DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 94     <-- 94 -->        PDF

koje je jedno u nizu u posljednje dvije godine, čime izražavamo
svoje opredjeljenje da postajemo svijesni velikog
značenja obnovljivih izvora energije danas, a posebice
što oni znače u budućnosti.


Korištenje obnovljivih izvora energije i energetska
učinkovitost dolaze u središte energetske politike razvijenih
zemalja, pa tako i Republike Hrvatske.


Kako smanjiti uvoz energije (RH uvozi više od 50 %
potrebne energije s tendencijom rasta), kako smanjiti
onečišćavanje okoliša, posebno preveliko ispuštanje
stakleničkih uvjeta iz Kyoto protokola, jednog od uvjeta
za pristupanje EU. Jasno, većim korištenjem obnovljivih
izvora energije, no to nije jednostavno. Moraju se
stvoriti preduvjeti da odemo korak dalje. Tu se moramo
svi skupa založiti i znanost i operativa i politika.


Do 2010. godine donešena je odluka da udjel biogoriva
u ukupnoj potrošnji goriva bude 5,75 %. Šumskom
biomasom pokriva se samo 4,3 % potreba za energijom,
cilj je utrostručenje korištenja biomase. Korištenje obnovljivih
izvora energije ima velike potencijale u Republici
Hrvatskoj, a isto tako brojne pozitivne ekološke,
gospodarske i socijalne učinke.


Za proizvodnju “zelene” energije u RH godišnje može
poslužiti preko 2,0 milijuna m3 biomase iz šumarstva
i sektora baziranih na šumarstvu. Dodamo li ovome biomasu
iz poljoprivredene proizvodnje, možemo govoriti


o velikom energetskom potencijalu. Zato mi je drago da
se danas govori i o poljoprivredi i šumarstvu kao proizvođačima
obnovljivih izvora energije. Važno je napomenuti
da je i Vlada RH prepoznala važnost korištenja
obnovljivih izvora energije koja donošenjem niza strateških,
zakonskih i podzakonskih akata stvara temelje
njihovom održivom korištenju. Do kraja godine trebao
bi biti usvojen prijedlog poticaja za proizvodnju struje
iz više vrsta obnovljivih izvora energije, s primjenom od
1. 1. 2007. godine, kao i uvođenje poticaja za energetske
nasade u poljoprivredi. Isto tako u 2007. godini počinje
primjena Operativnog programa razvoja industrijeske
prerade drva, gdje će se državnim poticajima financirati
jedna od mjera, a to je racionalno korištenje drvne sirovine.
Ono što smo nekada smatrali otpadom, danas postaje
sirovina za proizvodnju bionergije.
Kao jedan od segmenata u tom procesu spomenuo
bih i imenovaonje Radne skupine za međuresorsku suradnju
na području energetskog iskorištavanja biomase
kao obnovljivog izvora, koja je osnovana u 2005. godini
i koja doprinosi kroz svoj rad korištenju biomase u RH,
a čija je zadaća da priprema provedbene propise na području
korištenja biomase kao segmenta cjelokupne politike
korištenja obnovljivih izvora energije.


Radna skupina izradila je promotivnu brošuru Biomasa
kao obnovljivi izvor energije koja ima za cilj potaknuti
razmišljanje sveukupne javnosti o biomasi kao
obnovljivom izvoru energije. Sudjelovanjem i zalaganjem
svojih članova organizirano ili pojedinačno Radna
skupina pridonijela je radu na niz domaćih i međunarodnih
manifestacija posvećenih biomasi.


Pod pokroviteljstvom Radne skupine održano je više
tematskih manifestacija, među kojima svakako treba
spomenuti međunarodnu radionicu “Promocija inovativnih
tehnologija korištenja biomase”, kao i ove godine
Obilježavanje 1. Hrvatskih dana biomase u sklopu 8.
Europskih dana biomase regija.


U sklopu navedenog obilježavanja upriličena je dodjela
“Zelene točke energetskog korištenja biomase”
centraliziranim toplinskim sustavima u Upravama šuma
Podružnicama Gospić i Ogulin, kao priznanje za korištenje
ekološki najčišćeg energenta, te je u Park šumi Golubinjak
organizirana izložba opreme za pridobivanje i
korištenje biomase (Prva izložba takvog tipa u Republici
Hrvatskoj).


Kako je ovaj znanstveno-stručni skup posvećen
upravo utvrđivanju stvarnih mogućnosti korištenja obnovljivih
izvora energije u poljoprivredi i šumarstvu, a
znajući da će sva izlaganja biti korisna i kvalitetna, pozivam
Vas na zajednički nastup i partnerstvo koje će doprinijeti
održivom razvoju i sveopćom boljitku.


Uspješan rad zaželili su i prodekanica Agronomskog
fakulteta doc. dr. sc. Mihaela Br i t v ec , prodekan
Šumarskog fakulteta doc. dr. Milan Oršanić te
mr. sc. Petar J u r je vi ć , predsjednik Hrvatskoga šumarskog
društva.


Autori, koautori i naslovi referata izloženih na savjetovanju:


Tajana Krička, Franjo Tomić, Neven Voća, Željko Jukić
Iskustva u proizvodnji i iskorištavanju obnovljivih izvora energije u Europskoj Uniji
n


The experiencc in the production and utilization of renewable energy sources in the Europea
EuropeaEuropean Union
i


Slavko Matić
Zahvati njege i obnove kao načini pridobivanja drva za energiju i povećanja kvalitete šuma u Hrvatskoj
Tending and regeneration treatments as methods of obtaining energy wood and increasing
the quality of forests in Croatia


Franjo Tomić, Tajana Krička
Strategija proizvodnje i korištenja biogoriva u Europskoj Uniji
The strategy for the production and use of biofuels in the European Union