DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 6     <-- 6 -->        PDF

R. Pernar, M. Ančić, A. Seletković: PRIMJENA ICK AEROSNIMAKA ZA UTVRĐIVANJE OŠTEĆENOSTI Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 507-521
ćenost postepeno rasla do 2003. godine, da bi 2005. bio
zabilježen do sada najveći udio značajno oštećenih stabala
obične jele (76,7 %). Nasuprot tomu, kod obične
bukve značajna oštećenost je i dalje niska (10,9 %), te
je ona naša najmanje oštećena vrsta drveća (Po točić
i Sel etković 2005).


Budući da je potrebno u što kraćem razdoblju dobiti
uvid u stanje na terenu, kako bi se što učinkovitije mogle
predviđati mjere suzbijanja sušenja, ICK filmom
snimljena su područja koja pokrivaju sastojine zahvaćene
jačim sušenjem. Uz jako sušenje jele na dijelovima
uz autocestu, uočena su i sušenja većih razmjera na
Kapeli, gdje se radi i o djelomično miniranom području,


MATERIJAL I METODE


Aerosnimanje za područje Like obavljeno je 27.
srpnja 2005. godine u prugama (Slika 1). Koordinate
početnih i završnih točaka aerofotogrametrijskih nizova,
te planirane dužine pruga navode se u sljedećem
pregledu (Tablica 1). Koordinate su u službenom državnom
koordinatnom sustavu, u pripadajućim zonama
Gauss-Krügerove kartografske projekcije. Snimljeno
je ukupno 88 aerosnimki, a ukupna dužina sve tri
snimljene pruge iznosila je 40 243 m (40,24 km), te je
na taj način snimljena površina od 5 548 ha.


Slika 1. Karta snimljenog područja s ucrtanim prugama snimanja
Figure 1 Map of surveyed area with inserted surveying stripes


Slika 2. Ostvareni smjer leta prema gospodarskim jedinicama
Figure 2 Realized flight direction according to management units


te je onemogućen obilazak terena, a aerosnimanjem bi
se dobio uvid o stanju sastojina na tom području.


Primjenom infracrvenih kolornih (ICK) aerosnimaka
za inventarizaciju oštećenosti šuma bavili su se
mnogi stručnjaci (Pel z & R iedel 1973, Masumy
1984, Hildeb ra ndt i dr. 1986, Hočev ar & Hl adnik
1988, Voss 1989, Bars zc z i dr. 1993, Ekstrand
1994, Frankli n 2001, Butler & Schlaepf
e r 2004).


U svim dosadašnjim istraživanjima primjena ICK
aerosnimaka pokazala se ravnopravna terenskim načinima
rada po svojoj točnosti, a mnogo učinkovitija s
ostvarenom brzinom i objektivnosti (Pe r n a r 1997).


– Material and methods
ablica 1. oordinate početaka i završetaka aerofotogra etrijskih nizova i dužine pruga
Table 1 The position of the beginning and the end of a stripe and stripe length


Niz broj – Stripe No. Y4 5 517 580
5 5 515 030
6 5 517 000


X Y
Lika (5. zona)


4 993 190 5 526 720
4 968 815 5 530 005
4 964015 5 522 880


X D (m) – Lenght (m)
4 984 530
4 955 390
4 959 295
12591
20112
7540