DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 82     <-- 82 -->        PDF

redovima slovenskog lovstva i kinologije3. Upravni
odbor Kluba brojio je 12 članova, od kojih je nekolicina
njih zastupala pojedina područja Slovenije (Notranjska,
Gorenjska, Litija, Ribnica). Da bi omasovio svoje redove,
ožujka 1909. Klub organizira prvu izložbu lovačkih
trofeja, da bi iste godine na svojoj drugoj skupštini
promijenio ime u Slovensko lovsko društvo. Prisno
surađujući s Prvim hrvatskim društvom za gojenje lova i
ribarstva u Zagrebu, a prije nego je pokrenulo vlastito
glasilo, bilo je ideja za suradnju s Lovačko-ribarskim
vjesnikom, ali se od toga, ponajviše zbog različitosti


jezika, odustalo. Prvi broj svog mjesečnika Slovensko
lovsko društvo izdaje siječnja 1910. pod imenom Lovec
i podnaslovom “list za lov i ribolov”, što će reći da je
pisao i o ribarstvu. U Ljubljani je naime, počevši od
1924. g., djelovalo Ribarsko društvo, pa je Lovec postao
i list slovenskih ribolovaca. To je trajalo sve do 1931.
kad je osnovana Ribiška zveza Slovenije, koja od tada
izdaje svoje glasilo Ribič (C v e n k el 1968). Prvi broj
Loveca je uredio dr. Janko Ponebšeg, a sve ostale
brojeve, do njegova ukidanja pred Prvi svjetski rat
1914., Ivan Lovrenčič.


Prisilna stanka tijekom dvaju svjetskih ratova


Neposredno pred Prvi svjetski rat 1914. g. Društvo
je tako omasovilo, da je na 7. redovnoj skupštini donijet
zaključak o osnivanju podružnica SLD-a diljem
Slovenije. Posebno se nastojalo ublažiti prisutan antagonizam
između seljaka (iz čijih redova je bilo najviše


Slika 3. Naslovna stranica prvog brojja
aa LLoveca, glasnika Slovenskog
lovskog društva iz 1910.. g.


Ono što je za osnivanje i afirmaciju slovenske lovačke organizacije
i njegova glasila bio dr. Ivan Lovrenčič, to je za Prvo hrvatsko
društvo za obranu lova i ribarstva, posebno njegova pravnogslijednika Lovačkog saveza Hrvatske bio dr. Milovan Zoričić,
također pravnik po struci, “čovjek znanja i zakona, čovjek znanja
lova i lovstva”.


zvjerokradica) i lovaca. Naime, poučeni iskustvom iz
prošlosti, seljaci su lovce i divljač smatrali svojim neprijateljima.
Razdoblje trajanja rata (1941–1945)
označilo je gotovo posvemašni prekid lovne aktivnosti.
Mnogi su lovci bili mobilizirani i upućeni na bojišnice,
a divljač je bila prepuštena samovolji žitelja i vojske.
Utihnulo je i izlaženje Lovec-a, jer nije bilo dovoljno
suradnika ni pravog kontakta s terenom. Zbog
nestašice hrane divljač se neštedimice ubijala.


Okončanjem rata i stvaranjem nove državne tvorevine
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS) stale
su se obnavljati stare i osnivati nove udruge lovaca,
sve sa ciljem zaštite, uzgoja i racionalnog korištenja
divljači. A da bi se to moglo provesti, nužno je bilo donijeti
novi Zakon o lovu, što je i učinjeno 1931. g., za
područje tadašnje Dravske banovine 1935. g. Donošenju
zakona prethodio je najprije kongres lovaca Kr.
SHS-a u Zagrebu 1925.4, a u jesen iste godine osniva


Č 4. Dok su 1933. g. u tadašnjoj Dravskoj banovini odstrijeljena
svega četiri medvjeda, tijekom prvih godina novog
tisućljeća u Sloveniji se godišnje u prosjeku odstrijeli
preko 100 medvjeda; medvjedica s mladima.


(Foto: Vladimir Pfeifer)


4
Kongres lovaca SHS-a održan je u Zagrebu 9. i 10. rujna 1925.
Prvog dana dr. Ivan Lovrenčič održao je dva referata, o organizaciji
lova i o lovnoj kinologiji. Domaćinu dr. Milovanu Zoričiću i
dr. Lovrenčiču na kongresu je izraženo javno priznanje “za njihov
dosadašnji rad na polju udruživanja lovaca, kao i za lov opće
koristan rad” (Čeo v i ć 1925).