DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 104     <-- 104 -->        PDF

EFNS 2009. god. (Donovaly 8. do 15. veljače 2009.) i
izvješće člana Predsjedništva EFNS-a zaduženog da
prati njihov stupanj pripremljenosti, potom izvješće
predstavnika Austrije, domaćina 42. EFNS (Ramsau
2010. god.) i predstavnika Švedske, domaćina 43.
EFNS (Östersund 2011. god.) i naposljetku utvrđivanje
ozbiljnih kandidata za domaćina 44. EFNS 2012. god.
Kako je H. Jakovac nakon konzultacije u HŠD-u i resornom
Ministarstvu, na prošloj sjednici 2007. god. u Italiji
predložio Hrvatsku kao potencijalnog domaćina, to je
nakon potpore HŠD-a i iz novog Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, predložio
i predstavio Hrvatsku kao domaćina 44. EFNS
2012. god., što će trebati potvrditi na sljedećem sastanku
Komiteta u Slovačkoj. Uz Hrvatsku, koja je prva na
listi, kandidati su Njemačka (država Baden-Württenberg)
i Norveška, no ako mi potvrdimo svoju kandidaturu
(siguran domaćin mora se znati 3 godine unaprijed),
po reagiranju predstavnika članica i podrške koju smo
dobili nakon predstavljanja Hrvatske, mi sigurno dobivamo
to domaćinstvo, jer Njemačka je već najavila da
se odriče kandidature u korist Hrvatske, a glede Norveške
očito članice EFNS-a nisu spremne dvije godine
za redom putovati daleko na sjever Europe. Mislimo da


je ovo prilika dovesti veliki broj šumarskih stručnjaka u
Hrvatsku i kroz stručno-sportsko druženje predstaviti
hrvatske šume i šumarstvo te dio kulturnih i turističkih
znamenitosti i potencijala Hrvatske. Naravno to je i
trošak, ali i prihod, jer svaka ekipa plaća svoje troškove
od putovanja, smještaja, ekskurzija, lokalnog prijevoza,
osiguranja do startnina i zajedničke večere, ne računajući
ono što će gotovo 2 000 sudionika potrošiti mimo
obveznih troškova. O promidžbi Hrvatske i eventualnoj
budućoj turističkoj destinaciji dijela sudionika, njihovih
obitelji i prijatelja, posebice onih koji će biti prvi puta u
Hrvatskoj, možemo vjerujem optimistički nagađati. Sigurni
smo, da uz potporu resornog Ministarstva, Hrvatskih
šuma d.o.o., HŠD-a, kao pokretača ove aktivnosti,
te već dogovorenu potporu hrvatske vojske i lokalne zajednice,
možemo biti dobri i uspješni domaćini 44.
EFNS 2012. god.


Nakon zajedničke večere i druženja uz glazbu te
primopredaje zastave EFNS-a između ovogodišnjeg i
budućeg domaćina, idućeg jutra sudionici jubilarnog


40. EFNS otputovali su svojim kućama s doviđenja u
Slovačkoj.
H. Jakovac i J. Dundović
ZAPISNIK
1. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 3. travnja 2008. god. u prostorijama UŠP Gospić


Nazočni: Dalibor Bakran, dipl. ing., Davor Beljan,
dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, Davor Butorac, dipl.
ing., Dragica Žaja, dipl. ing. (umjesto mr. sc. Zorana
Đurđevića), Dubravko Hodak, dipl. ing., Hranislav
Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević, Veljko Hajdin,
dipl. ing. (umjesto mr. sc. J. Malnara), Ivan Matasin,
dipl. ing., Arijana Taler, dipl. ing. (umjesto Vlatka
Petrovića, dipl. ing.), Dragomir Pfeifer, dipl. ing.,
Krunoslav Szabo, dipl. ing., Branko Trifunović, dipl.
ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko Vukelić, dipl.
ing., Damir Delač, dipl. ing., Biserka Marković, dipl.
oec., mr. sc. Josip Dundović, dr. sc. Vlado Topić, Ilija
Gregurević, dipl. ing., mr. sc. Josip Maradin.


