DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 75     <-- 75 -->        PDF

je od kudeljare u Črnkovcima, zatim poboljšat će
odvodnju i meliorativnost okolnih površina te
uvesti vodovod u mnoga sela i konačno poboljšati
mikroklimu, veću vlažnost zraka, ublažiti temperaturne
ekstreme i slično. Bilo je tu još riječi o
športovima na vodi, o gradnji wikend zabavišta,
kaveznim uzgajalištima riječne ribe, promatračima
ptica koji će se u buduće rađe zadržavati oko
jezera – akumulacije nego u Kopačkom ritu.


S druge strane šumari (ROŠ “Slavonske šume”,
LŠG “Jelen”), ekolozi – “zeleni”, vlasnici wikend
naselja, lovačka društva, te čelnici Kombinata
“Belišće”, – isticali su mali broj kilovata buduće
HE “Osijek” (52 MW), što je gotovo istovjetan njihovoj
Termo-elektrani u Kombinatu koji su pokretali
otpadci kore, pilovina i sl. materijal. Ustanovilo
se da bi u korist Republike išlo 82 % , što inače
čini samo 1 % potrebe energije Hrvatske. Bilo je
premalo valjanih razloga za uništenje 32,5 kvadratna
kilometra pridravskih šuma. Uz sve to
učinila bi se golema šteta prirodi; lovnoj divljači,
zatim ugrozila gnijezda (aktivni parovi) rijetkih
vrsta ptica. Spomenute su crne rode ( 2–3 para), orlovi
štekavci (4 para), stepski sokolovi (2–3 para).
Ugrožene bi bile divlje mačke, kune zlatice, zerdavi
itd., te velika skupina raznih vrsta beskralješnjaka
i kralješnjaka (koji očekuju da se istraže),
nadalje biti će otežana odvodnja kanalizacije
Belišća i Valpova, snizila bi se nizvodno od brane
razina vode u bunarima, a znatno bi se podigla u
onima uzvodno, ugroženi bi bili temelji teških i dugačkih
strojeva za proizvodnju ambalaže u Kombinatu
“Belišće”, a koji su osjetljivi na slijeganje,
do kojih bi neminovno došlo. Netko je spomenuo
podzemne vode desetak kilometra od brane koje bi
ugrozile poljodjelske površine, a što je bio slučaj s
HE “Varaždin” i pobunom ondašnjih seljaka koji
su sudskim putem tražili nadoknadu šteta. Dogodilo
se da su se polja pod kulturama zamočvarila, pa
se nakon sjetve umjesto klasova pšenice pojavila
trstika, grpak i drugo vodeno bilje. Navodno zato
što nisu bile uključene pumpe za usmjeravanje otcjedne
vode iz akumulacije. Tvrdilo se da se nisu
mogle staviti u pogon. jer ih nije bilo, nedostajala
su sredstva za njihovu gradnju. Kako je to konačno
riješeno ostalo je nepoznato.


Na kraju spomenute knjige taksativno su navedeni
razlozi zbog čega se Dravsko-baranjski ritovi
i šume trebaju zakonski zaštiti kategorijom PARKAPRIRODE.
Evo ih:


relativno dobro očuvan autentični šumo-ritski
krajolik, najveći uz rijeku Dravu u R.
Hrvatskoj, ništa manje ekološki i gospodarstveno
vrijedan od onoga kod Koprivnice,


zanimljiv i značajan ritsko-močvarni ekosustav,
velike bioraznolikosti; životni prostor
velikoga broja biljnih i životinjskih zajednica,
gotovo istovjetan Kopačkom ritu,


habitat rijetkih i prorijeđenih vrsta sisavaca,
ptica, gmazova, vodozemaca, riba, i drugih
skupina životinja koje štite brojne međunarodne
konvencije: Ramsarka, Bonska i dr.,


lokalitet gnježđenja orlova štekavaca, crnih
roda, stepskih sokolova, lastavica bregunica
(velika obalna kolonije), pčelarica… ”Stop
over” – stanište migratornih vrsta ptica,


izrazito štanište vrba, topola (crne i bijele,
vrijedan genofond), joha i drugih higrofilnih
vrsta drveća,


ekološka-turistička i športsko ribolovna vrijednost
starih dravskih meandara i rijeke
Drave od velike važnosti za Osijek, Valpovo,
Belišće i Donji Miholjac,


prirodno mrijestilište fitofilnih vrsta riba,


stanište glasovitog beljskoga jelena i druge
divljači (srna, divljih svinja, jazavaca, lisica,
kuna, divljih mačaka, vidri itd…),


područje zanimljive hidrografije, karakteristične
za donji tok rijeke; strme konkavne
obale, koje voda “dere” i blage konveksne
muljevito-pjeskovite obale koje rijeka stvara,
pješčani otoci “ade” u stalnom nastajanju
i nestajanju,


ruralna naselja etnoloških obilježja karakterističnih
za Baranju (kuće s čelom prema
ulici, dugi trijemovi – “ganjkovi”), wikend
naselja na Karašici, u Nardu i na drugim
mjestima neposredno uz Dravu,


kulturno-povijesni spomenici rubne zone
budućeg PARKA BIOSFERE (valpovački,
osječki, darđanski, biljski, dvorci, lovačke
kurije, stare ribarske kuće i lugarnice, memorijalna
obilježja itd.),


područje velikoga gospodarstvenoga značenja:
šumarstvo, lovstvo, vodoprivreda, poljoprivreda,
športsko-ribolovni turizam, birwoching,
bez industrije i ozbiljnijih zagađenja
prirode,


ekološko-geografska poveznica između mađarskoga
Nacionalnoga parka “Drava – Dunav”
i Parka prirode “Kopački rit”.
O problematici vodnih stepenica raspisale su se
ondašnje vodeće novine: Vjesnik, Večernji list,
Globus, Glas Slavonije, interne novine ROŠ “Slavonska
šuma”, LŠG “Jelne”, časopis Priroda, Godišnjak
lova i ribolova itd. Manje-više većina ih je