DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Ž. Mayer, Ž. Hećimović: OBNOVA RITSKIH ŠUMA HRVATSKOG PODUNAVLJA .


đen poljski jasen i hrast lužnjak (R a u š , Đ., S. M a t ić
1990). Dobri rezultati nisu izostali, a posebice je radovalo
što se poljski jasen pokazao kao izvrsna vrsta za
pošumljavanje u ovom dijelu Podunavlja.


Nisu ove vrste slučajno izabrane za pošumljavanje
na adama i u ritovima. U starim osnovama gospodarenja
grofovije Eltz iz Vukovara pronašli smo da je nekada
na adama i u ritovima bilo znatno više hrasta lužnjaka
(Quercus robur L.) i poljskog jasena te brijesta veza
(Ulmus laevis Pall.), kojima se gospodarilo kao i s
ostalom mekom bjelogoricom. I dan danas na adama i
u ritovima mogu se pronaći pojedinačno stari hrastovi,
kao i grupe poljskog jasena i brijesta veza.


Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 43-52


Nažalost, nakon Domovinskog rata sve ade koje se
nalaze na lijevoj obali Dunava (lijevo od matice rijeke),
bez obzira što katastarski pripadaju Republici Hrvatskoj,
do današnjeg dana su nedostupne za hrvatske šu-
mare, odnosno prema “Erdutskom sporazumu” koji je
na snazi, matica rijeke je granica između dviju država.


Baš na tim adama bilo je najviše prirodnih ritskih
šuma, a to su: Mohovska ada, Hagl i Šarengradska ada.
Prema našim saznanjima i onome što možemo vidjeti s
Dunava, taj dio ada znatno je devastiran i prepušten nebrizi
i propadanju.


POVIJEST, POLOŽAJ I POVRŠINE – History, position and areas


Veći dio šuma gospodarske jedinice “Vukovarske
dunavske ade” u prošlosti je pripadao grofoviji Eltz iz
Vukovara, koji su od grofa Küffsteina 1736. godine
kupili posjed u Vukovaru, s 27 sela i oko 60 000 ha,
uglavnom poljoprivrednog i nešto šumskog zemljišta
(Gospodarstvena osnova šuma vukovarskog vlastelinstva
iz 1925. godine). Eltz-ovi gospodare šumama sve
do 1944. godine, kada pred partizanima i Crvenom armijom
bježe u Njemačku i Austriju.


Od 1947. godine sve šume proglašene su društvenim
vlasništvom, te su predane na gospodarenje Šumariji
Vukovar, koja gospodari sve do “Domovinskog
rata” 1991. godine. Slijedi šest godina okupacije i devastacije
gradova, sela, polja i šuma od srpskog okupatora.
Prije mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja,


(15. siječnja 1998. godine), 1. srpnja 1997. godine Hrvatske
šume vraćaju se na obale Dunava. Djelatnici
Šumarije Vukovar sve do današnjih dana saniraju načinjenu
štetu i šume dovode u kakav-takav red.
Izgled ada i ritova mijenja se iz godine u godinu


u.
Dunav svojom silinom na jednoj strani odnosi obalu


, a


Slika 1. Sotinska ada, odjel 26. Kada je matica rijeke blizu obale,
ista se kontinuirano urušava.


Figure 1 Sotinska Ada, Compartment 26. When the main river
stream is close to the bank, it constantly caves in.


na drugoj strani taloži mulj i pijesak na kojemu se stvara
malat vrbe rakite i bademaste vrbe, pionirskih vrsta
iza kojega sukcesijom slijedi razvoj šume, sve do šume
poljskog jasena i brijesta veza s hrastom lužnjakom.
Kao primjer spominjemo Sotinsku adu, koja je vezana
uz kopno, a nekada je bila odvojena rukavcem Dunava.
Od toga i potječe naziv ada, a ne rit.


Osim što Dunav prirodno mijenja izgled ada i ritova,
i ljudska ruka imala je utjecaja na pojedinim dijelovima
Dunava. Tako je 1890. godine započeto, a 1899. godine
dovršeno kopanje kanala u duljini od oko 5000 m kod
sela Mohova. Na taj način nastale su Mohovska i Šarengradska
ada, koje su do tada bile vezane za kopno
na desnoj obali Dunava. Kanal je u početku bio širok
svega 40 m, a sa strana su sagrađeni nasipi. Dunav je
svojom silinom proširio korito odnoseći nasipe i šumu.
Danas je kanal širok oko 500 m i s obje strane utvrđen
kamenom, tako da se dalje ne širi, pa je to glavni tok


Slika 2. Skendra, odjel 24. Matica rijeke je na drugoj strani, pa


ovdje Dunav nanosi i taloži mulj i pijesak na kojemu na


staje malat vrbe rakite i bademaste vrbe.
Figure 2 Skendra, Compartment 24. The main river stream is on


the other side, so that the Danube brings along and


deposits mud and sand, which is inhabited by purple wil


low and almond willow carr.