DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 87     <-- 87 -->        PDF

koji obrađuje projektiranje i dimenzioniranje potpornih
i obložnih zidova. Od osobite je važnosti poglavlje
koje obrađuje biološko-tehničke radove na sanaciji i
stabilizaciji pokosa. Poseban dio predstavlja uporaba i
opis miniranja, kao jednog od načina rada u stijeni. Na
kraju su obrađena moguća oštećenja i potrebni radovi
na održavanju donjeg ustroja šumskih cesta. Pri tome
je posebna težina dana klimatskim čimbenicima, poglavito
temperaturi i vodi.


Treći dio “Gornji ustroj šumskih cesta” predstavlja
logičan nastavak dosadašnjih poglavlja. Čitatelj se
upoznaje s kratkom poviješću razvoja gradnje gornjeg
ustroja od rimskog doba do današnjih dana. Poseban
naglasak pridan je utjecajnim čimbenicima za izbor
kolničke konstrukcije, za koje su u prethodnim poglavljima
prikazane teoretske postavke. Šumarski stručnjaci
– praktičari dobit će uvid u čitav niz različitih metoda
dimenzioniranja kolničkih konstrukcija, koje u
potpunosti imaju praktičnu vrijednost primjene. Opširno
su opisane različite vrste kolničkih konstrukcija; od
zemljanih preko kamenih do najmodernijih, koje se ponajprije
zbog ekonomskih razloga ne upotrebljavaju u
šumarstvu. S ovim informacijama čitatelj stječe širok
uvid u tehničku izvedbu kolnika, s naglaskom na moguću
uporabu u šumarstvu. Na šumskim cestama zbog
djelovanja prometa i vode dolazi do raznih oštećenja
gornjeg ustroja, koje je kasnije potrebno na odgovarajući
način sanirati. Također su prikazane mjere redov


prik
nog održavanja šumskih cesta u zimskim uvjetima.


u zi


Četvrti dio “Strojevi za izgradnju i održavanje
šumskih prometnica” predstavlja metodološki vrlo
dobro obrađen dio knjige. U ovom su dijelu obrađene


Monografija Mladan Vid o vi ć i sur.


osnovne vrste strojeva koji se najčešće koriste pri gradnji
i održavanju šumskih prometnica. Neke važnije
grupe strojeva detaljno su obrađene, pri čemu se velika
pozornost pridala osnovnim tehničkim značajkama,
učincima i načinima uporabe – izvođenja radova.


U zadnjem petom dijelu “Traktorske prometnice”,
koje je po opsegu najkraće, međutim s gledišta šumarskog
graditeljstva predstavlja vrlo značajno područje –
sekundarnu otvorenost šuma s traktorskim prometnicama.
U šumarstvu se postavlja pitanje ekonomske opravdanosti
otvaranja šuma s primarnom i sekundarnom
mrežom šumskih prometnica. Obrađena su osnovna načela
planiranja (polaganja) i projektiranja traktorskih
vlaka i traktorskih putova, kao i njihova izgradnja.


Mišljenja sam, da je za šumarsku struku iznimno
važna spoznaja da ima vlastiti izvor informacija iz područja
šumskog graditeljstva, s posebnim naglaskom
na šumske prometnice. Napominjem da izravan prijenos
znanja i prakse iz inozemstva nije uvijek moguć
zbog različitih koncepcija gospodarenja šumama, raz


pcija gličitih šumarskih tradicija i različitih poimanja šuma


icija i
kao ekosustava, i s druge strane ekonomske važnosti
šuma. Bez odgovarajuće mreže šumskih prometnica u
pitanje se dovode svi uzgojni, zaštitni i šumskogospodarski
procesi planiranja.
Izdavač: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
studeni 2007. ISBN 978-953-6307-97-5.
Naklada: 1000 primjeraka.


Izv. prof. dr. sc. Igor Potočnik
Univerzav
vv LLjubljani Biotehniška fakulteta
Odd.
.. z
zza
aa gozdarstvo in obnovljive vire


LOV U HRVATSKOJ DALMACIJI OD PRAPOVIJESTI DO 21. STOLJEĆA


Povodom proslave dana Svetog Eustahija mučenika


– zaštitinika lovaca, lovočuvara i šumara, u nadbiskupskom
sjemeništu u Splitu je 19. rujna 2007. godine promovirana
monografija: LOV U HRVATSKOJ DALMACIJI
OD PRAPOVIJESTI DO 21. STOLJEĆA. Promocija
ove monografije upriličena je i u Đakovu 11. listopada
te u Zagrebu 8. studenog 2007. godine. Osim mnogobrojnih
poklonika kulta ovog sveca, kao i autorovih
prijatelja i suradnika, svečanost su u Splitu svojom
nazočnošću uveličali ministar poljoprivrede, šumarstva
i vodnoga gospodarstva g. Petar Čobanković sa suradnicima,
biskup kotorski msgn. Ilija Ja n j i ć, pomoćnik
ministra za lovstvo g. Robert L agin j a te župan
splitsko-dalmatinski g. Ante S a n a d er. Poseban gost
bio je predsjednik lovačkog saveza Slobodne zemlje
Bavarske i zastupnik njemačkog parlamenta prof. dr.
Jürgen Vocke sa suradnicima. U Đakovu se brojnim
uzvanicima obratio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva prof. dr. sc.
Dragan Kovačević, dok je u Zagrebu od visokih
uzvanika bio vojni ordinarij biskup mons. Juraj J ez e r
ina c . Promocije je iznimno nadahnuto u sve tri prigode
vodio solinski župnik i upravitelj Svetišta Gospe od
otoka don Vinko S anade r, a promotori su bili prof. dr.
sc. Stipe B oti ca s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu (Split, Zagreb), prof. dr. sc. Ante Š k rob o n ja
s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Split),
doc. dr. sc. Tihomir Fl o ri j a n či ć s Poljoprivrednog
fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku
(Split, Đakovo i Zagreb) te mons. dr. Andrija Š u l ja k s
Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu (Đakovo).
Svojim kulturno umjetničkim nastupom i dalmatinskom
pjesmom svečanostima poseban su ton davali klapa Solin
i Papa band.