DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 507-521


UDK 630* 429 + 453 (001)


PRIMJENA ICK AEROSNIMAKA ZA UTVRĐIVANJE OŠTEĆENOSTI
ŠUMA NA PODRUČJU UŠP GOSPIĆ


APPLICATION OF COLOUR INFRARED AERIAL PHOTOGRAPHS FOR
THE ASSESSMENT OF FOREST DAMAGE IN THE
GOSPIĆ FOREST ADMINISTRATION


Renata PERNAR*, Mario ANČIĆ*, Ante SELETKOVIĆ*


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja provedenoga s ciljem
utvrđivanja oštećenosti šuma na ICK aerosnimkama. Interpretacijom
ICK aerosnimaka, ustanovljeno je stanje šumskih sastojina na istraživanom
području (UŠP Gospić). Za cijelo snimljeno područje po prugama snimanja
izrađen je infracrveni digitalni ortofoto (DOF 1:5000), preko kojega je postavljen
sistematski uzorak (mreža točaka) 100x100 m. Na svakoj od točaka
(uzorku) interpretirane su 4 krošnje najbliže točki, te je tako ukupno određen
stupanj oštećenosti za 21 011 stabala. Izračunati su pokazatelji oštećenosti
(O, SO, IO, SO1), za pojedine vrste drveća, za sve interpretirane vrste zajedno
i to za pojedine pruge snimanja, ukupno za cijelo snimljeno područje, te za
gospodarske jedinice (odjeli/odsjeci zahvaćeni snimanjem).


Na interpretiranoj površini od 5 548 ha utvrđena je srednja oštećenost
(SO) svih vrsta drveća 23,60 %, jele 37,81 %, bukve 12,61 %. Iz tih rezultata
može se zaključiti da je stupanj oštećenosti inventariziranih šuma na prijelazu
male i srednje oštećenosti. Indeks oštećenosti (IO) jele za područje Like iznosi
61,96 %, tj. taj postatak stabala jele na snimljenom području oštećeniji
je od 25 %. Unutar 61,96 % značajno oštećenih stabala jele, srednja oštećenost
(SO1) jele iznosi 51,03 %.


Sukladno dobivenim rezultatima, izrađene su tematske karte mjerila
1:10000 s prostornom raspodjelom srednje oštećenosti (SO) i indeksa oštećenosti(
IO) za glavne vrste drveća, te ukupno za gospodarske jedinice (odjeli/
odsjeci) na pojedinim prugama snimanja.


Primjenom ICK aerosnimaka za procjenu oštećenosti šuma dobile su se
informacije, koje se ne razlikuju od podataka dobivenih terestrički, a aerosnimke
ostaju kao trajan dokument o tom stanju.


Kl j u č n e r i j e č i : infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke, digitalni ortofoto
(DOF), fotointerpretacijski ključ, pokazatelji oštećenosti, oštećenost šuma


UVOD – Introduction


Kada govorimo o oštećenosti
ii šum
šumšuma
aa u
uu Hrvatskoj,ćenost da posebno je ugrožena jela, koja je najvažnija i najzapo
stupljenija vrsta četinjača u Hrvatskoj, s udjelom od


posebnu pozornost treba
aa posvetiti bukovo-jelovim šu-
mama dinarskoga gorja. U
UU prebornim šumama Dinari-a. oko 65 % ukupne drvne zalihe četinjača. Zato se pro


padanje šuma obične jele nameće kao ozbiljan i aktua


n


lan gospodarsko-ekološki problem (Prpić i
ii Selet


* Izv. prof. dr. sc. Renata Pernar, Mario Ančić, dipl. ing.,
ković 2001).
mŠur.m sacr.skAinfteakSueltleettkSovveiću,čiZl iašvt aod uzaZaigzmrejbeur,u Sivuerteođšiivmaunnjeskšaum25a,, Rezultati terenskih procjena oštećenosti šuma u Hr-
Zagreb, e-mail: rpernarŽsumfak.hr vatskoj (ICP Forests) pokazali su da je značajna ošte