Sastanku je nazočio državni tajnik Ministarstva regionalnog
razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva
Herman Sušnik, dipl. ing. i voditelj UŠP Gospić Damir
Čanić, dipl. ing.


Ispričani: dr. sc. Miroslav Benko, Čedomir Križmanić,
dipl. ing., dr. sc. Josip Margaletić, Dražen Štrković,
dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio
je državnog tajnika Sušnika, dipl. ing., domaćina vodi


telja UŠP Gospić Damira Čanića, dipl. ing. i sve nazočne,
zahvalio se na odazivu i utvrdio kvorum.
Predložio je sljedeći,
D n e vni red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a.
2 Obavijesti.


3.
Aktualna problematika.
4. Prihvaćanje izvješća o radu i poslovanju HŠD-a u
2007. god.
a) Izvješće o radu i izvršenju financijskoga plana
za 2007. god.
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2007. god.
c) Izvješće o radu u 2007. i plan z 2008. godinu


Sekcije za biomasu.
d) Šumarski list i ostale publikacije.
e) Izvješće Nadzornog odbora.
f) Rasprava po izvješćima i zaključci.


5.
Izvršenje programa rada i pripreme za 112. redovitu
skupštinu HŠD-a.
6.
Pitanja i prijedlozi.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Ad 1. Na Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji je objavljen u Šumarskom listu 11–12/2007.nije nitko dao primjedbu.
Ad 2.
Pod ovom točkom dnevnoga reda, predsjednik


HŠD-a mr. sc. P. Jurjević zamolio je državnog tajnika
Hermana Sušnika, dipl. ing., da predstavi novoformirano
Ministarstvo regionalnoga razvitka,
šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Državni tajnik naglasio je da se ustanovljenjem Ministarstva
regionalnog razvitka, šumarstva i vodnoga
gospodarstva, šumarstvo prvi puta odvojilo od
poljoprivrede. To je dobro za šumarstvo općenito,
jer se zbog učestalih problema u poljoprivredi, čes-
to šumarstvo stavljalo u drugi plan. Strateški cilj je
priključiti istom ministarstvu Upravu za zaštitu prirode,
koja se sada nalazi u ministarstvu Kulture.
Kabinet ministra nalazi se u Babunićevoj 121, dok
se ostale službe nalaze na još dvije lokacije, što
predstavlja značajan problem u radu. Plan je da se u
bližoj budućnosti većina ministarstava smjesti na
jednoj lokaciji. Ministarstvo čini 10 Uprava, od koje
su četiri preuzete iz bivšega Ministarstva mora i
turizma. Ukupno je zaposleno oko 500 djelatnika, i
kao što je to uvijek kod početnog ustroja, krenulo seod izrade pečata pa nadalje. Upravo je u tijeku izrada
sistematizacije. Procjena je da samo u Upravi za
šumarstvo treba popuniti dvadesetak radnih mjesta,
za koja će uskoro biti raspisan natječaj. Naglasio je
problem kako se iskusni ljudi iz sustava Hrvatskih
šuma d. o. o., ili drugih šumarskih institucija, teško
odlučuju za rad u Ministarstvu. Što se tiče Hrvatske
komore inžinjera šumarstva i drvne tehnologije, u
tijeku je izrada pravilnika za licenciranje. Do sada
je izdano preko 200 licenci ovlaštenih inženjera, i
nada se kako će to pospješiti otvaranje privatnih
tvrtki za pružanje usluga na području šumarstva i
potaknuti nova zapošljavanja. Osvrnuo se na problem
hiperprodukcije kadrova, posebno u srednješkolskom
sustavu obrazovanja. Najavio je i podržao
okrugli stol u organizaciji HŠD-a o strukturnim
promjenama i prilagodbama Hrvatskih šuma d. o. o.
potrebama suvremenoga šumarstva. Poziva šumarsku
struku na suradnju pri svim procesima vezanim
za šumarstvo.
Mr. sc Jurjević zahvalio mu se na izlaganju, iskazao
spremnost HŠD-a na aktivno uključivanje u sve
aktivnosti vezane za šumarsku struku, te pozvao na
uvažavanje stavova HŠD-a koje svojim članstvom
objedinjuje cjelokupnu hrvatsku šumarsku struku.
Kako bi čestitali ministru Regionalnog razvoja, šu

marstva i vodnog gospodarstva na imenovanju i
upoznali ga s dosadašnjim radom, kao i planiranim
aktivnostima HŠD-a, zatražen je prijem kod resornog
ministra Petra Čobankovića, dipl. ing.


