DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Ž. Mayer, Ž. Hećimović: OBNOVA RITSKIH ŠUMA HRVATSKOG PODUNAVLJA . Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 43-52


SADNJA SADNICA POLJSKOG JASENA NAKON DOVRŠNE
SJEČE EUROAMERIČKIH TOPOLA
Planting seedlings of Narrow-leaved ash after the final cut of Euro-american poplars


Nakon dovršne sječe euroameričkih topola i izvoza
tehničkog i celuloznog drva, na površini ostaje golema
količina neiskorištenog materijala (granjevina, isječci,
kratice i sl.). Jedan manji dio tog drva u samoizradi
izrade i odvezu mještani okolnih naselja, a drugi znatno
veći dio ostaje u šumi i kasnije smeta prilikom pošumljavanja.
Bilo kakav zahvat u svrhu pripreme staništa
za pošumljavanje od strane Šumarije, misli se na
radnu snagu, ne dolazi u obzir, jer u znatnoj mjeri poskupljuje
proizvodnju.


Na tako neuređenu površinu sade se sadnice poljskog
jasena. Sadnja se obavlja u jesen iste godine, neposredno
iza sječe i izvoza.To su dvogodišnje sadnice ili jednogo


dišnje, ako su dobrog uzrasta (minimum 60 cm, a optimalno
bi bilo 80 cm) i lijepo razvijenog korijena. Sadnja
se vrši u jamice, približnih dimenzija 30 × 30 × 30 cm.
Razmak sadnje iznosi 2 × 2 m (2500 kom/ha), ako je to
zbog naprijed navedenog problema moguće, a ako nije
tada se sadnja obavlja tako da se sadi na ona mjesta gdje
se može iskopati jamica, ipak pazeći na to da se drži kakav-
takav razmak redova, što kasnije omogućuje lakše
pronalaženje sadnice prilikom njege mladika.


Od 1999. godine do danas konverzijom je u mješovite
sastojine domaćih topola i vrba s poljskim jasenom
obnovljeno 102,68 ha, ili prosječno godišnje oko 15 ha.


NJEGA MLADIKA POLJSKOG JASENA
Tending the young growth of Narrow-leaved ash


Odmah sljedeće godine u lipnji i srpnju, ako nije visok
vodostaj Dunava, obavlja se njega pomlatka/mladika.
Ako je vodostaj nepovoljan, njega se obavlja u
kolovozu ili rujnu, ručno, kosirima. Sasijeca se sav nepoželjni
predrast koji ometa rast i razvoj mladih stabalaca
poljskog jasena. Vegetacija je na dunavskim adama
bujna. Od drvenastih vrsta javljaju se izbojci iz panjeva
i žilja, dijelom i sjemena bijele topole i bijele
vrbe, euroameričkih topola, pajavca (Acer negundo
L.), koji posebno brzo raste i do 3 m godišnje u visinu,
crnog i bijelog duda (Morus nigra L. i M. Alba L.), brijesta
veza, “američkog” jasena (Fraxinus americana L.
i F. pennsylvanica Marshall) i druge. U sloju prizemnog
rašća najveći problem predstavlja plava kupina te


ČIŠĆENJE KOLJIKA
Cleaning the saplings


Nakon četvrte ili pete vegetacije obavljamo čišćenje
koljika, prilikom čega uklanjamo nepoželjni predrast
oslobađajući prostor za nesmetan rast poljskog jasena.
Posebno bujno raste pajavac, crni i bijeli dud te “američki”
jasen i klonovi euroameričkih topola iz panja. Pri
tome se pazi da ostane mješovita sastojina poljskog jasena
s crnom i bijelom topolom i bijelom vrbom, a u
podstojnoj etaži ostale vrste drveća. Ako je godina povoljna,
ponajprije pogodan vodostaj Dunava na našu površinu
naletom sjemena s okolnih sastojina naseljavaju
se bijela vrba, bijela topola i rjeđe crna topola.


Crna topola (Populus nigra L.) cvjeta u proljeće, a
nakon 6 do 8 tjedana sjeme je zrelo, vrlo je sitno i kratkog
vijeka (Z s uff a , L. 1974), ali ima veliku klijavost
i potrebni su zaista gotovo idealni uvjeti za njegovo
klijanje. Sjeme bijele topole (Populus alba L.) dozrijeva
u svibnju i lipnju, a klijavost mu je velika te se gene


brojne penjačice, koje svojom jakom izbojnom snagom
savijaju i lome mlada i nejaka stabalca poljskog
jasena. Iz ovih razloga njega u prvoj, a najkasnije drugoj
godini je neophodna.


Visoki vodostaj negatvno utječe na rast mladika, jer
sav onaj ostali drvni materijal prilikom opadanja vodostaja
nanosi i taloži na mlada stabalca. Iza toga njega je
neophodna. Stabalca se moraju oslobađati i izvlačiti ispod
nanešenog materijala. Sreća je da se ovo ne događa
svake godine, pa stabalca jasena koja brzo prirašćuju u
visinu i debljinu izmaknu ovoj neželjenoj situaciji.U
drugoj vegetaciji može se provesti još jedna njega, ali
sve ovisi o stanju na terenu. Ako su vrhovi stabalaca
poljskog jasena iznad kupine, njegu ne obavljamo.


POLJSKOG JASENA
of narrow-leaved ash


rativno vrlo lako razmnožava. Otporna je na sušu


(Sekawin, M. 1975).


Sjeme bijele vrbe (Salix alba L.) dozrijeva u kasno


proljeće, lagano je i moguće je prenošenje na veće uda


ljenosti, ako dospije na vlažno tlo ono će klijati


(Weber, E. 1974).


Vegetativno se dobro razmnožavaju crna topola i


bijela vrba, dok kod bijele topole to varira i može se


općenito reći da je vegetativno razmnožavanje slabo.


Posebne probleme stvaraju penjačice koje se upliću u


krošnju smanjujući asimilacijsku površinu i katkada


savijajući stabla. Od tih penjačica stabla svih vrsta


drveća moraju se osloboditi. Posebno su zastupljene:


divlji hmelj (Humulus lupulus L.), divlja loza (Vitis


vinifera L ssp. sylvestris /C. C. Gmel./ Berger), obična


pavitina (Clematis vitalba L.) i neke druge.