DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 83     <-- 83 -->        PDF

nje Središnje uprave Saveza lovačkih udruženja sa sje
dištem u Beogradu. Novi se zakon temeljio na dom inalno-
zakupnom sustavu, prilagođenom prilikama u
pojedinim sredinama. Modifikacija u odnosu na raniji
tzv. Franc Jozefov zakona iz 1893. g. sastojala se u tom
da je pravo lova ograničeno i za vlasnika zemljišta na
posjedovanje od barem 200 ha neprekinutog zemljišta,
što je bilo unekoliko ustupak ostacima plemstva, ali s
druge strane i prilog zaštiti divljači koja bi doista bila
ugrožena pravom lova svakom vlasniku na njegovoj
parceli. Takve male parcele zaokruživane su u općinska
lovišta i davana u zakup putem natječaja najboljem
ponuđivaču. Vrijeme zakupa bilo je protegnuto na 12
godina. Divljač se dijelila na lovostajom zaštićenu i nezaštićenu
te zvjerad, koja se morala tamaniti. Uz 531
vlastito lovište tih je godina (1931.), prema katastar


skim podacima, bilo na području Dravske banovine
preko tisuću općinskih lovišta ukupne površine oko 1,3
milijuna hektara ili 85 % cjelokupne lovne površine.
Najviše se lovio zec od sitne i srna od krupne divljači.
Prema statističkim podacima ukupni godišnji ulov
divljači u 1933.g. iznosio je: jelena 108, srna 3875,
divokoza 370, divljih svinja 148, tetrijeba gluhana 360,
medvjeda 4, zečeva 34.920, lještarki 2015, snježnica
10, fazana 7640, trčki 14.260, divljih pataka 2454, lisica
2027 (Toš 2007). Usporedbe radi, prema podacima
iz spomen-knjige LZS-e, u lovištima današnje Slovenije
godine 2006. odstrel (+ gubitci od prometa, nezakonitog
lova, bolesti) je iznosio: jelena 5066, srna
42.675, divokoza 2679, muflona 670, alpskih kozoroga
15, divljih svinja 5359, medvjeda 126, lisica 7904, jazavaca
786 i vukova 11.


Prvi Zakon o divljači i lovstvu samostalne Republike Slovenije


Drugi svjetski rat (1941–1945) gotovo je potpuno
onemogućio bilo kakvu lovnu djelatnost. Neposredno
prije Titove naredbe o zabrani lova sve krupne divljači
na prostoru (nove) Jugoslavije, Upravni odjel pri
SNOS-u ožujka 1944. donosi uredbu po kojoj je lov u
Sloveniji dozvoljen samo u obimu koliko je to potrebno
za prehranu vojske i zaštite poljoprivrednih površina.
Kroz svih pet godina ratnih djelovanja ne izlazi
Lovec, no ovoga puta iz razloga podrške sveopćem
“kulturnom muku” Slovenaca protiv okupatora.


Daljnji tijek povijesti lovstva našeg sjeverozapadnog
susjeda u mnogome je nalik onom u Hrvatskoj.
Rujna 1945. donijeta je privremena Odluka o izvršavanju
lova, a godinu dana kasnije privremeni Zakon o
lovstvu. Lov na divokoze, srneću i jelensku divljač je
bio zabranjen. Odstrijeljena divljač pripadala je lovačkom
društvu na čijem je području odstrel izvršen.
Novo osnovana lovačka društva i lovačke zadruge bile
su članice Saveza lovačkih društava Slovenije, koji od
1952. mijenja ime u Republički lovački savez, odnosno
od 1958. u današnju Lovsku zvezu Slovenije (LZS).


Međunarodna aktivnost
Prvi službeni nastup na međunarodnoj pozornici slovenski
su lovci imali na 2. međunarodnom lovačkom
kongresu u Beču 1910. g., a te je godine u austrijskoj
prijestolnici održana i velika Svjetska lovačka izložba


žba.
Na toj se izložbi Slovensko lovsko društvo preds ilo s
divljači triglavskog pogorja i Ljubljanskog barja


5
Iako je zagrebačko Prvo hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva
imalo iza sebe već četiri društvene lovačke izložbe (prva
održana1899.), ono je odbilo sudjelovati na bečkoj lovačkoj
izložbi, jer Društvu nije bilo dozvoljeno da izlaže lovstvo
Kraljevine Hrvatske i Slavonije samostalno, odvojeno od Mađarske.
Na 2. međunarodnom kongresu u Beču Prvo hrvatsko
društvo zastupao je grof Miroslav K ulm er, koji je tom prilikom
izabran za potpredsjednika.


Na temelju Općeg Zakona o lovu iz 1947. i republičkog
(slovenskog) zakona iz 1949. lovišta su bila podijeljena
na državna, republička i lokalna. U skladu sa
socijalističkim tretmanom lovstva kao grane narodne
privrede, pružena je mogućnost svakom građaninu da
se kao član lovačkog društva bavi lovom. Nakon još


jednog općeg (jugoslavenskog) i republičkog (slovenskog)
zakona godine 1976. u Sloveniji je donešen
Zakon o zaštiti, uzgoju i lovu divljači te upravljanju
lovištima, koji se temeljio na ekološkim načelima, unijevši
širi pojam gospodarenja s divljači naspram ranijeg
uskog uzgajanja. Konačno, nakon izvojevane samostalnosti
(1990) i prekida s Lovačkim savezom Jugoslavije,
pristupa se izradi srednjoročnih planova gospodarenja
lovištima (1990–1995), potom Strategiji
razvoja slovenskog lovstva (1996) i Etičkom kodeksu
(1998), da bi 2004. stupio na snagu toliko osporavani
prvi slovenski Zakon o divljači i lovstvu. U LZS danas
je učlanjeno oko 24.000 lovaca organiziranih u oko
400 lovačkih društava, koja upravljaju s daleko najvećom
površinom lovišta.


i izdavačka djelatnost
Među 148 najjačih trofeja svijeta našlo se i 13 eksponata
iz Slovenije (Va ri ća k 1979). Uslijedili su nastupi
gotovo na svim do sada održanim lovačkim izložbama,
jasno mahom u sklopu izložbenog prostora bivše
državne zajednice, od triju njemačkih uzastopnih manifestacija
održanih u Leipzigu, Berlinu i Düsseldorfu,
preko talijanskih u Firenci i Torinu, do velikih svjetskih
lovačkih izložbi u Budimpešti, Plovdivu i Zagrebu. Na
većini njih Veljko Varićak, kao titularni član CIC-a i
ekspert za lovnu trofejistiku, bio je član, potpredsjednik
i/ili predsjednik prosudbenog CIC-ovog povjerenstva
za ocjenjivanje trofeja. Do posljednje budimpeštanske
izložbe 1996. g. Slovenija je za svoje trofeje osvojila
1567 zlatnih, 2105 srebrnih i 4420 brončanih odličja.