DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Kao što je već istaknuto, prvi broj glasila Lovec
Slovenskog lovskog kluba izišao je krajem siječnja
1910. g. “Svjesni slovenski lovci radili su tada pod teškim
uvjetima, jer je građanska Ljubljana tada bila njemačka
i nemškutarska, a službeni jezik njemački ili
dvojezični, pa je svaki napredni Slovenac bio sumnjiv”
(Cvenkel 1968). Nakon prve četiri godine izlaženja
uslijedila je prva (1914–1918), pa druga četverogodišnja
pauza (1941–1945), od kada list izlaziti bez prekida
sve do danas. Dok je prve godina po izlasku imao 600
pretplatnika, a SLD upola manje članova, danas se
Lovec tiska u nakladi od 24.000 primjeraka i dobiva ga
svaki lovac na kućnu adresu. Da je list prebrodio porođajne
muke i uspio se održati “ima se zahvaliti njegovu
pokretaču i promotoru dr. Ivanu Lovrenčiču, utemeljitelju
– Prometeju slovenskog lovstva i mentoru glasila”
(Šušteršič 1967). Tijekom minulog gotovo stoljeće
dugog razdoblja, izmijenilo se tridesetak glavnih
urednika, od kojih se najduže održao šumarnik Mirko
Š uš t e r š i č , dipl. ing. šumarstva, ugledni lovni djelatnik
i publicist, punih 20 godina! Uz sadašnjeg glavnog
urednika Marjana Toša, za dobro uređivanje lista kroz


dulji niz godina zacijelo je najzaslužniji odgovorni
urednik Boris Leskovic.


Uz Stručnu knjižnicu LZS-a, u okviru koje je do sada
izišlo više zapaženih lovačkih priručnika, zbirki zakonskih
propisa, uputa za sprječavanje i ocjenjivanje šteta
od divljači i dr., godine 1971. ustanovljena je Zlatorogova
knjižnica, kao posebno tijelo unutar LZS-a, u okviru
kojega je do sada izišlo preko trideset stručnih i literarnih
djela, svako u nakladi od 10 do 24 tisuće primjeraka.
Kao autori većine monografskih djela o pojedinim
vrstama divljači, poput srneće, divlje svinje, sitne
divljači, zvjeradi i dr. pojavljuju se priznati domaći
stručnjaci, dok su neka zapažena djela stranih autora
prevedena na slovenski jezik. Posljednja 33. knjiga u
okviru Zlatorogove knjižnice je spomen-knjiga dr. Marjana
Toša “Sto let u kraljevstvu zlatoroga”, koja mi je
bila okosnica za izradu ovog pregleda. Spomenimo da je
Međunarodni savjet za lovstvo i zaštitu divljači (CIC)
na svom zasjedanju u Rimu 1980.g. Zlatorogovoj knjižnici
i LZS u okviru kulturne nagrade dodijelio plaketu
“Prix technique” za 1980. godinu.


Alojzije Frković


LITERATURA:


Anon. (1897., 1908.)). Kranjsko družtvo za varstvo
lova v Ljubljani. Lovačko-ribarski vjesnik VI
(9): 107; XVII (7): 82.


Anon. (1908). Osnivanje Slovenskog lovskog kluba.
Lovačko-ribarski vjesnik XVII(3):36.


Anon. (1953). Umro je dr. Ivan Lovrenčič. Lovačkoribarski
vjesnik LXII(2):46.


B e rg e r, M. (1962). Prilike u lovstvu Slovenije u
prošlosti. Lovačko-ribarski vjesnik LXXI (5/6):
116–123: (7): 152–154.


C v e n k e l , F. (1967). Iz prve številke prvega letnika
Lovca. Lovec L (1):3–5.
C v e n k e l , F. (1968). Zlatni jubilej slovenskog “LovL


ca”
ca”ca”.
.. Lovački vjesnik LXXVI (12): 338–339.


o v i ć .
Čeović,
,, I
II. (1925). Osnutak Saveza lovačkih društava
za Hrvatsku i Slavoniju. Lovački vjesnik
LXXIX (10/12): 254–255.


Frković, A. (1982). Trofeji se ne mjere samo centimetrom
(razgovor s expertom CIC-a Veljkom
Varićakom). Lovački vjesnik XCI (6): 140–141.


Frković, A. – S. Sršan, (2005). Osamdeset godina
pod Hubertusom. Hrvatski lovački savez Zagreb
2005., str 174.


Gostiša, A. (1952). Naš lov (prikaz knjige M. Šušteršiča).
Lovački vjesnik LXI (5): 109.


Kesterčanek, F. (1893). Kranjsko družtvo za varstvo
lova u Ljubljani. Lovačko-ribarski vjesnik
II (7): 97–99.


Kovač, S. (1991). Kamo ide slovensko lovstvo
Lovački vjesnik LVC (1/2): 17.


R. (1910). “Lovec”, list za lov i ribarstvo u Ljubljani.
Lovačko-ribarski vjesnik XIX (8): 95.
R a i ć , L. (1972). Slovenski lovski priročnik. Lovački
vjesnik LXXXI (1/2) 5-6; LXXXIII (10): 276.
R o t ar, F. -B. L e sk o v i c, (2007). Naših 100 let ali
100 let v kraljevstvu Zlatoroga. Lovec LXL (1):
598–601.


S.
(1977). Slovenski lovci slave. Lovački vjesnik
LXXXVI (11): 273–274.
Šetinc, F. (1987). Vratimo proljeće našim šumama
(80 godina slovenskog lovstva). Lovački vjesnik
XCVI (12): 437–438.


Šušteršič, M. (1967). Naše glasilo – 50 let. Lovec L
(1): 2–3.
Toš, M. (2007). Sto let v kraljevstvu Zlatoroga. Lovska
zveza Slovenije. Ljubljana, str. 150.
Varićak, V. (1998). Ocenjevanje lovskih trofej. Magnolia
Ljubljana, str. 192.
Zakon o divjadi in lovstvu. Ur. list RS, br.16-630/2004.