DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 90     <-- 90 -->        PDF

L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima
aa,
izdanje talijanske Akademije šumarskih znanosti Firenze)


Iz broja 4, srpanj-kolovoz izdvajamo:


Francesco G e n t i l e , Vittorio Me n d i c i n o, Giuliano
Manguzzato, Luca Pelle: Alepski bor u kulturama
mediteranskog okružja


Sve veća potražnja za drvetom u razvijenim industrijskim
zemljama dala je posljednjih 10-ak godina
poticaj za podizanje kultura brzog rasta, uz uporabu
domaćih i stranih vrsta. Tradicionalnim gospodarenjem
već postojećih šumskih površina ne mogu se zadovoljiti
sve veće potrebe za drvetom, pa su poduzete
aktivnosti za podizanje kultura uz primjenu agrotehničkih
mjera. Prethodna istraživanja bila su uglavnom
ograničena na uporabu brzorastućih egzotičnih vrsta:
eukaliptus, duglazija i kalifornijski bor, te su nedostajala
iskustva u primjeni mediteranskih borova. Motivacija
za ova istraživanja dobiva potporu u prijedlozima
EU kroz teme: aktiviranje napuštenih poljoprivrednih
površina, udovoljavanje zahtjevima Protokola iz
Kyota, proizvodnja iskoristive biomase, zadovoljenje
tradicionalnih uporaba (celuloza, ploče, elementi
i dr.) te energetskih zahtjeva.


Podizanjem šumskih kultura postiže se višestruka korist,
koja se očituje u povećanju proizvodnje drvne mase,
umanjenju “pritiska” na korištenju postojećih šumskih
kompleksa, povećanju vrijednosti prirodnih čimbenika,
doprinosu kvalitete okružja i izgledu krajolika.


U ovom članku autori su obradili rezultate u podizanju
kulture alepskog bora (Pinus halepensis Mill),
podignute u prošlom stoljeću (1979–81), na posjedu
Mazzone u Kalabriji u sklopu Specijalnog projekta 24,
namijenjenog za razvoj juga Italije. Posjed Mazzone
površine 67 ha, nalazi se u općini Castroregio (CS) u središnjoj
Kalabriji. Na nadmorskoj visini od 350–600 m,
obilježena tipičnom mediteranskom klimom sa toplim
i sušnim ljetima i oko 600 mm oborina (uglavnom u
zimskom razdoblju), ne predstavlja jako povoljno stanište
za zahtjevne vrste. Tlo je, doduše, dosta duboko,
ali grubo pjeskovito, rijetko ilovasto, sa slabim kapacitetom
zadržavanja vlage. U središnjem dijelu posjeda
nalazio se ostatak prirodne šume, pretežito alepskog
bora, s gustom podstojnom etažom tipičnih mediteranskih
vrsta, koje je okruživala napuštena zemlja prije
predviđena za poljoprivredne svrhe.


U vremenu 1979–81. godine financiranjem iz specijalnog
projekta br. 24 obavljeni su radovi na podizanju
kulture alepskog bora na cijelom području osim
postojeće šume primjenom potrebnih agrotehničkih
mjera: duboko oranje (80–100 cm), sadnja u razmacima
od 2,5 m, trasiranje prometnica (4090 m ili 61/ha),


protupožarne trase koje su zajedno s prometnicama
činili protupožarnu mrežu.


Ukupno je posađeno 88 tisuća 1-godišnjih sadnica u
fitokontejnerima na površini od 55 ha. Kvalitetan sadni
materijal i dobra priprema tla dali su vrlo dobre rezultate,
s gubitkom manjim od 10 % nakon prve dvije godine.


Model gospodarenja predvidio je golu sječu 2006. godine
nakon isteka 25-godišnjeg turnusa, ali su prethodno
izvršene sve dendrološke izmjere i ocjena kvalitete.


Početna gustoća bila je 1600 sadnica/ha, koja je nakon
25 godina pala na 1420 (89 %). Prosječan promjer
stabala je u relacijama 16-19 cm, visina 13-14 m, temeljnica
35 ± 2,5m2/ha, prosječni volumen 194 ± 21 m3/ha, a
prirast 7,6 ± 0,8m3/ha. Ovi podaci niži su u odnosu na
drugi sličan model u Kampanji. Ta razlika od oko 23 %
rezultira iz različitih ekoloških uvjeta staništa, kvalitete
tla i dužine sušnog perioda.


Debla alepskog bora su pravilna, bez deformacija i
oboljenja. Krošnja je dobro formirana i pravilna, s ograničenim
brojem grana koje nisu predebele. Visinski prirast
je vremenski konstantan. Ispod stabala je sloj listinca
5-10 cm, na kojemu se nije razvila podstojna etaža,
osim na mjestima gdje su stabla odumrla.


U zaključcima članka autori potvrđuju mogućnost
uspješnog podizanja kultura alepskog bora na manje
produktivnim napuštenim poljoprivrednim površinama,
što omogućava solidnu proizvodnju drvne mase, preobrazbu
krajolika i kompleksno poboljšanje ekoloških
uvjeta kao preduvjet za očuvanje i povećanje biološke
raznolikosti okružja.


Elena Addario: Nadzor invazivnih šumskih
vrsta na jednom zaštićenom području


Upad nepoželjnih vrsta u prirodno okružje je odavno
poznato na svjetskoj razini. To su procesi koji čine
rizik šteta na krajoliku te uzrokuju ekonomske štete i
gubitak biološke raznolikosti. Potencijalnih invazivnih
vrsta ima kod svih živih bića, a u ovom članku obrađene
su dvije šumske vrste koje svojom agresivnošću
mogu ugroziti postojeće ekosustave nanoseći višestruku
štetu: okolišnu, ekonomsku i naturalističku.


U svjetskoj literaturi riječ “invazivne” često se izjednačuje
s riječi “štetne”, ali je ispravnije štetu smatrati
kao posljedicu upada nepoželjne vrste. Pod invazivnim
vrstama podrazumijevaju se egzotične (alohtone)
vrste, iako to mogu biti i autohtone vrste potpomognute
nepoželjnim antropološkim djelovanjem. U Italiji
je problem invazivnih vrsta bio gotovo zanemaren, a
aktivna borba svedena samo na sporadične akcije.