Pomoćnik ministra prof. dr. sc. Ivica Grbac izložio


je aktivnosti resornog ministarstva na međudržavnoj
suradnji i politici na polju šumarstva i drvne
tehnologije. Hrvatska je tu prisutna na svim poljima
od međunarodnih simpozija do ministarskih konferencija.
Kao izuzetan uspjeh hrvatskih šumara istaknuo
je sudjelovanje na Forumu o šumama Ujedinjenih
naroda 2007. godine u New Yorku, i proglašenje
2011. godine Međunarodnom godinom šuma,
na prijedlog hrvatskih delegata. Isto tako istaknuo
je sudjelovanje na InnovaWood-u, kao najvažniji
europski znanstveni događaj u domeni transfera
znanja u području šumarstva, drvne industrije i
njima relevantnih industrija.
Kao značajnu aktivnost šumarske i drvnotehnološke
struke u 2007. godini istaknuo je organiziranje sajma
namještaja AMBIENTA, čiji pokrovitelj je i HŠD.
Hrvatska ekipa je 8. i 9. veljače nastupila na tradicio


nalnom Alpe-Adria natjecanju skijaša biatlonaca
Slovenije, Austrije, Italije i Hrvatske, koje se ove godine
održalo na Pokljuki u Sloveniji. Više o tom natjecanju
napisano je u ŠL 1–2/2008.
Kao i svake godine HŠD je organiziralo ekipu hrvat


skih šumara za nastup na skijaškom prvenstvu šumara
Europe – EFNS, koje se ove godine od 2. do 9.
ožujka, održalo u Oberwiesenthalu u Njemačkoj. Na
ovogodišnjem 40. EFNS natjecanju potvrđena je
službena kandidatura Hrvatske za kao domaćina
2012. godine. Ovo je izuzetna počast za hrvatske šu-
mare, ali i obiman zadatak, koji zahtijeva niz pripremnih
aktivnosti. Dovršenje izgradnje biatlonskog
centra Zagmajna u Mrkoplju, organiziranje stručnih
ekskurzija i ugostiteljskog smještaja preko 1500 sudionika.
Ovo je izvrsna prilika za promidžbu, kako
hrvatskoga šumarstva, tako i cjelokupne turističke
ponude, jer nikada do sada u Hrvatskoj nije organiziran
šumarski skup ovakvoga obima. Ovaj obiman
zadatak moguće je ispuniti samo uz suradnju Županije,
lokalne samouprave, Hrvatskih šuma d.o.o. i
naravno resornog Ministarstva, preko kojega ćemo
zatražiti pokroviteljstvo Vlade. Kako sve troškove
smještaja i prehrane, startnina i stručnih ekskurzija
snose sami sudionici, moguće je ostvariti i povoljan
financijski učinak. U tijeku je formiranje Organizacijskog
i Počasnog odbora za ovo natjecanje. Posebno
izvješće o ovogodišnjem EFNS natjecanju možete
pročitati o ovom broju ŠL.
HŠD je poslalo prijavu na Natječaj Ministarstva po


ljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za dodjelu
financijske potpore organizatorima gospodarskih
manifestacija, sajmova i znanstvenih skupova iz područja
djelokruga odnosnog Ministarstva u 2008.
godini. Poslani su obrasci za subvencije znanstvenog
skupa 3. Hrvatski dani biomase regija (60.000,00 kn)
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 106     <-- 106 -->        PDF

i obilježavanja 100. godišnjice šumskog rasadnika


Crikvenica (40.000,00 kn).
U tijeku su radovi na uređenju Šumarskoga doma.
Dovršena je obnova pročelja dvorišnoga dijela zgrade
i kanalizacije u parteru. Slijedi popločenje dvorišta
s postavljanjem rasvjete i hortikulturno uređenje.
Svi radovi bit će dovršeni tijekom svibnja.


