DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Ivanković: MOGUĆNOST INTROGRESIJE GENA KAVKASKE JELE (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) . Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 529-537
Osnovni podaci o istraživanim provenijencijama ković 2003) koji su poslužili za uzorkovanje kao i pro(
Uprava šuma, Šumarija) odakle je skupljano sjeme za venijenicjcje
ee ko analizirane, a nema ih u pokusima,


kojje
ee s
ssu
uu anal


osnivanje pokusa provenijencija (Gračan 2001, Ivan-prikazanii s
ssu
uu u
uu tablici 1.
Tablica 1. Osnovni podaci o istraživanim provenijencijama obične jele


Table 1 Silver fir provenance datas


Prov.


prov


P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6


P-7


P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14


Šumarija
Forest office


Našice, Voćin
Požega, Kamensko


Koprivnica, Ivanec
Zagreb, Krapina
Zagreb, Zagreb
Ogulin, Josipdol


Ogulin, Ogulin


Delnice, Gomirje
Delnice, Vrbovsko
Delnice, Vrbovsko
Delnice, Skrad
Delnice, Skrad
Delnice, Zalesina
Delnice, Tršće


Gosp. jedinica
Management unit


Djedovica -Trešnjevica 12c


Zapadni Papuk II 32d


Trakošćan 7d
Macelj


Bistranska gora 17b


Alilovica 13b


Josipovac 38b


Potočine-Crna kosa 8b
Gluhe Drage 8


Miletka 17b
Rudač 2a
Rudač la
Belevine


Rudnik 13a


Prov.


prov


P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20


P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27


Za analizu mtDNA u ovom radu korištena je tehnika
raznolikosti duljine umnoženih fragmenata. Cjelokupnu
analizu mtDNA možemo podijeliti u tri glavna dijela:
sakupljanje uzoraka, izolacija cjelokupne DNA i lančana
reakcija polimerazom (PCR). Nakon uspješno prove


Šumarija
Forest office
Senj, Novi Vinodolski
Senj, Krasno
Gospić, Otočac
Split, Imotski


Postojna


Novo Mesto


Gosp. jedinica
Management unit


Duliba 1


Nadžak bilo 15, 16


Rastovka 11
Biokovo 1
Mašun
Crmošnjica, Podturen


Analizirane populacije koje nisu zastupljene
u pokusima provenijencija
Gospić, Gospić Jadovno -Jazbine
Gospić, Donji Lapac Lička Plješivica (S)


Gospić, Korenica Lička Plješivica (S)
Plitvička jezera Medveđak – Plitvički klanac
Delnice, Fužine Brloško
Gospić, Gračac Lička Plješivica (J)
Gospić, Gračac Velebit


dene lančane reakcije polimerazom dobiveni fragmenti
razdvojeni su elektroforezom. Haplotipovi su određeni
na osnovi razlike u veličini fragmenta, a svi navedeni
postupci obavljeni su u Laboratoriju za molekularnu genetiku
Šumarskog instituta, Jastrebarsko.


Prikupljanje uzoraka – Sample colection


Za kvalitetnu ekstrakciju DNA potreban je svjež
materijal, budući da stanica sadržava brojne enzime
koji se oslobađaju njezinim raspadanjem i razgrađuju
DNA. Iz tog razloga materijal za analizu mtDNA većinom
je sabran s pokusa provenijencija osnovanog u
rasadniku Instituta, koji je zbog blizine laboratoriju
najpogodniji. Provenijencije koje zbog nedostatka sadnica
nisu bile zastupljene u pokusu A-polje, uzete su iz
pokusa Brloško. Kako pokus provenijencija ne pokriva
cjelokupni areal obične jele u Hrvatskoj, uzorkovanje
provenijencija koje nisu zastupljene ni na jednom od
pokusa obavljeno je u prirodnim populacijama na području
četiri Šumarije Uprave šuma Podružnica Gospić
i s područja NP Plitvička jezera.


Od vremena sabiranja uzoraka do ekstrakcije DNA
iz prirodnih populacija grane u dužini od 50 do 60 cm
stavljene su u staklenke s vodom.


Jedinke s kojih su uzeti uzorci obilježene su u pokusima
i u prirodnim sastojinama. Udaljenost između stabala
u sastojinama bila je najmanje 100 m, a od svake
provenijencije skupljeno je po šest jedinki. Područje Šumarija
Donji Lapac i Korenica predstavlja provenijenciju
sjevernog dijela Ličke Plješivice te su sa svakog područja
uzeta po tri uzorka. Uzorci iz šumskih sastojina
analizirani su naknadno zajedno s nova tri uzorka provenijencije
Macelj. Ukupno je analizirano 136 stabala
obične jele, 126 iz Hrvatske i 10 iz Slovenije.


Izolacija stanične deoksiribonukleinske kiseline
Izolation of deoxyribonucleic acid (DNA)


Ukupna stanična DNA ekstrahirana je iz iglica proljetnih
izbojaka obične jele. Upotrijebljeno je 5–7 iglica
po stablu, ovisno o njihovoj veličini. Iglice su stavljene
u plastične epruvete od 2 ml i smrznute tekućim
dušikom te zdrobljene pomoću sterilnih plastičnih štapića.
Dobivenom prahu dodan je 1 ml ekstrakcijskog
pufera (Tablica 2.).


DNA molekule izolirane su protokolom prema
Doyleu i Doyleu (1987). Dobivena otopina inkubirana
je 60 minuta na 55 °C u inkubatoru uz povremeno
protresanje. Nakon hlađenja na sobnu temperaturu
dodano je 400 ml diklormetana. Otopina je pažljivo
izmiješana okretanjem epruvete, jer se u slučaju prejakog
miješanja otopina nije mogla razdvojiti na faze.