DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 79     <-- 79 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


PRAŠUMSKI EKOSUSTAVI DINARSKOGA KRŠA I PRIRODNO
GOSPODARENJE ŠUMAMA U HRVATSKOJ


U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
na Zrinskom trgu u Zagrebu održano je 27. i 28. rujna
2007. godine znanstveno savjetovanje Prašumski
ekosustavi dinarskoga krša i prirodno gospodarenje
šumama u Hrvatskoj. Savjetovanje je organizirala
Sekcija za šumarstvo Znanstvenoga vijeća za poljoprivredu
i šumarstvo Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti, povodom 50. obljetnice početka sustavnih
šumarskih znanstvenih istraživanja u hrvatskim
prašumskim ekosustavima. Naime, u rujnu
1957. godine akademik Milan Anić sa svojim suradnicima
postavio je trajnu pokusnu plohu i obavio prvu
izmjeru u prašumi Čorkova uvala. Ta je pokusna ploha
do danas ostala dragocjeni izvor podataka o bukovojelovim
prašumama dinarskoga krša.


Članovi organizacijskoga odbora savjetovanja bili
su akademik Slavko Matić, prof. em. dr. h. c. Branimir
P r p i ć , prof. dr. sc. Zvonko Se l e t k o vi ć, prof.
dr. sc. Jozo F r a n ji ć i izv. prof. dr. sc. Igor A n i ć ,
predsjednik odbora.


Savjetovanje je organizirano s ciljevima:


prezentacije dosega šumarske i srodnih znanosti na
istraživanju bukovih i bukovo-jelovih prašumskih
ekosustava na dinarskom kršu te uporabe tih rezultata
u razvoju prirodnoga gospodarenja šumama


odgovoriti na pitanja zašto sve šume ne mogu biti
prašume i što je prirodno gospodarenje šumama u
Hrvatskoj


ukazati široj znanstvenoj zajednici i stručnoj javnosti
na vrijednosti prirodnih šumskih ekosustava Hrvatske
na pragu pristupanja Europskoj uniji.
Prvoga dana savjetovanja u prepunoj Velikoj dvorani
palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
prezentirano je 14 referata, koji su osvjetlili različita
gledišta istraživanja prašuma i prirodnih gospodarskih
šuma. Referate su priredili članovi Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti i Akademije šumarskih znanosti,
znanstvenici Biotehničkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani,
Šumarskoga i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskoga instituta,
Jastrebarsko te Hrvatskih šuma, d.o.o. Zagreb.


Prezentirani su sljedeći referati:
Slavko Matić
Veza između prirodnog gospodarenja i životnih faza
u razvoju prašume
Jurij Diaci, Dušan Roženbergar, Stjepan Mikac, Igor
Anić, Tomaž Hartman, Andrej Bončina
Dugoročne promjene u sastavu vrsta drveća dinarskih
bukovo-jelovih šuma
Ivica Tikvić, Zvonko Seletković, Branimir Prpić, Damir
Ugarković, Nikola Magdić
Stabilnost i dinamika prašume Čorkova uvala u
Nacionalnom parku Plitvička jezera
Stjepan Mikac, Dušan Roženbergar, Igor Anić, Jurij
Diaci
Značajke pomlađivanja u progalama dinarskih bukovo-
jelovih prašuma


Nazočne je pozdravio i državni tajnik Herman Sušnik,


Sudionici znanstvenog savjetovanja


dipl. ing. šum.