DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 11     <-- 11 -->        PDF

R. Pernar, M. Ančić, A. Seletković: PRIMJENA ICK AEROSNIMAKA ZA UTVRĐIVANJE OŠTEĆENOSTI Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 507-521


indeks oštećenosti – IO = 60,57; znači da je od svih
stabala u uzorku toliki postotak stabala u stupnju
oštećenosti 2.1. i većem


srednja oštećenost – SO1 = 46,79; znači da je srednje
stablo, u uzorku od 60,57 % stabala svrstanih u
stupanj 2.1. i veći, prosječno oštećeno 46,79 % i da
se može svrstati u stupanj oštećenosti 2.2.
Za istu prugu vidljivo je da je bukva značajno manje
oštećena, tj. srednja oštećenost – SO = 13,44; što znači
da je za promatrani uzorak srednje oštećeno stablo, oštećeno
za izračunati postotak, te se uzorak svrstava u stupanj
oštećenosti 1. Indeksa oštećenosti – IO = 11,46;
znači da je od svih stabala u uzorku toliki postotak stabala
u stupnju oštećenosti 2.1. i većem, odnosno da je
značajno oštećeno 11,46 % stabala bukve (Slika 5).


Ukupna srednja oštećenost (SO) iznosi 20,56 %, a
indeks oštećenosti (IO) za prugu 6 iznosi 28,03 %. To


znači da se sastojine nalaze u stupnju oštećenosti 1., a
značajno je oštećeno 28,03 % stabala. Budući da je
oštećenost sastojina definirana srednjom oštećenosti
(SO), sastojine na pruzi 6 možemo svrstati u kategoriju
malo oštećenih sastojina (Slika 6).


Prema srednjoj oštećenosti (SO) jela je najviše ošte


enosti (I


ćena na pruzi 5, dok je najveći indeks oštećenosti (IO),
odnosn
odnosnodnosno
oo značajn
značajnznačajno
oo oštećeni
oštećenioštećenih
hh sstabala jele najvišjviše
ee j
jje
ee zabilježeno
na pruzi 4 (Slika 4).


Prema srednjoj oštećenosti (SO) bukva je najviše
oštećena na pruzi 6 (Slika 5), gdje je zabilježen i najveći
indeks oštećenosti (IO).


Ukupno za cijelo snimljeno područje na temelju sistematskog
uzorka 100x100 m možemo utvrditi da su
za sve vrste zajedno srednja oštećenost (SO) i indeks
oštećenosti (IO) najveći na pruzi 5 (Slika 6).


Oštećenost šuma za područje Like po gospodarskim jedinicama


Pruga 4 obuhvatila je tri gospodarske jedinice:
Pišćetak, Stajnička Kapela i Božin vrh (Tablica 3).


Na temelju tablice 3 i slike 9 možemo zaključiti da
su s obzirom na sve interpretirane vrste najveća srednja
oštećenost (SO), a također i indeks ošećenosti (IO)
zabilježeni u G.J. Stajnička Kapela.


Ako gledamo samo oštećenost jele, ona je značajno
oštećena (67,46 % stabala u stupnju oštećenosti 2.1 i
većem) u G.J. Stajnička Kapela (Slika 7). No ovdje
moramo napomenuti da na istoj slici vidimo da je naj


oštećenija jela u gospodarskim jedinicama Božin vrh i
Pišćetak. Međutim, dobiveni rezultati ne mogu odražavati
stvarno stanje u navedenim gospodarskim jedinicama,
jer se interpretirani broj stabala odnosi na malu
površinu, tj. snimljena pruga je obuhvatila samo mali
dio površine ovih dviju gospodarskih jedinica, što je
vidljivo na slici 2. Što se pak tiče bukve možemo
zaključiti da ni u jednoj od tri gospodarske jedinice na
pruzi 4 nije zabilježena značajna oštećenost (Slika 6).


Tablica 3. Pokazatelji oštećenosti po vrstama drveća (pruga 4) prema gospodarskoj jedinici
Table 3 Damage indicators per tree species (stripe 4) according to management units


Vrsta drveća – Tree Species
G.j. Božin vrh
Pruga 4
Stripe 4 G.j. Stajnička Kapela
G.j. Pišćetak


Pokazatelji oštećenosti – Damage indicators
O IO SO SO1
%
Jela
Silver fir 100,00 86,05 34,48 37,23
Bukva
Beech 62,00 0,00 12,75
Ukupno
Overall 67,58 12,68 15,94 37,23
Jela
Silver fir 97,02 67,46 33,01 41,04
Bukva
Beech 52,41 0,00 11,55
Ukupno
Overall 70,28 27,02 20,15 41,04
Jela
Silver fir 100,00 100,00 50,00 50,00
Bukva
Beech 6,67 0,00 5,83
Ukupno
Overall 12,50 6,25 8,59 50,00
513