DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2007 str. 92     <-- 92 -->        PDF

tjerali krda jelena na “plemenite” lovce koji su sa svojim
damama i kurtizanama odapinjali strijele i obarali
jelene. Slijedile su veličanstvene, razuzdane fešte koje
su trajale danima. Isti način lova produžio se i nakon
početka upotrebe vatrenog oružja, sve do kraja Francuske
Revolucije.


U XIX. stoljeću jelen lopatar ostao je samo u rezervatima
plemenitaša, dok je u slobodnoj prirodi praktički
nestao zbog većeg naseljavanja ruralnih područja,
devastacije šuma i krivolova. To se dogodilo
također i s običnim jelenom, srnećom divljači i divljim
svinjama. Ovo stanje nije se mijenjalo do 50-ih
godina prošloga stoljeća, kada je počelo prvo unošenje
divljači od strane državnih institucija i privatnih lovnih
poduzetnika.


Podrijetlom iz Mezopotamije, gdje su veliki šumski
kompleksi nestali zbog klimatskih promjena, lopatar je
manje vezan za šumu, ali ipak treba manje šumske površine
koje mu osiguravaju zaklon i prehranu u zimskom
razdoblju zbog snježnog pokrivača i ljeti zbog
jakih suša.


Mediteranska vegetacija, makija, šume pinije i crnike
(pinjoli i žir) prikladno su stanište za jelena lopatara.
U nedostatku pitke vode može piti i boćatu, a žeđ gasi
također “lopatama” indijske smokve. Šume listopadnih
hrastova i kestena s dobrim podrastom optimalno su stanište
lopatara. Za razliku od ostale divljači jede i plodove
divljeg kestena (Aesculus hippocastanum).


Lopatar nije izbirljiv na hranu, ali logično, bolji
prehrambeni uvjeti poboljšavaju fenotipske karakteristike
populacije.


Problem je, što je za osiguranje genetske stabilnosti
potrebno držati populaciju od minimum 200 grla, koja
traži prostor od 10–15 tisuća ha, što pašnjaka, što šuma.
U gospodarenju šumama na tom području treba izbjegavati
golu sječu, te favorizirati kontinuirano prirodno obnavljanje.
Unutar listopadnih listača dobro je podržavati
grupe četinjača (na primjer grupe jele unutar bukove
šume). Također je važan sastav vegetacije grmlja i prizemnog
rašća, koji su važna komponenta u prehrani.


Jelen lopatar se u razdoblju između 60-ih i 70-ih godina
prošloga stoljeća počeo intenzivnije širiti u zonama
zabranjenog lova: državne šume, parkovi prirode,
biogenetski rezervati i sl. Pretpostavljalo se da će se on
(kao npr. srneća divljač) kada populacija dosegne
“izvjesnu gustoću” širiti na okolna područja, što se nije
dogodilo. Ako je lopatar eventualno odlazio noću na
pašu u okolna područja, redovito se vraćao na zaštićena
područja, gdje je njegovo brojno stanje često bilo 10
puta veće od optimalnog.


Ovakvo ponašanje prouzrokovalo je velike štete na
obnovi šuma, jer je lopatar stvorio “spaljenu zemlju”,
jedući sve što se može pojesti. Lovni tehničari nisu


predvidjeli ovakvo oprezno ponašanje, kojim lopatar
izbjegava moguću opasnost od lovaca i pasa koji love
divlje svinje u okolici zaštićenih državnih šuma. Na taj
način populacije lopatara zbijene su u zaštićeni prostor
gdje lov nije dozvoljen, uzrokujući štete na vegetaciji,
te oduzimajući životni prostor ostaloj fauni.


U okolici državnih šuma nalaze se lovišta gdje se
pretežito love divlje svinje prigonom uz uporabu raznih
vrsta pasa (goniča i drugih koji “gone” divljač).


Teško je pretpostaviti da su ti psi tako educirani da tjeraju
samo divlje svinje, već i srneću i jelensku divljač
(posebice mladi psi). U slučaju da se pred takvim psima
“zabunom” odstreli jelenska ili srneća divljač, oni
će cijeli život goniti Cervidae.


Neophodno je regulirati brojno stanje divljači (i
u državnim šumama) vodeći računa da se u planskom
odstrelu obuhvati reproduktivna kategorija,
radi smanjenja brojnog stanja. Pri tome treba svakako
voditi računa o dominantnim jedinkama koje su nositelji
dobrih genetskih osobina.


Gospodarenje šumama treba uskladiti s potrebama
faune, favorizirati visoki uzgoj, a kod panjača produžiti
turnus, te držati oko 250 stabala/ha da se može razviti
prizemna etaža. Učešće pašnjačkih površina je neophodno.


Uz sve to treba očekivati jedan razumniji zakon,
koji će regulirati probleme prekobrojne divljači jelena
lopatara u državnim šumama.


Frane Grospić