U skladu s protupožarnim propisima izvršeno je ispitivanje
napona elektroinstalacija zgrade Šumarskoga
doma, na dijelu kojega koriste H. šume d.o.o.
i HŠD, putem ovlaštene tvrtke Tehnokont Zagreb.
Na dijelu zgrade koji koristi Institut za međunarodne
odnose, isti je obavio ispitivanje preko drugog
ovlaštenog izvođača. Pronađeni su nedostaci na
elektroinstalacijama u dijelovima I i II etaže zgrade,
koji će se u dogovoru s Hrvatskim šumama u najskorije
vrijeme otkloniti.


Radovi na digitalizaciji Šumarskoga lista su u tijeku


i do sada je obrađeno 777 od ukupno 1020 svezaka.
U skladu s odlukom i zaključcima 3. sjednice Upravnog
i Nadzornog odbora HŠD održane u lovačkoj
kući Kunjevci UŠP Vinkovci, zamijenjen je stari
automobil novim. Nabavljena je i nova kancelarijska
oprema za potrebe digitalizacije Šumarskoga lista
(skener, digitalni fotoaparat). U Velikoj dvorani
montirana su postolja za zastave i oznake na ulazu,
dok su u podrumskom prostoru na prozore postavljeni
vitraji s lovačkim motivima.


U tijeku su pripreme simpozija kojim će se obilježiti
100 godišnjica osnutka rasadnika u Crikvenici.
Simpozij će će se održati krajem listopada na području
UŠP Senj.


Bjelovarski ogranak HŠD-a raspisao je natječaj za
već tradicionalni salon fotografija “Šuma okom
šumara”.


O najnovijim događanjima u Hrvatskoj komori inženjera
šumarstva i drvne tehnologije izvijestio je
dopredsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl. ing.


Od kada je započeo postupak licenciranja, sukladno
Pravilniku čija je primjena određena s 1. listopada
2007. godine, Povjerenstvo za licenciranje održalo je
7 sjednica, na kojima je razmatrano ukupno 226 zahtjeva.
Utvrđeno je da je uvjetima za izdavanje licencije
za izvođenje šumarskih radova udovoljilo 211
podnositelja zahtjeva. Neki zahtjevi su razmatrani
više puta, nakon dopuna i zahtjeva za proširenjem
licence. Posljednja (sedma) sjednica održana je nakon
izmjena i dopuna Pravilnika o vrsti šumarskih radova,
koji je stupio na snagu 10. ožujka 2008. godine,
a čije se izmjene odnose na povećanje limita na temelju
zaposlenoga tehničara (s 5.000 m3 na 8.000 m3)
i posebno zanimljive u “građevinskom” dijelu (izgradnja
i održavanje šumske infrastrukture);


Dana 4. ožujka 2008. istekao je rok za korištenje
prava upisa u Komoru i stjecanja naziva “ovlašteni
inženjer” na temelju članka 43. Zakona o HKIŠDT.
Trenutno je u Komoru upisano ukupno 520 inženjera
šumarstva i 44 inženjera drvne tehnologije. Još je
oko 200 zahtjeva za upis koji “čekaju” sjednice Odbora
s obzirom da su primljeni pred kraj navedenoga
roka;
Dana 31. ožujka 2008. godine održan je pred ispitnim
povjerenstvom koje je imenovalo Vijeće Komore,
prvi ispitni rok, i to za stručni smjer ovlašteni
inženjer šumarstva za lovstvo. Ispitu su pristupila 3
pristupnika, koji udovoljavaju uvjetima propisanim
Zakonom o HKIŠDT te Pravilniku o sadržaju i načinu
polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere
šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/07),
Trenutno polaganje stručnih ispita čeka još 19 pristupnika,
od čega je 17 za stručni smjer ovlašteni
inženjer šumarstva. Termin održavanja ispita se dogovora;


