DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 103     <-- 103 -->        PDF

MEMORIAM


Dr. sc. RADOVAN KRIŽANEC, izvanredni sveučilišni profesor
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1930 – 2007)


Dana 28. listopada 2007. godine
iznenada nas je i zauvijek napustio
dr. sc. Radovan Križanec, izvanredni
profesor Šumarskoga fakulteta
u miru. Podsjetimo se u ovom
trenutku, životnog puta našega vrijednog
i revnog, zaslužnog, cijenjenog
i voljenog muža i oca obitelji,
prijatelja i člana Šumarskoga fakulteta
u Zagrebu.


Rođen je 3. travnja 1930. godine
u Varaždinu u obrtničko službeničkoj
obitelji. Osnovno i srednje
obrazovanje završio je u rodnom
Varaždinu, a onda je 1951/52. škol.
godine upisao Šumsko gospodarski
odjel Poljoprivredno šumarskog fakulteta
u Zagrebu.


Na Fakultetu je ne računajući
studentske dane proveo aktivno radeći
punih 37 godina. Još za vrijeme
studija uočio ga je od akademik
Dušan Klepac, kao vrlo pedantnog
i serioznog studenta, pa ga je
angažirao u svojim istraživačkim
zadacima. Uvidjevši da se bezrezervno
može osloniti na suradnika,
kako pri prikupljanju terenskih podataka,
tako i u njihovoj besprijekornoj
obradi, Dušan Klepac, u
naponu svojih istraživačkih djelovanja
sve je više angažirao Radovana
Križanca, kojemu je to odgovaralo
s obzirom na tada teške životne
uvjete. Tako je u Zavodu za uređivanje
šuma nastao jedan tandem
koji je djelovao punih 30 godina na
obostrano zadovoljstvo, a i na sreću
Fakulteta i šumarske struke. Poslije
više godina honorarnog rada, Radovan
Križanec je od 1. 11. 1958.
godine stalno zaposlen u Katedri za
uređivanje šuma kao laborant, a zatim
tehnički suradnik i od 1. 11.
1963. godine kao asistent za uređivanje
šuma. U tom je vremenu dao


velik obol u korekturi knjige Dušana
Klepca: “Rast i prirast šumskih
vrsta drveća i sastojina”, pa autor u
predgovoru piše: “U toku rada pomogli
su mi ... i Radovan Križanec
koji je izvršio mnogobrojne analize
i nacrtao većinu slika”. Isto je bilo i
kod rada na knjizi: “Uređivanje šuma”
(1965. god) istoga autora.


Kao asistent, znanstveni asistent
i docent, aktivno sudjeluje u izvođenju
nastave iz uređivanja šuma,
redovne dodiplomske, i poslijediplomske.
Posebno je svoj veliki
obol dao u organizaciji i realizaciji
terenskih nastava iz više područja:
uređivanja šuma, dendrometrije,
geodezije i šumskih komunikacija.
Od svojih kolega bio je cijenjen i
štovan, no posebno je bio obljubljen
među studentima kojima je
svesrdno pomagao ne žaleći truda
ni vremena. Kada je kao docent, a
kasnije izvanredni profesor vodio
diplomske radove studenata kao
vrlo susretljiv, bio je obljubljen
među kandidatima budućim dipl.
inžinjerima, među kojima je važilo
pravilo “Ajde kod Rinča, on će ti
pomoći”.


Veliku aktivnost Radovan Križanec
imao je u organizaciji rada
nastavno-pokusno šumskih objekata,
te gospodarenje šumama na nastavno
pokusnom šumskom objektu
Zalesina, gdje je u upravi toga
objekta, kao zamjenik upravitelja i
kao upravitelj, djelovao 22 godine i
u tom vremenu kroz dvije ophodnjice
primjenom normala izgospodario
optimalne veličine drvnih zaliha
i temeljnica.


Osnovao je i uveo kontinuitet
vođenja evidencije sječa, primjereno
edukativnoj ulozi objekta i realizirao
potrajno gospodarenje uz iskorišćavanje
ukupnog godišnjeg
prirasta. Sudjelovao je u izradi osnova
gospodarenja za sve fakultetske
objekte. Osnove su sadržajno
prilagođene gospodarenju i znanstveno-
nastavnom djelovanju nastavnika
i znanstvenika Šumarskog
fakulteta, a šume izgospodarene
prema tim šumsko gospodarskim
osnovama primjerom su hrvatske
škole gospodarenja šumama, koje
posjećuju mnogi znanstvenici iz Europe
kao ogledne primjere.


Kao rezultat dugogodišnjeg
znanstvenog rada Radovana Križanca
je i njegov magistarski rad
pod naslovom “Različite mogućnosti
izravnavanja debljinskog prirasta
jele u acidofilnoj biljnoj zajednici”,
koji je obranio 16. veljače
1977., te disertacija pod naslovom
“Distribucija i projekcija krošanja
u korelaciji s prsnim promjerom
stabala u jelovim šumama”, koju je
obranio 22. 6. 1989. godine. U nastavno-
znanstveno zvanje docenta
za predmet Uređivanje šuma, izabran
je 22. 5. 1990. godine, a u zvanje
višeg znanstvenog suradnika 1.


4. 1993. godine, te u izvanrednog