DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2007 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Đ. Nikolandić, D. Degmečić: PLODNOST I VELIČINA LEGLA KOD EUROPSKE SRNE . Šumarski list br. 9–10, CXXXI (2007), 465-474


Graf 3. Biotopi lanjenja i zaklona lanadi (N = 49)
Graph 3 Places of birth and places for hiding fawns (N = 49)


Najveći udio nađene i markirane lanadi otpada na viđeno 33,4 % od ukupnog broja osmotrene srneće div


sastojine hrasta lužnjaka (Quercus robur, L.) s grma-ljači (N ik o la nd i ć 1968).


stom vegetacijom (44 %). Prebivališta lanadi pokazala


3.6. Tjelesne težine lanadi na leglu i međusobna
su sličan trend kao i godišnje prebivanje srneće divljaudaljenost
lanadi iz istog legla


či. Istraživanja ekoloških karakteristika populacije srna la
u šumi Haljevo (Baranja) potvrdila su kako je tijekom Prilikom markiranja lanadi na leglima, mjerene su i


na


godine upravo u šumama hrasta lužnjaka (Q. robur) njihove tjelesne težine.


Graf 4. Tjelesne težine lanadi procijenjene starosti od 1 do 20 dana (MIN – minimalna; MAX – maksimalna;


X – prosječna vrijednost) (N = 49)


Graph 4 Body weight of fawns estimated age from 1 till 20 days (MIN – minimum; MAX – maximum; X – average)


(N = 49)


Iz grafa 4. razvidno je kako se vrijednosti tjelesne Ženka/srna ostavlja svoju mladunčad u pravilu
težine lanadi povisuju u kasnijim mjesecima lanjenja, odvojeno, najčešće oko 10 do 20 metara (graf 5). Pošto
je ovisno o starosti i kondiciji majke i životnih uvjevremeno
i vrlo oprezno obilazi lanad radi dojenja i
ta u zauzetom teritoriju lanjenja. čišćenja mladunčadi, lizanjem. Nakon kratkog zadrža