DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Đ. Nikolandić, D. Degmečić: PLODNOST I VELIČINA LEGLA KOD EUROPSKE SRNE . Šumarski list br. 9–10, CXXXI (2007), 465-474


Za razliku od dužine zametka, najveći prirast težine
zametka bilježimo u mjesecima travanj i svibanj. Naime,
zametak prvo raste i razvija se kostur, a zatim u
zadnjim mjesecima rasta i razvoja dobiva više na težini,
kako bi lane prilikom lanjenja imalo u većem tijelu
i više masti (energetske rezerve) za prve dane života te
kako bi što prije počelo pratiti majku. Srednja vrijednost
tjelesne težine lanadi pri lanjenju iznosi oko 1 500
grama (slika 2).


Slika 2. Dva embrija od jedne srne, 7. travnja:
1) duljina 382 mm; težina 775 g,
2) duljina 370 mm; težina 702 g.


Figure 2 Two embryos from one doe, April 7:
1) length 382 mm; weight 775 g,
2) length 370 mm; weight 702 g.


Tablica 2. Broj lanadi u leglu, omjer spolova i veličina legla po srni
Table 2 Number of fawns in litter, sex ratio of fawns and litter size by roe deer doe


Jedno lane Dva laneta Tri laneta Ukupno Ukupno Prosječan prirast
u leglu
One fawn
na leglu
Two fawns
na leglu
Three fawns
lanadi
Fawns 9 ć srna
Does
po vodećoj srni
Average recruitment
in litter in litter in litter total total rate per doe
22 35 2 85 1 1,13 59 1,44
37 % 59 % 4 % 100 %


Prilikom markiranja lanadi na leglu, starosti oko
dva do tri tjedna, utvrđeno je kako u 37 % slučajeva
srna/ženka ima jedno lane, u 59 % slučajeva dva laneta,
a samo u 4 % slučajeva tri laneta. Prosječan broj lanadi
po rasplodnoj srni neposredno po lanjenju je 1,44
u odnosu na broj embrija i broj žutih tijela po rasplodnoj
srni, koji se kretao oko 2,00 (slika 3).


Slika 3. Markirano lane starosti do 10 dana
Figure 3 Marked kid, no more than 10 days old


3.5. Biotopi lanjenja srna rija. Mikrolokacija lanjenja obično je u visokoj vegetaSrna/
ženka vrlo pažljivo odabire mjesto lanjenja i ciji na suhim tlima, povremeno i djelomično izloženim
mjesto gdje ostavljanja mladunčad unutar svog terito-sunčevom svjetlu (graf 3).