotovo ništa
nije napravilo, posebice sa sastajališta onih resora koji
su ovlašteni i odgovorni za ovu problematiku.


Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, naša najuglednija,
najstarija, ali istovremeno uvijek znanstveno
aktualna institucija, koja istražuje i prati dosege znanosti
u svijetu i kod nas, u pravo je vrijeme osjetila nužnost
pojačanog znanstvenog pristupa ovoj problematici
te organizirala ovaj znanstveni skup.


Ovaj znanstveni skup po prvi put okuplja znanost
poljoprivrede i šumarstva na problematici bioenergije,
gdje će se iznijeti rezultati istraživanja proizvodnje i korištenja
bioenergije u okvirima poljoprivrede, šumarstva
i drvne tehnologije, kao i problematika proizvodnje
opreme vezane za obnovljive izvore energije.


Uvjereni smo da će današnji skup, s predviđenih 25
referata, koje su napisali eminentni znanstvenici poljoprivredne,
šumarske i tehničke struke, dati više svjetla
na putu priključenja Hrvatske EU u korištenju značajnih
i vrijednih prirodnih resursa s kojima obilujemo.


Zbog značenja ovoga skupa za cijelu Hrvatsku danas,
a uvjeren sam da će sutra ta problematika kod nas
zauzimati još više mjesta, kako na području znanosti
tako i na području gospodarstva, mislimo da bi bilo dobro
da ovaj znanstveni skup preraste u tradiciju. Trebali
bi se češće sastajati i davati poticaje za što veću i kvalitetniju
uporabu biomase u proizvodnji energije. Organizator
skupa, kao i danas, trebao bi biti u okvirima
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenoga
vijeća za poljoprivredu i šumarstvo.


Nadamo se da će ovo znanstveno savjetovanje polučiti
rezultate koji će biti dobra znanstvena i stručna podloga
i odskočna daska za organiziranu i djelotvornu
proizvodnju bioenergije u Hrvatskoj.


Želim Vam ugodan boravak i hvala Vam na pozornosti.


Sudinike savjetovanja pozdravio je Herman Suš-
n i k , dipl. ing., državni tajnik u Ministarsvu poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva.


Poštovane dame i gospodo, sveučilišni profesori, sudionici
ovog znanstvenog skupa, čast mi je što Vas
mogu najsrdačnije pozdraviti u ime resornog ministarstva,
u ime ministra Petra Čobankovića, te u svoje
osobno.


Izražavam zadovoljstvo i čestitam Hrvatskoj akademiji
znanosti i umjetnosti, Znanstvenom vijeću za poljoprivredu
i šumarstvo na organizaciji ovog savjetovanja,