DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Slika 1. Prisna suradnja lovaca s obje strane Kupe ima dugu tradiciju;
s boravka lovnih i šumarskih stručnjaka iz Gorskog
kotara u Kočevskoj Reki; slijeva dr.sc. Boris Kryštufek,
Ciril Štrumbelj, dipl. ing. šum. i mr. sc. Janez Černač (četvrti
i peti slijeva), s osobljem rezervata.


(Foto: Alojzije Frković)


ma lova krajem 19. st. i bolji nadzor nad lovištima, povoljno
su utjecali na divljač. Njeno brojno stanje postupno
se oporavlja, a krivolovstvo jenjava.


Usporedo s donošenjem Zakona o društvima (1867),
prema kojemu je pravila društva morala potvrditi nadležna
politička oblast, u Sloveniji su stala nicati brojna
društva, od pjevačkih i vatrogasnih do planinarskih i
športskih. U želji da se mogu natjecati za dobivanje
lovišta u zakup, jedno od prvih lovačkih društava na
tlu današnje Slovenije bilo je Lovsko društvo Vrhnika,
čija je pravila Kranjska državna vlada potvrdila 1878.


g. Deset godina kasnije takvo društvo osniva Novo
Mesto, a posebno utjecajno i brojčano najmasovnije
Kranjsko društvo za varstvo lova (Krainischer Jagdchutzverein)
sa sjedištem u Ljubljani osnovano je
1891. g. Članovi toga društva bili su pretežito bogati
veleposjednici, industrijalci i visoki državni činovnici.
Iako je u njegovim redovima bilo i nešto Slovenaca, činjenica
je da je ono, kao i ostala društva osnovano na
tlu Kranjske, Štajerske, Primorske, bilo pronjemački
orijentirano, bez namjere da objedini sve potencijalne
domaće lovce. “Naš čovjek bio im je za goniča i nosača,
smatrajući ga niže vrijednim, a slovenska riječ jedva
dostojna sluge” (Š e t in c 1987).
Osnivanje Slovenskog lovskog kluba 1907. godine


Postupno s jačanjem slovenske narodne svijesti sve
je prisutnija čežnja za ustanovljenjem takve lovačke
organizacije (kluba, društva) koja bi objedinjavala rad
i djelovanje svih slovenskih lovaca, bez obzira u kojemu
kraju živjeli i djelovali. Određeni uzor našli su u
malom ali vrijednom lovačkom kolektivu Lovskom
klubu “Sava”, kojemu je na čelu bio općinski vijećnik
iz Vrhnike Karel Mayer. Kako je interes za učlanjenje
u taj klub u Ljubljani bio velik, a društvo upravljalo
malim lovištem, nije preostalo ništa drugo nego da se


Slika 2. Dr. Ivan Lovrenčič (1878-1952), nestor slovenskih lovaca,
međunarodno priznati kinolog i jedan od osnivača Slovenskog
lovskog društva


potencijalno domaće članstvo, posebno Ljubljančane,
usmjeri na već spomenuto Kranjsko društvo i tako postupno
nadvlada tuđince. Kako ta nastojanja nisu urodila
plodom, agilni Mayer, zapisat će Toš (2007), saziva
tajni sastanak svojih istomišljenika 30. siječnja
1907. u Ljubljani na kojemu pada odluka da se priđe
ustanovljenju samostalne slovenske lovačke organizacije.
Mayerove zamisli pale su na plodno tlo i na pomolu
je osnivanje Slovenskog lovskog kluba, otvorenog
za lovce iz svih slovenskih pokrajina. Na scenu
stupa jedno od najmarkantnijih imena slovenskog lovstva,
mladi pravnik dr. Ivan L o v re n či č, koji klubu
stavlja u zadatak dva temelja cilja: brigu o stručnom
uzdizanju domaćih lovaca, posebno zaprisegnutog čuvarskog
lovnog osoblja te zaštitu lovnih interesa. Nakon
što bi središnja lovačka organizacija sa sjedištem u
Ljubljani postala dovoljno jaka, prići će se ustanovljenju
područnih lovačkih društava/klubova “koja bi uzimala
lovišta u zakup i odgajala pravične lovce”.


Iako su pravila Kluba bila potvrđena još u travnju iste
godine, do osnivačke skupštine Slovenskog lovskog
kluba dolazi tek 16. listopada 1907., koji se datum smatra
početkom rada i djelovanja slovenske lovačke organizacije2.
Uz nazočnost šezdesetak lovaca na skupštini
je za predsjednika Kluba izabran ljubljanski župan Ivan
H rib ar, a za potpredsjednika dr. Ivan Lovrenčič, koji će
od tada pa gotovo do svoje smrti (1952) biti u prvim


O određenoj brizi za divljač i nastojanjima “da poboljša lov uHrvatskoj i Slavoniji” može
ee s
sse
ee govoriti od 1881. g. kada je u
Zagrebu osnovano Društvo za obranu lova.