DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 31     <-- 31 -->        PDF

M. Ivanković: MOGUĆNOST INTROGRESIJE GENA KAVKASKE JELE (Abies nordmaniana /Steven/ Spach) . Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 529-537
Tablica 3. Priprema 2x pufera
Table 3 Preparation of 2x buffer


tvar konc. matične otopine volumen
substance conc. of stock solution volume
PCR pufer
MgClj
mješavina dNTP
BSA
dH20
ukupni volumen
total volume
lOx
25 mM
10 mM za svaki dNTP
10,08 mg/ml
-
200 (iL
144 (iL
20 (iL
39,68 (iL
596,32 (iL
1000 , L


2x pufer pripremljen je razrjeđenjem 10x pufera uz
dodatak magnezijev-klorida i goveđeg serumskog
albumina (BSA). Postupak pripreme iz matičnih otopina
opisan je u Tablici 4. (10x pufer i MgCl2 dobiju se u
kompletu s polimerazom).


Lančana reakcija polimerazom (PCR) provedena je
uređajem PTC-100 (Programmable Thermal Controller)
tvrtke MJ Research, Inc. (Slika 4.).


Tablica 4. Sastav otopine za odvijanje lančane reakcije poli


merazom za jedan uzorak
Table 4 Composition of PCR solution, for one sample


Tvar
Količina


substance
volume


2x pufer 12,5 (iL
početnica 1 2,4 (iL
početnica 2 2,4 (iL
Taq DNApolimeraza, 5U/(il 0,05 (iL
dHjO 2,65 (iL
otopina DNA 5(iL
ukupni volumen


25 (iL


total volume


Programiranje uređaja za PCR obavljeno je prema
L i e p e l t u i sur. (2002).


Prvi je korak denaturacija u trajanju od 3 minute na
94 °C da bi se razdvojili lanci DNA. Nakon toga slijedilo
je 30 ciklusa umnožavanja koji su se sastojali od
tri koraka:


razdvajanje dvostruke uzvojnice DNA (1 min na
92 °C, eng. denaturation)


vezanje početnica na razdvojene DNA lance (1 min
na 52,5 °C, eng. annealing)


sinteza novog lanca DNA (1 min 20 s na 72 °C, eng.
elongation).


Nakon 30 ciklusa slijedi zadnji tzv. elongacijski korak
od 8 min na 72 °C, kako bi se do kraja sintetizirali fragmenti
koji to nisu stigli za vrijeme prethodnih ciklusa.


Slika 4. Uređaj za provođenje PCR-a
Figure 4 PCR machine


Kvalitetu umnožavanja provjerili smo na 1 %-tnom
gelu agaroze (Slika 5.). Produkti amplifikacije čuvani
su na 4 °C do analize.


Lančanom reakcijom polimerazom umnožen je
fragment mitohondrijskoga gena za četvrti intron pete
podjedinice NAD dehidrogenaze (nad5-4).


Slika 5. Provjera PCR-a na gelu agaroze
Figure 5 Checking of PCR fragment(s) on agarose gel