DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 74     <-- 74 -->        PDF

KILOVATI STRUJE DOVODE U PITANJE BUDUĆI REGIONALNI PARK PRIRODE
“DRAVSKI RITOVI” I REZERVAT BIOSFERE “DRAVA – DUNAV”
Povodom izgradnje Vodne stepenice “Josipovac – Donji Miholjac”


Iz napisa novinarke Ivane Barišić, vidljivo je da
se ponovno aktualizira Vodna stepenica “Osijek”,
koja je već daleke 1988. godine odbačena iz mnogih
razloga. Dijelom iz gospodarstvenih, ekoloških,
a dijelom zbog nejasnoća u pogledu sigurnosti
Kombinata Belišće i imovinsko pravnih problema
koji bi nastali i ometali gradnju, jer bi se morala
aa
ukloniti (ili bi se ugrozila) wikend naselja u
uu
Nardu, a sada vjerojatno i na Karašici i na drugim
mjestima uz obalu Drave.


U omanjoj publikaciji ondašnjih “zelenih”:
“Dravski ritovi u Baranji” na stranici 45, zabilježeno
je: “Problemi održivoga razvoja na nizinskim
rijekama ostaju otvoreni. Problemi s energijom
sve se više zaoštravaju i tad ljudi najprije
krenu na prirodu, dakako onu očuvanu kroz više
stoljeća. Donja Drava ostala je smetnja u očima
energetičara i već desetljećima se mudruje kako da
se ona iskoristi, a da zaštitarima prirode “dobaci
kost” (možda nešto sića u kasicu prasicu, op. autora)
kako će njena okolica biti ekološki zbrinuta.


Zbog toga se stalno izrađuju nove i skupe studije,
promiču se koje kakve “stepenice” po dravskim
kilometrima i svuda se dokazuje opravdanost gradnje
hidrocentrala. Primjer su zato: HE “Novo Virje”,
HE “Barcs”, HE “Donji Miholjac”, HE “Osijek”.
Konačno, najnovija Strategija energetskoga
razvoja R. Hrvatske ucrtala je u planove i spomenute
hidrocentrale osim HE “Barcs-a” koji se nalazi
nasuprot gradića Virovitice, jer je mađarska strana
proglasila svoju stranu Drave nacionalnim parkom.
Na rijeci Muri ucrtane su: HE “Mursko Središće”,
“Podturen”, “Goričan”, i “Kotoriba”, dok je HE
“Novo Virje “ privremeno stavljeno ad acta zbogpobune šumara u zajedničkom djelovanju sa glasovitom
europskom udrugom za zaštitu prirode “Euronatur”.
U pitanju je bila stara hrastova šuma Re-
paš i specifičan krajolik osebujnoga (srednje-dravskoga)
biljnoga i životinjskoga svijeta.


Zbog spomenutog Nacionalnoga parka u Mađarskoj
ostala je sporna HE “Donji Miholjac”, jer
bi uspor vode buduće akumulacije zahvatio dio
spomenutoga Nac. Parka, a to Mađari ne žele.
Tako preostaju HE “Osijek” i He “Novo Virje”
kao moguća rješenja, zbog čega bi trebalo ušutkati
one koji ovaj dio Drave žele zakonski zaštititi i
proglasiti REZARVATOM BIOSFERE, a što žele
sve zemlje gdje Drava tangira državnu granicu.
Dodali bi, trebalo je pričekati vrijeme kada će “zeleni”
(oni aktivni) nestati sa civilne scene, odnosno
kada se stvore uvjeti moćne lokalne vlasti koju


više ne mogu suprimirati ni Sabor, ni Vlada, Ministarstva,
ukratko oni nama mrski mudrijaši iz Zagreba.
A ono je upravo došlo.


No, pogledajmo malo koje bi neprilike izazvala
gradnja HE “Osijek” kada se “zatvori” financijska
konstrukcija, izrade projekti i dobije suglasnost na
ekološku studiju. Podizanjem vodne razine na
stalnu kotu 91 m.n.m. i lociranjem iste na 31 r. km.
Drave kod Petrijevaca (vjerojatno i isto kod Josipovca)
potopile bi se sve pridravske šume do
85 km, koje su temeljna vrijednost Dravskih ritova.
Nestao bi sav taj raznolik biljni i životinjski
svijet zbog kojega je vrijedno živjeti, čak pod
uvjetom da se gradi poseban akumulacijski nasip
unutar inundacije. Naime, taj paralelni nasip potpuno
bi devastirao šume i ostavio preuzak prostor
šuma koje bi zagušile podzemne vode pri procijeđivanju
akumulacije. Drugo rješenje, da se obrambeni
nasip “Drava” poruši, što bi bio pravi nonsens,
jer znamo koliko je sredstava i truda uloženo
u njegovu izgradnju kroz gotovo dva stoljeća.


Osim promjena režima površinskih i podzemnih
voda i time vezanih promjena u svijetu makrofaune
i flore, te akumulacije donijele bi poveći
broj dana u godini s maglom, čega ionako ima dosta
u Osijeku i njenoj bližoj i daljoj okolici. No, to
i nije toliko značajno ??


Tijekom 1988. godine vodile su se žestoke rasprave
u Privrednoj komori, zatim u prostorijama
Kombinata “Belišće”, LŠG “Jelen”, ROŠ “Slavonska
šuma” i na drugim mjestima. Nekada bi se
te rasprave srozavale na sramotnu razinu; predstavnici
Elektroprivrede smatrali su šumare i “zelene”,
dakako i one magistre i inženjere iz Kombinata
Belišće , neukim, da ne kažemo bedastim ljudima
koji nikako da shvate da su 2 + 2 = 4, a “zeleni”
su priskrbili titulu bezveznjakovića do onih
koji su tvrdili da je to banda histeričnih pokvarenjaka
i destruktivaca. I onda, kao i danas, u napisu
spomenute novinarke, strana elektro-vodoprivrednika
tvrdila je da će gradnjom VS “Osijek” biti
riješeno pitanje: obrane od poplave (koja nije
sporna), zatim da će se izvesti gravitacijsko navodnjavanje
poljodjelskih oranica i ribnjaka, poboljšati
navigacija Dravom kao međunarodnom rijekom,
izgradile bi se prevodnice za brodove, produbio
gaz, gravitacijom će se dovesti svježa voda
sve do Kopačkoga rita, riješiti pitanje novoga mosta
preko Drave za autoput Budimpešta – Ploče
(Koridor “C5”), dovesti voda u Karašicu koja u
gradiću Valpovo ljeti ostaje bez vode, a zagađena