DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Julije Domac, Velimir Šegon, Biljana Kulišić
Razvitak tržišta za biomasu na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini -izazovi, prijetnje i mogućnosti
The biomass market development at the national, european and global levels -challenges, threats and opportunities


Davor Kralik
Potencijali Republike Hrvatske u proizvodnji bioplina
The potentials for biogas production in the Republic of Croatia


Sanja Kalambura, Dejan Kalambura
Mogućnosti sanacije otpada životinjskog podrijetla
The possibilities of animal waste sanitation


Dubravko Horvat, Tomislau Poršinsky, Marijan Šušnjar, Tibor Pentek
Stanje i smjernice razvoja strojeva i postupaka pridobivanja šumske biomase za energiju u Hrvatskoj


a
Th
ThThe
ee positio
positioposition
nn an
anand
dd th
ththe
ee development guidelinesof machines and the procedures for the production of forest
biomass for energy Croatia
Stjepan Risović
Tehnički, gospodarski i drugi uvjeti rasta uporabe briketa i peleta
The tehnical, economic and other conditions showing a growing trend in the use of briquettes and pellets


H. Jakovac
(Foto: D. Delač)
1. HRVATSKI DANI BIOMASE
Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatsko šumarsko društvo
sekcija Hrvatska udruga za biomasu, zajedno s


C.A.R.M.E.N. e.V. bavarskim kompetencijskim centrom
za obnovljive sirovine iz Straubinga, organizirale
su 1. Hrvatske dane biomase povodom 8. Europskih
dana biomase regijau
uu suradnji sa dvanaest drugih institucija
Njemačke i članica Europske udruge za biomasu
(AEBIOM).
8. Europski dani biomase regija održani su pod pokroviteljstvom
Dr. Ingo Friedricha, dopredsjednika Europskog
parlamenta, a 1. Hrvatske dane biomase, uz
ostale inicirao je i podržao Petar Č o b a n k o v ić , dipl.
ing. polj., ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga
gospodarstva.
1. Hrvatski dani o biomasi održani su u sklopu “Dani
otvorenih vrata”:


8. 9. 2006. u Našicama Međunarodno :
o savjetovanje
savjetovanjesavjetovanje:
“Obnovljivi izvori energije, biomasa šu arstv
i
iiz
zz šumarstva
aa i
poljoprivrede kao energent”;


6. 10. 2006. u Gospiću Centralizirani toplinski sustav
na biomasu i u Ogulinu Toplana na biomasu, dodjelom
plakete “Zelena točka energetskog korištenja
biomase” i stručnim predavanjima;


7. 10. 2006. u Golubinjaku – Lokve, izložba opreme
putem postera i panoa, vezano za proizvodnju energetskog
korištenja biomase.
Međunarodno savjetovanje (Hrvatska, Austrija i
Njemačka) 8. 9. 2006. povodom festivala “Dani slavonske
šume”, održano je u hotelu “Park” Našice, pod pokroviteljstvom
Ministarstva poljoprivrede šumarstva i
vodnoga gospodarstva u suradnji s Ministarstvom zašti


te okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Zajednicom
obnovljivih izvora energije Hrvatske gospodarske
komore. Organizaciju su pomogli grad Našice –
gradsko poglavarstvo, Hrvatske šume d.o.o., Uprava
šuma podružnica Našice, ogranak Matice Hrvatske Našice
i Turistička zajednica grada Našice.


Dio::Zii;nazočnih skupu


Pozdravne riječi uputili su:


mr. sc. Krešimir Ža g a r, dipl. ing. šum., gradonačelnik
grada Našice, koji je i otvorio savjetovanje,
Herman S u š n i k, dipl. ing. šum., državni tajnik Mi


nistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva,
koji je u ime pokrovitelja istaknuo kako
“biomasa kao jedan od obnovljivih izvora energije
ima velike potencijale u Republici Hrvatskoj, a isto
tako i brojne pozitivne ekološke, gospodarske i socijalne
učinke.