DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Izlaganje akademika Slavka Matića


Darko Bakšić, Stjepan Mikac, Nikola Pernar, Igor Anić
Utjecaj reakcije tla na pomlađivanje jele i bukve u
prašumi Čorkova uvala


Matija Klopčič, Jurij Diaci
Utjecaj vjetroizvala u prašumskom rezervatu Pečka
na značajke progala i pomlađivanja


Tomislav Dubravac, Stjepan Dekanić
Utjecaj strukture sastojine na dinamiku razvoja
mladoga naraštaja i potrajnost šume bukve i jele u
Nacionalnom parku Risnjak


Joso Vukelić, Dario Baričević, Davor Racić
Fitocenološke značajke bukovih prašuma u pretplaninskom
pojasu sjevernoga Velebita


Sven D. Jelaska
Florističke i ekološke značajke bukovo-jelovih prašuma
u Hrvatskoj


Ivo Trinajstić, Jozo Franjić, Željko Škvorc
Nomenklaturna i sintaksonomska razmatranja o
dinarskim bukovo-jelovim šumama (Fago-Abietetum
Tregubov 1941, corr. Trinajstić 2007)


Milan Glavaš
Važnije gljive na bukovim stablima u prašumi Čorkova
uvala


Izlaganje izv. prof. dr. sc. Igora Anića


Branimir Prpić, Zvonko Seletković, Ivica Tikvić
Prašuma Čorkova uvala u svjetlu pružanja općekorisnih
funkcija šume


Juro Čavlović, Mario Božić
Uspostava i očuvanje uravnotežene strukture jelovo-
bukovih sastojina – zahtjev za intenzivno planiranje
i gospodarenje šumama


Željko Španjol, Damir Barčić, Roman Rosavec
Prašume kao strogi rezervati Republike Hrvatske


Drugoga dana savjetovanja organizirana je ekskurzija
u Nacionalni park Plitvička jezera s posjetom
prašumi Čorkova uvala. Sudionici ekskurzije imali su
priliku upoznati našu najpoznatiju dinarsku bukovo-jelovu
prašumu, njezinu strukturu, teksturu i razvojne
faze. Prezentirane su razlike u odnosu na gospodarsku
prebornu šumu.


Znanstveno savjetovanje medijski je zadovoljavajuće
popraćeno. Emitirana su dva televizijska i radijski
prilozi. Vjerujemo kako je isto snažno pridonijelo
senzibilizaciji javnosti za prirodno gospodarenje šumama
i promociji šumarstva kao znanosti, struke
i umijeća gospodarenja i očuvanja šuma.


Igor Anić


SEMINAR “NJEGA I ZAŠTITA DRVEĆA
U NASELJENIM PROSTORIMA” –
JEDNA OBLJETNICA


Prije dvadeset godina, točnije 12. lipnja 1987., u
Zagrebu je održan seminar “Njega i zaštita drveća u
naseljenim prostorima”, čime je u Hrvatskoj položen
kamen temeljac brizi o drveću u urbanim prostorima
na suvremeni način. Zbog toga se dobro podsjetiti na
tijek događaja, a upravo tome posvećujem ovaj članak.


Pokretač ideje o seminaru bio je Viktor Lochert,
dipl. ing. šumarstva, đak zagrebačkog Šumarskog fakulteta,
koji je u tada u Nürnbergu, SR Njemačka, rukovodio
Odjelom za održavanje gradskog zelenila u
Uredu za zelene površine pri Gradskoj upravi. Želeći u
domovinu prenijeti vrhunska znanja i tehnologije su