DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Drugi sastanak Potkomisije bio je 26. 5. 1986. godine
u Zagrebu. Na tom sastanku donešen je program
rada i plan rada za 1986. godinu. Program rada Potkomisije
za zaštitu šuma treba se zasnivati na:Zakonu o šumama,

Statutu SIZ-a šumarstva Hrvatske,

SAS-u o organizaaciji, radu i međusobnim odnosima
u SIZ-u šumarstva Hrvatske,

Statutu RZ ZS SIZ-a šumarstva Hrvatske.
Zadatak Potkomisije:


1. Izrađuje za Zajednicu šumarstva prijedlog godišnjeg,
srednjoročnog i dugoročnog plana i programa
rada iz područja zaštite šuma.
2. Provodi zajedničku politiku na unapređenju zaštite
šuma primjenom odgovarajućih mjera zaštite, vodeći
posebno računa o pojedinim tekućim problemima,
kao što su sušenje ekonomski vrlo vrijednih
šumskih vrsta drveća.
3. Pokreće inicijativu i daje prijedloge za proglašenje
šuma za zaštitne šume i šume s posebnom namjenom,
te daje prijedloge o zauzimanju stajališta o
odnosu na zahvaate u šumama radi zaštite njihovih
općekorisnih funkcija u unapređenju čovjekove
okoline.
4. Odlučuje o potrebi i intenzitetu poduzimanja mjera
na zaštiti šuma.
5. Vrši izbor pesticida i odlučuje o njihovoj primjeni.
6. Daje prijedlog za provođenje radova na preventivnoj
zaštiti šuma od požara, i drugih mjera zaštite, te
obavlja nadzor nad realizacijom predloženih mjera.
7. Brine
se o osiguranju financijskih sredstava
solidarnosti za pokriće povećanih troškova u otklanjanju
posljedica od elementarnih nepogoda većih
razmjera, kod kojih sama radna organizacija
nema dovoljno sredstava za tu svrhu.
8. Sudjeluje
sa znanstvenim organizacijama i
stručnjacima na terenu na izradi planova i programa
obnove većih šumskih površina uništenih
požarom.
9. Sudjeluje u zaključenju Društvenog dogovora o
osiguranju sredstava za biološku reprodukciju i
zaštitu šuma od požara na području krša.
10. Održava seminare i instruktaže iz područja zaštite
šuma.
11. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom
i drugim aktima Zajednice šumarstva
Plan rada potkomisije za 1986. godinu:


1. Utvrđivanje intenziteta zaraze šuma s glavnim
šumskim insektima.
2. Donošenja plana suzbijanja štetnika u 1986. godini.
3. Izbor insekticida i određivanje doza za akciju aviosuzbijanja.
4. Određivanje optimalnih rokova za provedbu aviosuzbijanja.
5. Organizacija provedbe akcije aviosuzbijanja.
6. Analiza rezultata suzbi
provedeni
provedeniprovedenih
hh suzbijanja.


7.
Održavanje seminara i instruktaža iz područja zaštite
šu a.
8. Izrada prijedloga za provođenje radova na preventivnoj
zaštiti od požara primjenom odgovarajućih
pesticida i drugih mjera zaštite.
9. Sudjelovanje na rješavanju ostalih problema iz područja
zaštite šuma.
Osim članova Potkomisije na sastancima su često
sudjelovali i ostali stručnjaci iz zaštite šuma sa Šumarskog
fakulteta i Šumarskog instituta te domaćini iz
šumskih gospodarstava na čijem području su se sastanci
održavali.


Skupština SIZ-a ŠH u novom sazivu 29. 5. 1986.
donosi Odluku o osnivanju Komisije za uzgoj i zaštitu
šuma na čelu s prof. S. Matićem, koja ima dvije potkomisije
od 16 članova:


1. Potkomisija za uzgajanje i
2
22. Potkomisija za zaštitu šuma.
U novom sazivu članovi Potkomisije za zaštitu šuma
određeni su poimenično i to:


1. mr. sc. B. Bradić, dipl. ing. šum., ŠG “M. Birta”
Bjelovar
2. Dragutin Crnković, dipl. ing. šum., ROŠ “Sl.
šuma” Vinkovci, RZZS Osijek
3. Mladen Ćaleta, dipl. ing. šum., ŠG “Istra”, Buzet
4. mr. sc. Antun Dokuš, dipl. ing. šum., RZ SIZ-a Zagreb
5. Zoran Đurđević, dipl. ing. šum., ŠG “Dalmacija”,
Split
6. mr. sc. Milan Glavaš, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet
Zagreb
7. dr. sc. Miroslav Harapin, dipl. ing. šum., Šumarski
institut Jastrebarsko
8. Ivan Jelčić, dipl. ing. šum., ŠG “J. Kozarac”, Nova
Gradiška
9. Boro Jureša, dipl. ing .šum., ROŠ “Sl. šuma”
RZZS Vinkovci
10. Petar Komadina, dipl. ing. šum., GPŠG Delnice
11. Pajo Kuprešanin, dipl. ing. šum., ČG “Lika”
Gospić
12. mr. sc. Stjepan Opalički, dipl. ing. šum., RKPŠ Zagreb
13. Zlatko Samošćanec, dipl. ing. šum., ŠG Sisak
14. Vladimir Sijerić, dipl. ing. šum., ŠG Karlovac
15. mr. sc. Mladen Stojković, dipl. ing. šum., ŠG Zagreb
– poslije Đuro Mirić, dipl. ing. šum.
16. Dražen Videc, dipl. ing. šum., ŠG Varaždin