DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI -PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXII (2008), 53-63
UDK 630* 263 + 231 + 676


OBNOVA SPACVANSKIH SUMA HRASTA LUŽNJAKA šQuercus robur L.)
OPLODNIM SJEČAMA - MOGUĆNOSTI POBOLJŠANJA
POSTOJEĆEG NAĆINA RADA


REGENERATION OF PEDUNCULATE OAK FORESTS IN SPAČVA
BY SEED CUTTING - POSSIBILITIES OF IMPROVING
A RECENT WORKING METHOD


Darko POSARIĆ*


SAŽETAK: Obnova šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u spačvanskom
bazenu i na čitavom području Uprave šuma Podružnice Vinkovci provodi
se kombinacijom biološko-tehničkih zahvata vremenski usklađenih tako da
daju dobar rezultat. U radu se postupci pri obnovi okvirno navode slijedom
kojim se obavljaju, ali težište je stavljeno na moguće promjene načina rada
kojima bi se ili poboljšao rezultat obnove, ili umanjila cijena radova, ili radove
uskladilo s novim zakonskim propisima. Navode se mogućnosti izbjegavanja
zamočvarivanja dijelova pomladne površine koje se može pojaviti tijekom
i nakon obnove šuma, potom mogućnosti uštede pri obaranju rubnih stabala,
te skreće pozornost na zakonske obveze potaknute certifikacijom šuma koje
tek trebaju zaživjeti u praksi.


K l j u č n e r i j e č i : hrast lužnjak, obnova šuma, zamočvarivanje, certifikacija
šuma, bioraznolikost.


UVOD I PROBLEM – Introduction and problem


Provedba kvalitetne obnove šuma oplodnim sječa-melji na kvalitetnoj pripremi sastojine za naplodnju,
ma oduvijek je bio jedan od najvećih izazova šumarske provedbi naplodnoga sijeka u godini uroda i dodatnom
znanosti i prakse. Generacije šumarskih stručnjaka unošenju žira u sastojinu. Ona omogućuje uspješno
ujedinjavale su napore s ciljem postizanja što bolje naplođivanje i razvoj mladih biljaka, ekološki je priobnove
postojećih šuma, očuvanja šumskoga tla i pohvatljiva,
troškovi primjene su niži od ostalih poznatih
dizanja jednako kvalitetnih ili još kvalitetnijih šuma na metoda obnove nizinskih šuma, a uz to je primjenjiva
tom istom staništu. Svako je vrijeme nosilo svoje pona
velikim površinama (Rubić 1997). Mogućnost
sebnosti u obnovi, a najvažniji čimbenici koji su ih kvalitetne obnove na velikim površinama vrlo je znaodređivali
bili su zakonski propisi, stanje sastojina u čajna, ima li se na umu relativno velik udio sastojina
trenutku obnove i stupanj tehnološkoga napretka. sedmoga dobnog razreda u razdiobi dobnih razreda po


Na području Uprave šuma Podružnice Vinkovci površini u Upravi šuma Podružnici Vinkovci.
sastojine se obnavljaju metodom koja se iskristaliziraNakon
ovakvih uvodnih riječi nameće se pitanje:
la devedesetih godina prošloga stoljeća. Metoda se te-Zašto išta mijenjati u načinu obnove koji je prokušan i


daje dobre rezultate? Nekoliko je razloga tomu: ponaj


prije, promijenjena je zakonska regulativa (potaknuta


propisima certificiranja šuma) koja se odnosi na obno


vu šuma, pa se način rada mora tomu prilagoditi. Na


dalje, u pojedinim se fazama obnove mogu javiti ili se


javljaju određeni nedostatci koji bi se mogli otkloniti.


Darko Posarić, dipl. ing. šum.


Konačno, postoji i mogućnost određenih ušteda pri


Hrvatske šume d.o.o. Šumarija Otok,
Kralja Petra Krešimira IV 9, 32252 Otok ovim radovima.