DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Konstituirajuća, prva sjednica održana je 13. 1.
1987. godine u Zagrebu, sada u punom sastavu. Ponovno
je za predsjednika izabran B. Bradić, potpredsjednika
D. Videc, tajnika K. Dokuš.


Dnevni red bio je sljedeći:


1. Realizacija plana suzbijanja štetnika u 1986. godini.
2. Prognoza suzbijanja šumskih štetnika u 1987. godini.
3. Izbor pesticida.
4. Funkcioniranje dioagnozno-prognozne službe.
5. Razno.
Zaključeno je da je stanje naših šuma katastrofalno,
suši se jela, lužnjak, kitnjak, kesten, crni bor i drugi.
Druga sjednica održana je 16. 3. 1987. u Zagrebu,
na kojoj je donešen plan rada za 1987. godinu.


ešen pl
Treća sjednica j
jje održana 7. 4. 1987., na kojoj se


ica e


određivao program akcije proljetnog aviosuzbijanja
šumskih štetnika.


Četvrta sjednica održana je 12. 10. 1987. u ŠG Sisak,
Šumarija Lekenik. Donešen je program rada za 1988. g.
i razmotreno je izvršenje programa rada za 1987. g.


Peta sjednica održana je u ŠG J. Kozarac, Nova
Gradiška 29. 3. 1988.godine, a raspravljalo se o suzbijanju
ranih štetnika.


Šesta sjednica održana je u GPŠG Delnice 16. i 17.


6. 1988. Raspravljalo se o sušenju jele u Gorskom kotaru.
Dogovoreno je da na svakoj idućoj sjednici jedan
član Potkomisije održi kratko stručno predavanje iz
područja zaštite šuma.
Sedma sjednica održana je 18. 10. 1988. godine u
ŠG “M. Birta” Bjelovar, Šumarija Vrbovec. Razmotreno
je izvršenje programa rada za 1988. i upoznavanje
sa specijalnim zoološkim rezervatom u gospodarskoj
jedinici Varoški lug. Stručno predavanje održao je B.
Bradić: Štetna entomofauna na području ŠG M. Birta,
Bjelovar.


Osma sjednica održana je 31. 3. 1989. u ŠG Zageb,
Šumarija V. Gorica, lugarnica Čardak. Donešen je plan
rada za 1989. godinu i iznešeni su rezultati ispitivanja
brojnosti defolijatora.


Deveta sjednica održana je 22. i 23. 6. 1989. u ROŠ
“Sl. šume” RZZS Osijek. Raspravljalo se o stanju biljnih
bolesti i šumskih štetnika na području ROŠ Vinkovci.
Stručno predavanje održao je O. L o v a s , dipl. ing.
šum.: Tehnologija i tehnika uzgoja topola i vrba u rasadnicima
i u kulturama, te najvažnije biljne bolesti i štetnici
koji oštećuju vrbe i topole, kao i njihovo suzbijanje.


Deseta sjednica održana je 12. i 13. 10. 1989. u ŠG
Karlovac, Šumarija Vojnić. Stručno predavanje održali
su dr. sc. M. Halambek: Rak kestenove kore i njegove
pojave na kestenicima Petrove gore, i dr. sc. M.
G l a v a š : Gljivična oboljenja bukve.


Jedanaesta sjednica održana je 28. 2. 1990. u ŠG Zagreb,
Šumarija V. Gorica. Raspravljalo se o aviosuzbijanju
ranih štetnika u proljeće, kao i o izboru sredstava,
zatim o suzbijanju štetnika na Jadranu. Raspravljalo se i


o upotrebi motornog zmaja kojim bi se obavljalo suzbijanje
štetnika i bolesti na manjim površinama.
Dvanaesta sjednica održana je 28. i 29. 6. 1990. u
ŠG Lika, Šumarija Gračac. Raspravljalo se o šumskim
požarima koji su ovdje česti, osobito na novoosvojenim
površinama podignutim iz proširene biološke reprodukcije.
Stručno predavanje održao je prof. dr. I.
M i kl o š: Treba li zabraniti uporabu pesticida u šumarstvu
– kritički osvrt na zaključak Hrvatskog ekološkog
društva koje je apeliralo da se zabrani uporaba
pesticida u šumarstvu Hrvatske.


Trinaesta sjednica je održana 14. i 15. 11. 1990. godine
u ŠG “M. Birta” Bjelovar, Šumarija Virovitica.
Raspravljalo se o izvršenju plana zaštite šuma 1990.
Stručno predavanje održala je dr. sc. M. Halambek:
Sušenje lipe na području Šumarije Virovitica. Drugi
dan bio je posjet šumskom gospodarstvu Kapošvar,
Šumarije Nagytad, u Mađarskoj. Upoznali smo se s
njihovim problemima sušenja šuma i učestalosti rađanja
žira hrasta lužnjaka.


Zaključak


U četiri godine svoga rada Potkomisija je vodila računa
o zaštiti šuma na cijelom području Republike Hrvatske
i to organizirano, zajednički i jedinstveno, vodeći
računa o specifičnostima pojedinih šumskih gospodarstava.
Svako šumsko gospodarstvo imalo je
svoga predstavnika koji se od tada bavio isključivo zaštitom
šuma. Članovi komisije su se upoznali sa stanjem
zaštite šuma u gotovo svim šumskim gospodarstvima,
dakle na području čitave Hrvatske. Nakon osamostaljenja
Hrvatske, osnovano je JP Hrvatske šume s
p.o., a u većini slučajeva bivša šumska gospodarstva
postala su uprave šuma. Članovi komisije u većini slučajeva
postali su stručni suradnici za zaštitu šuma i
tako kontinuirano nastavili rad na zaštiti šuma. U Direkciji
Hrvatskih šuma osnovana je Služba za ekologiju,
a u pojedinim upravama šuma Ekološki odjeli koji
vode brigu o zaštiti naših šuma. Kako su na taj način
popunjena sva područja Hrvatske, nije bilo potrebno
osnivanje posebnih komisija, već se rad odvijao preko
Službe za ekologiju i Ekoloških odjela, uz pomoć Šumarskog
fakulteta Zagreb i Šumarskog instituta Jastrebarsko.


Time se nastavlja uspješan rad na organiziranoj zaštiti
šuma, koji je počeo prije dvadeset godina, osnutkom
Potkomisije za zaštitu šuma.


Mr. sc. Branko Bradić, dipl. ing. šum.
UŠP Bjelovar