DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 10     <-- 10 -->        PDF

R. Pernar, M. Ančić, A. Seletković: PRIMJENA ICK AEROSNIMAKA ZA UTVRĐIVANJE OŠTEĆENOSTI Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 507-521
nje stablo, u uzorku od 59,45 % stabala svrstanih u
stupanj 2.1. i veći, prosječno oštećeno 57,76 % i da
se može svrstati u stupanj oštećenosti 2.2


Za istu prugu vidljivo je da je bukva značajno manje
oštećena, tj. srednja oštećenost – SO = 12,40; što znači
da je za promatrani uzorak srednje oštećeno stablo,
oštećeno za izračunati postotak, te se uzorak svrstava u
stupanj oštećenosti 1. Indeksa oštećenosti – IO = 6,96;


č j


znači
ii d
dda
aa je
ee od svih stabala u uzorku toliki postotak sta


bala u stupnju oštećenosti 2.1. i većem, odnosno da je
značajno oštećeno 6,96 % stabala jasena (Slika 5).


Ukupna srednja oštećenost (SO) iznosi 27,88 %, a
indeks oštećenosti (IO) za prugu 5 iznosi 35,40 %. To
znači da se sastojine nalaze u stupnju oštećenosti 2.1., a
značajno je oštećeno 35,40 % stabala. Kako je oštećenost
sastojina definirana srednjom oštećenosti (SO),
sastojine na pruzi 5 možemo svrstati u kategoriju malo


oštećenih sastojina (Slika 6).


Slika 5. Pokazatelji oštećenosti za bukvu po prugama snimanja
Figure 5 Damage indicators for beech according to surveying stripes


Iz tablice 2 i slike 4 za prugu 6 vidljivo je da za jelu: srednja oštećenost – SO = 34,54; što znači da je za
oštećenost iznosi – O = 94,39; što znači da se toliki promatrani uzorak srednje oštećeno stablo oštećeno
postotak stabala nalazi u stupnjevima oštećenosti 1-4. za izračunati postotak, te se uzorak može svrstati u
stupanj oštećenosti 2.1.


Slika 6. Pokazatelji oštećenosti za sve vrste (ukupno) po prugama snimanja
Figure 6 Damage indicators for all species (total) according to surveying stripes