DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ – CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 429 + 453 (001)
Pernar, R., M. Ančić , A. S eletković: Primjena ICK aerosnimaka za utvrđivanje oštećenosti
šuma na području UŠP Gospić
Application of Colour Infrared Aerial Photographs for the Assessment of Forest Damage
in the Gospić Forest Administration 507
UDK 630* 165 (001)
Kaj ba , D., N. Pavi čić, S. Bogdan, I. Katič i ć: Pomotehnički zahvati u klonskim
sjemenskim plantažama listača
Pomotechnical Treatments in the Broadleave Clonal Seed Orchards 523
UDK 630* 165 (001)
Ivanković , M.: Mogućnost introgresije gena kavkaske jele (Abies nordmaniana /Steven/ Spach)
u šume obične jele (Abies alba Mill.) Macelja i Trakošćana
Posibility of Genetical Introgresion of Nordmann fir (Abies nordmaniana /Steven/ Spach)
in Common Fir Forests (Abies alba Mill.) of Macelj and Trakošćan 529
PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS
UDK 630* 453
Margale tić, J., V. J u r j ević, M. Glavaš, B. Hraš o ve c , D. Di minić: Analiza suzbijanja
gubara (Lymantria dispar L.) tijekom 2005. godine u državnim šumama Hrvatske
The Analises Extermination of Gypsy Moth (Lymantria dispar L.) in the 2005 Year
of Croatian State Forests 539
UDK 630* 907.1 + 907.2 : 652
Dasović, M.: Biološko-ekološko i prostorno vrednovanje park šume “Laudonov gaj”*
Biological-Ekological and Spatial Evaluation of “Laudonov Gaj” Park Forest 549
STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 156
Nikolandić, Đ., D. Degmečić: Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje
Recruitment Rate of the Roe Deer (Capreolus capreolus L.) in Baranja Forests 565
ZAŠTITA PRIRODE: Arač, K.: Sjeverna zeba (Fringilla montifringilla L.) 576
Kranjčev, R.: Prema Modrom kuku i Bojincu; Bukov šumarak u Prpićima; 576
Lakaitova viška kokica; Katanijin ljiljan 578
Cerovečki, Z.: Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Bujadika 580
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI:
Anić, I.: Prašumski ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje šumama u Hrvatskoj 581
Krpan, A. P. B.: Seminar “Njega i zaštita drveća u naseljenim prostorima” – jedna obljetnica 582
Prka, M.: Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost 586
KNJIGE I ČASOPISI: Gračan, J.: D. Kajba i D. Ballian: Šumarska genetika 588
Jakovac, H.: Naše trofejno blago 589
Grospić, F.: L’ Italia forestale e montana 592
IZ LOVSTVA: Frković, A.: Izložba kapitalnih lovačkih trofeja Novi Vinodolski 2007. 595
OBLJETNICE: Lupret -Obradović, S.: Proslava 40. obljetnice osnutka Velebitskog botaničkog vrta 600
MEĐUNARODNA SURADNJA: Dundović, J.: Srednjoeuropska konferencija za biomasu 2008. 604
Delač, D.: Bavarski lav za hrvatskog šefa šumarstva 607
IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA: Skoko, M.: Prva generacija šumarskih tehničara
Gl 609


započela je školovanje 1946. u
uu Glini, a završila 1949. u Karlovcu
ranjč ev, : se


IZ SVIJETA KUKACA:
:: Kranjčev, R.
R.R.: Ose najeznic
najeznicnajeznice
ee 617


ŠUMARI UMJETNICI: Trtovac, D.: Lugarnica “Čardak” kao slikarsko djelo 618
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA:
Vincelj , J.: Posjet HŠD-a ogranak Zagreb austrijskom sajmu šumarskih strojeva,


uređaja i opreme AUSTROFOMA 2007 i AUSTROFOMA bioenergija 621
Delač, D.: Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a 624
IN MEMORIAM:
Milinović, I.: Ivica Korbar (1927 – 2007) 631
Udovičić, B.: Čedomir Dunato (1948 – 2004) 632


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora