DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 9     <-- 9 -->        PDF

R. Pernar, M. Ančić, A. Seletković: PRIMJENA ICK AEROSNIMAKA ZA UTVRĐIVANJE OŠTEĆENOSTI Šumarski list br. 11–12, CXXXI (2007), 507-521
Tablica 2. Broj stabala u pojedinom stupnju oštećenosti i pokazatelji oštećenosti po vrstama drveća i ukupno s obzirom
na pruge snimanja
Table 2 Number of trees in each damage degree and damage indicators per tree species and overall according to
surveying stripes


Stupanj oštećenosti Pokazatelji oštećenosti
Vrsta drveća Damage class Damage indicators
Tree Species 0 1 2.1 2.2 3.1 3.2 4 Ukupno O IO SO SO1


Broj stabala – Number of Trees %
Jela


Silver fir 61 695 1203 296 41 38 58 2392 97,45 68,39 32,80 40,33
Pruga 4
Stripe 4
Bukva
Beech 2034 2313 134 1 0 0 0 4482 54,62 3,01 12,28 32,63
Ukupno
Overall 2095 3008 1337 297 41 38 58 6874 69,52 25,76 19,42 39,75
Jela
Silver fir 197 1957 1475 459 260 308 656 5312 96,29 59,45 40,97 57,76
Pruga 5
Stripe 5
Bukva
Beech 2220 1961 308 4 0 0 1 4494 50,60 6,96 12,40 32,94
Ukupno
Overall 2417 3918 1783 463 260 308 657 9806 75,35 35,40 27,88 55,52
Jela
Silver fir 82 494 569 131 54 51 80 1461 94,39 60,57 34,54 46,79
Pruga 6
Stripe 6
Bukva
Beech 1333 1208 328 0 0 0 1 2870 53,55 11,46 13,44 32,71
Ukupno
Overall 1415 1702 897 131 54 51 81 4331 67,33 28,03 20,56 42,98


Slika 4. Pokazatelji oštećenosti za jelu po prugama snimanja
Figure 4 Damage indicators for silver fir according to surveying stripes


Iz tablice 2 i slike 4 za prugu 5 vidljivo je da za jelu: za izračunati postotak, te se uzorak može svrstati u
oštećenost iznosi – O = 96,29; što znači da se toliki stupanj oštećenosti 2.2.


postotak interpretiranih stabala nalazi u stupnjeviindeks
oštećenosti – IO = 59,45; znači da je od svih
ma oštećenosti 1-4. stabala u uzorku toliki postotak stabala u stupnju
srednja oštećenost – SO = 40,97; što znači da je za oštećenosti 2.1. i većem


promatrani uzorak srednje oštećeno stablo oštećeno srednja oštećenost – SO1 = 57,76; znači da je sred