DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Vlada Republike Hrvatske prepoznala je važnost korištenja
obnovljivih izvora energije, pa tako i energije
biomase i na više načina potiče ili će poticati njihovo
korištenje (“Tarifnim sustavom od 1. 1. 2007. g. poticat
će se proizvodnja zelene struje”!). Ministar poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva 2005. godine imenovao
je Radnu skupinu za međuresorsku suradnju na
području energetskog iskorištavanja biomase kao obnovljivog
izvora. Radna skupina izradila je promotivnu
brošuru Biomasa kao obnovljiv izvor energije, koja ima
za cilj potaknuti razmišljanje sveukupne javnosti o biomasi
kao obnovljivom izvoru energije (brošura je podijeljena
svim sudionicima savjetovanja).


Akademik Slavko Matić, Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti, posebno je naglasio da je korištenje
bionenergije velika šansa i prednost hrvatskog
šumarstva i Hrvatske, ali i zadnji čas da se prilagodimo
novim uvjetima kada je nagli skok cijena sirove
nafte prouzročio energetsku krizu i učinio da drvo
kao energent postane isplativo. Taj porast cijena nije
kratkoročan marketinški pomak već trend, koji će se
dugoročno nastaviti daljnjim poskupljenjem sirove
nafte. Za ublažavanje posljedica ovoga poskupljenja,
EU je ove godine izradila “Strategiju proizvodnje i
korištenja biogoriva do 2030. godine”. Ujedno je najavio
da HAZU organizira savjetovanje “Poljoprivreda
i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora
energije” 15. studenog 2006. godine u Zagrebu.


Mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum., predsjednik
Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., u ime organizatora
savjetovanja naglasio je da posljedice tehnološke
e


revolucije u 20. stoljeću, osim pozitivnih strana


u


Osnovni
Postrojenje cent/kWh
do 150 kWel 11,16
> 150 do 500 kWel 9,60
> 500 do 5000 kWel 8,64
> 5000 do 20000 kWel 8,15


Zbog poticaja, broj postrojenja narastao je sa 139 u
1992. godini na 3.900 postrojenja u 2005. godini.


Investicija u bioplinsko postrojenje 510 kWel, uz
100 MWh/god. korištenje topline stoji 1,53 milijuna € ,
od toga 2/3 građevina (amortizacija na 20 godina), tehnika
1/3 (na rok otpisa 12 godina), a isplati se za 8 godina!


2.
Obnovljive sirovine iz šumarstva i poljoprivrede
Ciljevi EU su da 2010. godine udio primame energije
treba biti 12 % iz obnovljivih izvora energije (od toga
sa sadašnjih 3,2 % na 4 % iz biomase) ili 100 milijuna
tona drva za energetiku, budući da ovisnost o uvozu
energije u EU iznosi 50 %. Ovim porastom udjela bio


ljudskom razvoju, imaju i svoju crnu stranu, a to je
sve veći jaz između bogatih i siromašnih i da je
velik dio tehničko-tehnološkog napretka išao na
štetu prirode i okoliša. Hrvatske šume d.o.o. danas
koriste za proizvodnju toplinske energije na tradicionalan
način preko 1 milijun m3 ogrjevnog drva
prosječno godišnje, a u budućnosti procjenjuje se
da se ta količina ogrjevnog drva poveća za više od
milijun m3 energetskog drva boljim korištenjem
ukupne bruto drvne biomase i otvaranjem novih
radnih mjesta. Time su Hrvatske šume d.o.o. prepoznale
koristi od obveza, koje je Hrvatska preuzela
prihvaćanjem uvjeta za pristup članstvu zemalja
EU. Konkretan korak učinile su Hravtske šume


d.o.o. realizacijom pilot projekata “energija iz biomase”
pod motom “16 Uprava šuma podružnica =
16 TOPLANANAŠUMSKU BIOMASU, pustile u
pogon CTS na šumsku biomasu Gospić 2005., i to u
sklopu međunarodne suradnje s državnim institucijama
Bavarske i Austrije.
Zatim su o značaju biomase kao energenta iz šumarstva
i poljoprivrede svoja izlaganja podnijeli:


Reinhold E rl b ec k , dipl. ing. šum., predsjednik
Upravnog odbora C.A.R.M.E.N. e.V. imao je dva
predavanja, i to:
1.
Proizvodnja električne struje i topline iz bioplina na
primjeru postrojenja za proizvodnju bioplina na primjeru:
Ugovor s državom na 20 godina o prodaji struje uz
poticaje:


Naro – bonus KWK – bonus Inovacija – bonus
cent/kWh cent/kWh cent/kWh
6,0 2,0 2,0
6,0 2,0 2,0
6,0 2,0 2,0
-2,0 -povećanje udjela obnovljivih izvora energije za 5 %,

smanjenje ovisnosti od uvoza energije od 48 % na 42 %,

smanjenje emisije stakleničkih plinova za oko 209
milijuna tona CO2 godišnje,

otvaranje novih 300.000 radnih mjesta, pretežno u
ruralnom području ipotencijalno sniženje cijena sirove nafte zbog smanjenja
potražnje.
Smjernicama EU, pogonsko gorivo (biodizel i bioetanol),
treba se povećati sa 2 % u 2005. na 5,75 % u
2010. godini. Drvo kao sirovina i energent (od 3,4 milijarde
m3 drvne zalihe Njemačke na Bavarsku otpada
1/3) prema podacima Bavarskog ministarstva poljoprivrede
i šumarstva je značajni gospodarski čimbenik Bavarske.
Cluster drvo (šumarstvo, pilane, papirna indu