DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Među raznim alohtonim vrstama koje mogu imati
nepovoljan utjecaj na šumske zajednice u Italiji izdvajaju
se pajasen (Ailanthus altissima Mill) i bagrem
(Robinia pseudoacacia L).


Pajasen je listopadna vrsta podrijetlom iz Kine i nekih
otoka Malajskog arhipelaga, unesena u Italiju u


XVIII. stoljeću. Godine 1934. i 1935., šumska policija
je u Italiji izvršila pošumljavanje sa 4 milijuna sadnica
pajasena, od kojega se očekivala prikladna vrsta za
proizvodnju ugljena i celuloze. Tako su stvoreni temelji
za daljnje širenje pajasena, koje se odvija vrlo brzo.
Ženska stabla donose velike količine sjemena, koje
ima veliku klijavost, a izbojci iz korijena izbijaju gusto
i 30 m daleko od matičnog stabla. Vrsta ima brz rast i
ranu plodnu (biološku) zrelost, a može naseljavati kao
pionirska vrsta nasipe, rubove cesta i pruga, kamenolome,
odlagališta smeća i sl. Podnosi termičke varijacije
i otporan je na sušu. Tipična je heliofilna vrsta i podnosi
tek postranu zasjenu.
Bagrem je listopadna leguminoza podrijetlom iz
istočne Sjeverne Amerike i u XVII. stoljeću je unesena
i raširena u cijeloj Europi. Ima znatno veću uporabnu
vrijednost od pajasena (kolje, ogrijev, industrijsko drvo
i dr.), te posebice u Istočnoj Europi važna vrsta drvne
industrije.


U Italiji je sporadično raširena vrsta, a posebno na
terenima gdje je zbog bolesti propao kesten. Jednodobna
je vrsta i sva stabla donose sjeme, koje doduše ima
slabu klijavost. Vegetativno se razmnožava vrlo agresivno
i ima brz rast. Izvan svog prirodnog areala nema
značajnih bioloških štetnika.


U svjetskoj literaturi dokumentirane su metode borbe
protiv invazivnih vrsta. U Italiji nisu do sada poduzimane
specijalne metode borbe, ali su u planovima
gospodarenja predviđene mjere zaštite.


Glavne metode u borbi protiv invazivnih vrsta su:mehanička: sječa, prstenovanje i čupanje
Jednokratna sječa ne daje rezultate, treba je ponavljati
da se smanji vitalnost biljke i snaga izbijanja.
Isto vrijedi i za ostale mehaničke metode koje se često
primijenjuju u kombinaciji s drugim metodama.kemijska: primijenjuju se sustavni herbicidi (kontinuirano)
vodeći računa o riziku šteta na okoliš.
Načini primjene su različiti: spray na krošnju, premaz
kore i unošenje herbicida na zareze u deblu.

biološka: borba protiv invazivnih vrsta pomoću njihovih
prirodnih neprijatelja, s potrebnom dozom
opreza, da se ne izazove neki drugi oblik biološke
invazije. Kod pajasena i bagrema su male mogućnosti,
jer do sada nisu poznati učinkoviti antagonisti
(za pajasen eventualno gljive iz roda Verticillium,
Fusarium i Phomopsis).
Mala je vjerojatnost da ijedna od ovih izravnih metoda
može dati velike rezultate u eliminaciji invazivnih
vrsta u kratkom vremenu, bez operativnih i financijskih
teškoća, te bez opasnosti za okružje. Autorica u
članku iznosi iskustva iz gospodarenja zaštićenim područjem
Monte Ceceri u okolici Firence, gdje su zastupljene
obje invazivne vrste.


Na površini od 23 ha unutar zaštićenog područja
Monte Ceceri evidentirano je učešće pajasena i bagrema.
Radi se o nestabilnom terenu, starim iskopinama i
nasipima na kojima pajasen i bagrem potiskuju ostale
vrste i ugrožavaju nastojanje poboljšanja izgleda krajolika
u malom prigradskom parku.


Rješenje je traženo u mogućnosti stvaranja “otporne
fitocenoze” na invazivnost heliofilnih vrsta
kao što su pajasen i bagrem. Od autohtonih vrsta
pokazala se crnika najprikladnijom, jer svojom bogatom
krošnjom uskraćuje potrebno svjetlo invazorima.
Povećanje učešća crnike ostvareno je otvaranjem
malih površina koje mogu pogodovati obnovi
vrsta koje toleriraju sjenu, a poslije razviju krošnju
koja onemogućava razvoj pajasena (koji je ovdje agresivniji
od bagrema).


Ovaj način nije moguć na cijelom području, već je
često potrebno kombinirati s nekom od izravnih metoda.
Posebno je važno kod pajasena uklanjanje ženskih
plodonosnih jedinki, jer one uzrokuju stvaranje novih
žarišta unutar i izvan štićenog prostora. Preporuča se
drugi odnos prema stablima bagrema koja se nalaze
u dominantnoj etaži. Njih je preporučljivo ostaviti
sve do prirodnog uginuća, jer obogaćuju tlo dušikom,
sjeme je slabe klijavosti, a svojom sjenom sudjeluju
u borbi protiv pajasena.


Očuvanje prirodnog okružja i biološke raznolikosti
nameće potrebu borbe protiv nepoželjnih invazivnih
vrsta. To saznanje se u mnogim zemljama već duže primijenjuje,
a u Italiji samo u zaštićenim područjima.


Fauna i šume


Paolo Casanova, Anna Memoli: Jelen lopatar


– štetočina državnih šuma
U ovom članku autori upozoravaju na ozbiljne štete
koje čine jeleni lopatari u zaštićenim državnim šumama
Apenina.
Jelen lopatar (Dama dama L) je od davnina uzgajan
u prostranim ograđenim prostorima. Još Homer spominje
“svete” jelene, koji su žrtvovani božici Artemidi i
priređivani za svečane gozbe. To su nedvojbeno bili jeleni
lopatari. U srednjem vijeku predstavljali su posebnu
divljač koja se u Italiji lovila u svečanim lovovima s
čoporima pasa i brojnim lovcima konjanicima. Za vrijeme
razdoblja renesanse taj je lov poprimio malo
drukčiji dekor. Ograđenim uzgajalištima pogoniči su