DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 98     <-- 98 -->        PDF

strija, proizvodnja namještaja i trgovina drvom) u ukupnom
prometu sudjeluje sa 30 milijardi EUR-a godišnje i
nalazi se na četvrtom mjestu, i to iza proizvodnje informatičke,
elektroničke i optičke opreme, proizvodnje vozila
i prehrambene industrije, a ispred strojogradnje,
metalne industrije i kemijske industrije te zapošljava
oko 200.000 uposlenika! Na kraju izlaganja Reinholdu
Er l b e cku je mr. sc. Petar Jur j e v i ć , predsjednik Hrvatskog
šumarskog društva uručio zlatnu plaketu povodom
160. godišnjice HŠD-a i 130. obljetnice Šumarskog
lista, kao znak hvale za poticanje suradnje Bavarske
i Hrvatske na području “energija iz drva”.


Zvonimir Pr e ved e n , dipl. ing. stroj., direktor
austrijske tvrtke “Kohlbach” Wolfsberg u referatu:
Strateški resursi – drvna biomasa govorio je o
ostvarivanju financijske dobiti od biomase iz drvne
industrije (kora, piljevina, i pilanski ostatak) na primjeru
Toplane Lienz. S posebnim naglaskom govorio
je o proizvodnji peleta (gorivom budućnosti za
manje kotlove), koji se dobiju prešanjem suhe piljevine
(8–10 % vlažnosti) u obliku valjčića (dužine do
30 mm i promjera 6–11 mm). Grijanje na pelete je čisto
i komforno i jeftinije od grijanja na lož ulje (2 kg
peleta toplinski zamjenjuje 1 l lož ulja)! Hrvatske šume
d.o.o. u prednosti su za energetsko korištenje šumske
biomase za proizvodnju topline i/ili električne
struje u velikim kotlovima i kogeneraciji. O kogeneaciji
govorio je na primjeru daljinskog grijanja turističkog
centra Toblach/Dobbiaco Južni Tirol, Italija
kogeneracija 20 MW toplinski i 1500 kW elektro.


Franz Markus Ja ndr i s it z, dipl. ing. agr., direktor
Poljoprivredne i stručne škole u Güssingu, Austrija
održao je predavanje na temu: Od centraliziranog
toplinskog sustava do kogeneracije Güttenbach
(Pinkovac), kojim se već 7 godina grije selo sa 300
kuća i 1.000 stanovnika, kotlom na biomasu
“Kohlbach” snage 1 MW i kotlom na lož ulje, snage
1,35 MW za vršno opterećenje, te mrežom toplovoda
dužine oko 12 km. U 2006. godini planira se novi
kotao na biomasu, snage 2,5 MW (zamjena kotla na
lož ulje snage 1,35 MW), kojim bi se povećalo proizvodnju
toplinske, ali i električne energije iz bioulja
iz uljene repice, dizel motorom snage 380 kW.


Denis Ivanov, dipl. ing. stroj., direktor Modibit


d.o.o. Ozalj i predsjednik Grupacije za tekuća goriva
pri Zajednici obnovljivih izvora energije HGK-e,
govorio je o prvom pogonu za proizvodnju biodizela
u Hrvatskoj, kapaciteta 20.000 tona biodizela
godišnje iz ulja uljarica (uljana repica, suncokret,
soja i palmino ulje), ali i otpadnog jestivog ulja (frito
ulje), životinjskih masnoća i ribljeg ulja. Procjenjuje
se da će realno biti potrebno za povrat investicije od
6.070.000 € 5,7 do 6,5 godina! Hrvatska ima obvezu
prema EU da u 2010. godini udio biogoriva (biodizel i
biometan) u ukupnoj potrošnji pogonskog goriva (približno
2.300.000 tona naftnih derivata 2004. godine u
transportu) iznosi 5,75 % ili 132.250 tona.
Mijo Beronja, dipl. ing. stroj., direktor Eniteh
d.o.o. Rijeka, u suradnji sa "Đuro Đaković" SI.
Brod, predstavio je model zatvorenog sustava korištenjem
nove tehnologije s plinskom turbinom u referatu:
Kogeneracijsko postrojenje sa indirektnim
korištenjem biomase u plinskoj turbini, sustav
“ĐĐ - Eniteh - 500”, koji će koristiti tvrtka
Mijo Veneers d.o.o. Oprisavci.
Mladen Renato Martinac, dipl. ing. stroj., direktor
Predstavništva Zagreb, u referatu Predstavljanje
tvrtke “Centrometal” d.o.o. koja proizvodi kotlove
na plin i lož ulje, ali i kotlove na pelete i na piljeno i
kratko cjepano drvo (piroliza), te proizvodni program
izgradnje kotlova na sječku snage do 500 kW,
posebno je ukazao na ekonomičnost grijanja na biomasu
u usporedbi s lož uljem.
Andreja Č aki j a, dr. veter. med. Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva upoznala
je skup o Sapardu, specijalnom pretpristupnom
program EU za poljoprivredu i ruralni razvoj
i načinima financiranja mjera: 1 i 2, dok će se
mjera: 3 Lokalne ceste i toplane na otpad iz poljoprivrede
i šumarstva, od 2007. do 2013. godine financirati
iz novog programa EU IPARD!


Goran To m a c, dipl. ing. stroj., UŠP Delnice, govorio
je o pilot projektu - toplana na biomasu Delnice.
U suradnji s bavarskim kompetencijskim centrom
C.A.R.M.E.N. e.V. Straubing izrađena je studija
predizvodljivosti za grijanje škole (s dječjim vrtićem,
bazenom i sportskom dvoranom), doma zdravlja,
upravne zgrade UŠP, banke, kuglane, gradske
uprave, MUP-a i radničkog doma, kotlom na biomasu
snage 800 kW za osnovno opterećenje i kotlom na lož
ulje, snage 870 kW za vršno opterećenje, te 1.140 m
dužine toplo voda. Smanjila bi se potrošnja lož ulja
za 222.000 l/god. i emisija COj za 594.000 kg/god.,
a povećalo korištenje biomase za 654 t/god.!