DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 80     <-- 80 -->        PDF

STOTINU GODINA U KRALJEVSTVU ZLATOROGA


Pod ovim sloganom u Ljubljani je 27. listopada
2007. održana središnja proslava 100. obljetnice organiziranog
lovstva na tlu današnje Slovenije. Naslov je
to i spomen-knjige Lovske zveze Slovenije (LZS), autora
dr. sc. Marjana Toša, odnedavna glavnog urednika
Loveca, slovenskog mjesečnika za lovstvo, lovnu
kinologiju i zaštitu prirode. Proslavi, koja je održana u
velikoj dvorani Cankarjeva doma, nazočilo je preko


1200 lovaca i
iiz
zz svih krajeva Slovenije, a među delegacijama
iz više europskih zemalja bili su i predstavnici
Hrvatskog lovačkog saveza (HLS). Uz nazočnost predsjednika
Međunarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu
divljači Dietera Schramma, neposredno pred pozdravni
govor domaćina, dugogodišnji je i poštovani
predsjednik LZS Bruno Skumavc otkrio novu zastavu
Lovačkog saveza Slovenije.


Obljetnica u sjeni izmjena
“U Sloveniji je malo institucija i organizacija koje
se mogu pohvaliti ovako značajnim jubilejom poput
našeg stogodišnjeg postojanja. Stoga, sve nas sjedinjene
u LZS obljetnica ustanovljenja Slovenskog lovskog
kluba, davne 1907. godine, ispunjava tim većim ponosom,
istovremeno dajući nam poticaj da nastavimo
zacrtanim putem”, riječi su Bogdana Mahneta, aktualnog
predsjednika LZS-a, koji je tom prilikom istakao
značenje jubilarne monografije koja, poput svih knjiga
“kao nositeljelje znanja i vrijednosti naše je najučinkovitije
oružje”. Uz raznovrstan i bogat kulturno-umjetnički
program, u kojemu su sudjelovali brojni pjevački
zborovi i rogisti, te priznati slovenski umjetnici, na
svečanosti je više organizacija i institucija iz zemlje i
svijeta, kao i pojedinaca, iz ruku predsjednika LZS primilo
posebna priznanja. Od kolega šumarskih stručnjaka
koji su dali velik doprinos razvoju slovenskog lovstva,
nagrađeni su: Ciril Št r u m b e l j , mr. sc. Janez
Černač, dr. sc. Miha Adamič, Blaž Krže, da nabrojim
samo neke s kojima već dulje vrijeme i mi u
Hrvatskoj uspješno surađujemo1. Zahvaljujući u svoje
ime i u ime ostalih nagrađenih, plodan lovački pisac i
dugogodišnji suradnik Loveca Blaž Krže je uz ostalo


i dopuna lovačkog zakona


istakao: “Mala Slovenija je u sjedinjenoj Europi istin


ski i divljenja vrijedan bioekološki fenomen. Nedvoj


beno, našom zaslugom. Fond krupne zvjeradi jedna je


od naših najvećih dragocjenosti. To nije društveno sre


bro, već europsko zlato, ako mogu upotrijebiti ovu


usporedbu, i to u kultiviranom prostoru Europe, koja u


biti gotovo da i nema nekih značajnijih prostornih rez


ervata... Lovstvo, uz skromna ulaganja i dobrovoljne


prinose članova, daje značajne prirodozaštitne učinke.


Želja nam je stoga da razlabavljena slovenska lovačka


organizacija, kojoj osnovu čine lovačka društva, opet


postane dom za divljač i lovce”. Kržeove riječi treba


shvatiti kao određeni bunt, protivljenje najavljenim do


punama i izmjenama Zakona o divljači i lovstvu iz


2004., koje “označavaju kraj postojećih lovačkih dru


štava, stoga i lovačkog saveza koji je, dokazano i ovom


svečanošću, cijelo jedno stoljeće uspješno djelovao”.


O tihom ratu slovenske “zelene bratovštine” s resornim


ministarstvom rječito je kazivala i prazna stolica na


središnjoj proslavi namijenjena predstavniku Ministar


stva poljoprivrede, šumarstva i prehrane, te potpisiva


nje peticije protiv dopune zakona od lovaca na samom


ulazu u Cankarjev dom (Rotar -Leskovic 2007).


Obespravljeni lovci postadoše krivolovci


Još godine 1273. Habsburgovci postadoše zemaljski
(deželni) knezovi gotovo svih slovenskih pokrajina.
Kao i u Hrvatskoj, i u tadašnjoj Kranjskoj na temelju
zakonskih odredbi temeljilo se regalno pravo lova te
zaštita i uređenje lova, odnoseći se na plemičke posjede.
U Austrijskoj Monarhiji feudalno pravo lova ukinuto je
odmah iza revolucionarne 1848. g., kad je pravo lova
dospjelo vlasnicina zemljišta. Osim plemićkih lovišta i
lovišta manjih posjednika, postojala su općinska lovišta
koja su davana u zakup putem javnog nadmetanja.
Ovime je donekle bio zaštićen fond divljači, ali je pravo
lova i dalje ostalo u rukama zemaljske gospode, dakle
plemića i gospode, mahom stranaca. Za veći dio doma


Počevši od 2007.g. u tijeku je izrada prijedloga zajedničke
hrvatsko-slovenske strategije upravljanja dinarskom populacijom
risa u sklopu projekta DinaRis, kojega sufinancira
Europska unija u okviru Interreg III Programa susjedstva
Slovenija-Mađarska-Hrvatska


ćeg življa nije se ništa bitno izmijenilo; seljaci i “kolibaši”
ostadoše i dalje bez ikakvih lovnih pravica.
Prirođena lovačka strast i uvjerenje o neopozivu pravu
na lov, prouzročiše da se krivolovstvo silno razmaše
(Be rg e r 1962). Tisuće jelena izuzetnih rogova...
padoše od metaka do tada brižno sakrivenih pušaka. Ni
ostala divljač nije prošla bolje. Srne, kojih zbog vukova,
risova i medvjeda, nije nikad bilo puno, održale su se
samo u najdubljim šumama... Oko godine 1860. u slovenskim
šumama je ubijen posljednji ris, dok su
vukovi sasvim nestali, a medvjedi se održaše jedino u
šumama oko Kočevja i na Snežniku. Fiktivna lovačka
prava imala su za posljedicu da u pojedinim komunama
dolazi do otvorene pobune seljaka protiv lovaca.
Berger (1962) tako bilježi “sravljenje sa zemljom”
lovačke kuće na Mašunu (podignuta 1874), a sličnu su
sudbu doživjeli i mnogi drugi lovni objekti, lovačke
kolibe, čeke, hranilišta. Ozakonjenje zakupnog siste