DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2008 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Prvi autor i urednik je Mladan Vidović, a uz njega
na stvaranju ovog obimnog, zahtjevnog i po tematici
iznimno složenog djela sudjelovalo je još dvanaest
koautora: Ivica Buljubašić, Radoslav Bužančić,
Julka Ćuk, Anđelko Kaćunko, Danka Radić, Vinko
Sanader, Brankica Šošić, Ivan Tolić, Luka
Tomašević, Perica Tucak, Ante Udovičić i Domagoj
Vidović, koji su svaki u svojoj domeni dali
određenu notu. Mladan Vidović se i ranije svojom trilogijom
o životu i mučeničkoj smrti Svetog Eustahija –
zaštitnika lovaca, lovočuvara i šumara, čijeg je kulta
uporan i snažan zagovornik, profilirao kao teološki
pisac laik, inspiriran s jedne strane ljubavlju prema prirodi,
njenom biljnom i životinjskom svijetu, odnosno
prema lovstvu kao zajedničkom nazivniku za sve navedeno,
te s druge strane svojom odanošću kršćanskoj
tradiciji i domovini.


Već prvi redci čitatelju jasno sugeriraju da je djelo
protkano ljubavlju prema Bogom danom životinjskom
svijetu, koje stoljećima obitava na području Dalmacije.


Snažan dojam na čitatelja zasigurno će ostaviti temeljiti
filozofsko-analitički pristup o moralnim i etičkim
dvojbama o lovu odnosno lovstvu, koje su posebno
aktualne u današnje vrijeme i mogle bi poslužiti kao
iznimno poučno štivo kvazizaštitnicima i samoproglašenim
borcima za prava životinja, često jakim na riječima,
a vrlo slabim na djelima.


86


Teško je u kratkim crtama, iz obilja vrlo vrijednih
podataka kojima djelo obiluje, izdvojiti sve one koji se
možda čine važnijima, no spomenimo taksativno samo
neke:


– značenje životinja u heraldici, posebice na povijesnim
dalmatinskim grbovima;kronološki pregled čovjekova obitavanja na dalmaprimotinsko
tinskotinskom
mm
primorju uz ilustracije o bogatim arheološkim
nalazima;
posebna pozornost usmjerena je na strukturu flore i
faune, pri čemu se ističe Biokovo kao dominantno
stanište u dinarskom planinskom lancu i kao nijemi
svjedok povijesti
povijesnim redoslijedom prati se boravak različitih
etničkih skupina (Tračana, Ilira, Grka, Rimljana) s
posebnim osvrtom na njihovo poimanje lova;
prvi puta u cijelosti se na hrvatskom narodnom jeziku
iznosi djelo grčkog povjesničara Ksenofona,
pod nazivom “O lovu”, za koje se smatra da je prvi
pisani priručnik o lovu uopće;
autor je posebno inspiriran pisao o bogatoj povijesti
lovstva u vrijeme hrvatskih vladara, što potkrjepljuje
ilustracijama s detaljima lova, koji su uklesani
kako na brojnim spomenicima – stećcima širom
Dalmacije, tako i na dominantnim građevinama
npr. splitskoj katedrali ili nadaleko poznatom djelu
svjetske kulturne baštine – portalu trogirske katedrale
majstora Radovana;


ne može se a ne uočiti, da nam autor/urednik, po
vokaciji i sam pravnik, sugerira vrlo važnu činjenicu,
da lovstvo, kao dio gospodarske djelatnosti, ima
zapaženo mjesto u Poljičkom statutu, koji je rezultat
hrvatske jurističke mudrosti u vrijeme Poljičke
Knežije,


posebno poglavlje posvećeno je veterinarstvu u


lovstvu Dalmacije;
zatim posebno poglavlje posvećeno je jednom primarno
lovačkom psu – dalmatineru, koji je glas
Dalmacije pronio po cijelom svijetu;
naglašava se nadalje da je upravo Dalmacija lučonoša
hrvatskog novinarstva novinama “Zora dalmatinska”,
koje su prve stručno na hrvatskom narodnom
jeziku obrađivale problematiku lovstva
obrađene su osnovne biološke i ekološke


::L


ristike divljači prema današnjoj legislativi;


oj le
govori se o lovu u umjetnosti, o kulinarskim svoj


i, o
stvima divljačine itd.
Velik broj povijesnih činjenica, već dovoljno govori
o bogatoj, a (pre)često i burnoj prošlosti našeg naroda,
što se između redova provlači kao misao vodilja
kroz cijeli uradak. Čitajući ovu vrijednu knjigu svakome
će iznova biti jasna izreka starih Latina da uistinu
“Historia est magistra vitae”.