DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 81     <-- 81 -->        PDF

vremene njege i zaštite stabala u urbanim sredinama,
početkom 1987. okupio je svoje kolege sa studija zaposlene
na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, Želimira
Borzana i autora ovog članka te Antu Ledića, tadašnjeg
direktora komunalne radne organizacije “Zrinjevac”,
Zagreb. Navedena četvorica šumarskih stručnjaka
činili su inicijalnu jezgru, koja je na većem broju
sastanaka tijekom zime i proljeća 1987. dogovarala
program i način organiziranja seminara. Osim uobičajenih
zadaća pri organiziranju stručnoga skupa, morali
su riješiti mnoge teškoće vezane za ulaz u zemlju stra


u stranih
stručnjaka, njihovog osoblja i brojne opreme za dijagnostiku
zdravstvenog stanja te njegu i kirurgiju stabala,
zatim odabir pokrovitelja i nositelja seminara,
koji su trebali osigurati visoku razinu, dati podršku i
ukazati na zainteresiranost društveno-političkih, obrazovnih
i drugih struktura za temu seminara.


U tom su smislu ostvareni uspješni kontakti sa
Skupštinom grada Zagreba, zatim Šumarskim fakultetom
Sveučilišta u Zagrebu, Republičkim zavodom za
zaštitu prirode SR Hrvatske, hortikulturnom radnom
organizacijom “Zrinjevac” te mnogim drugim uglednim
institucijama.


Skupština grada Zagreba se, na našu zamolbu upućenu
gospodinu Borisu Buzančiću, poznatom zagrebačkom
glumcu, kulturnom i društveno-političkom djelatniku
i kasnijem gradonačelniku grada Zagreba, prihvatila
pokroviteljstva seminara. Nositeljstva seminara
su se prihvatili Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Republički zavod za zaštitu prirode SR Hrvatske i “Zrinjevac”,
hortikulturna radna organizacija, Zagreb.
Organizacijski su odbor činili prof. dr. sc. Branimir
P r p ić , dekan Šumarskog fakulteta u Zagrebu, viši predavač
Ivo Knežević, predsjednik Kolegijalnog poslovodnog
organa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, prof.
dr. sc. Šime Meštrović, direktor Republičkog zavoda
za zaštitu prirode SR Hrvatske, Ante L edi ć, dipl. inž.
šumarstva, direktor “Zrinjevca”, dr. sc. Želimir B o r za
n, Šumarski fakultet Zagreb, mr. sc. Ante P. B.
Krpan, Šumarski fakultet Zagreb i Viktor Lochert,
dipl. inž. šumarstva, Gradska uprava Nürnberg, SR Njemačka.
Seminar je odobren rješenjem Republičkog komiteta
za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske
br. 09/2 – 5/162 od 26. svibnja 1987.


Prema programu prijepodnevna su se događanja 12.
lipnja 1987. odvijala na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
u dvorani A4 te u auli Fakulteta, u kojoj je postavljena
izložba dijagnostičkih instrumenata, opreme, alata i
literature. Nakon pozdravnih riječi i riječi dobrodošlice,
koje je stranim i brojnim domaćim sudionicima uputio
Boris Buzančić kao predstavnik pokrovitelja, prof. dr.
sc. Branimir Prpić uvodnim je izlaganjem uveo brojni
publikum u problem njege i zaštite stabala u urbanim
sredinama. Nakon toga je gost iz Mainza (inače grada
prijatelja grada Zagreba), Phillip D i e n s t izložio dva
predavanja i to: Aktivnosti međunarodnog udruženja za
njegu stabala (ISA) i Reakcije stabala na povrede i
njega stabala u urbanim sredinama.


Phillip Dienst je u to doba bio uvaženi stručnjak za
radove njege i zaštite stabala i aktivni član ISA (International
Society of Arboriculture). Obrazovao se kod
profesora A. L. Shigo-a (Illinois, USA), gdje je specijalizirao
radove na kirurgiji i obrezivanju stabala. U
Mainzu je rukovodio vlastitom tvrtkom “Wittgenstein-
Baumpflege”. Spomenuto Međunarodno udruženje za
njegu i zaštitu stabala (ISA) osnovano je 1924. u USA.
Godine 1983. Phillip Dienst je u Mainzu osnivač sekcije
ISA za Srednju Europu, kao i ogranka za SR Njemačku.
Nešto kasnije je (1985) u SR Njemačkoj osnovano
Udruženje stručnih tvrtki za izvođenje radova
njege i zaštite stabala u urbanim sredinama (Gutegemeinschaft
Baumpflege).