27. veljače 2008. godine održane su sjednice Nadzornoga
odbora Komore i Skupštine Komore. Usvojen
je završni račun Komore za 2007. godinu, proračun
Komore za 2008. godinu te temeljni program rada.
Naglasak je na početku provođenja stručnoga usavršavanja,
pokretanju web stranice Komore te sudjelovanju
u donošenju zakonskih i podzakonskih akata
iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije.
Vijeće Komore imenovalo je članove Povjerenstva
za stručno usavršavanje (5 članova) koji su održali
prvu sjednicu, izrađen je (pred usvajanjem) Poslovnik
o radu ovoga povjerenstva te Nacrt Pravilnika o
stručnom usavršavanju. Zadatak ovoga povjerenstva
je ustrojavanje i praćenje stručnoga usavršavanja
ovlaštenih inženjera, organizacija i izrada programa
usavršavanja u kalendarskoj godini te verifikacija
ponuđenih programa nakon izrađenih i na terene poslanih
300-tinjak pečata ovlaštenih inženjera. Slijedi
revizija i pregled ostalih, s obzirom da je uvjet plaćena
članarina za 2007. godinu, a privodi se kraju posao
oko izrade iskaznica ovlaštenih inženjera.
Ad 3.
Voditeljica financija HŠD-a Biserka Marković, dipl.


oec., izvijestila je skup o zakonskim promjenama u
financijskom poslovanju građanskih udruga.
Nova Uredba o računovodstvu neprofitnih organi


zacija primjenjuje se od 1. 1. 2008. Za samo poslovanje
pravila su ista – i dalje vrijede sve zakonske
odredbe kojima je i do sada regulirano poslovanje
neprofitnih organizacija. Razlika je u računovodstvenom
dijelu. Ukida se primjena dosadašnjeg modificiranog
novčanog načela koje je dozvoljavalo
priznavanje prihoda i rashoda s pomakom od 20 dana
od završetka obračunskog razdoblja, što znači da
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 107     <-- 107 -->        PDF

će prihodi i rashodi teretiti razdoblje na koje se
stvarno odnose. Ukida se i primjena fondovskog ra

čunovodstva, prema čijim smo odredbama bili u
obvezi pratiti svaku djelatnost kroz posebni fond –
posebno se to odnosilo na stanje imovine koje smo
pratili kroz fond kapitalnih projekata.


Novost je i to što će od sada poslovanje udruga pratiti
Ministarstvo financija. Naime uz obavezu predaje
izvještaja o poslovanju Državnom uredu za reviziju,
izvještaje smo putem za to ovlaštenih institucija,
dužni dostavljati i Ministarstvu financija.


Velika promjena učinjena je u računskom (kontnom)
planu. Razrada kontnog plana je takva da će
biti prepoznatljiviji izvori prihoda iz kojih se financira
Društvo – razlučene su članarine od naknada, a
i donacije su razvrstane prema vrsti donatora.


Kako će članarine kao prihod biti evidentirane na
jednom kontu, pa time i podložne analizi, potrebno je
uskladiti visinu iznosa članarine u Društvu. Naime,
prema odredbama Zakona o PDV članskim doprinosom
(članarinom) kao neoporezivom naknadom
smatraju se samo oni doprinosi članova koji se utvrđuju
po određenom kriteriju jednako za sve članove.
Kriterij za utvrđivanje članarine ne mora biti nužno
isti za sve članove udruge, ali kriteriji moraju biti
definirani i prepoznatljivi.
Odlučeno je da svaki ogranak predloži visinu članarine
na temelju koje bi se utvrdio jedinstveni iznos
članarine za cijelo HŠD.


Predloženo je da se obavi korekcija cjenika iznaj
mljivanja dvorana za sastanke od prosinca 1996. i
travnja 2003. godine, i to Velike i Male dvorane u
prizemnom dijelu i sale u podrumskom dijelu zgrade
HŠD-a.
Hrvatske šume d. o. o. Ostali korisnici


Velika dvorana 400,00 kuna 500,00 kuna
Mala dvorana 200,00 kuna 300,00 kuna
Podrumska sala 600,00 kuna 1000,00 kuna


Ukoliko Veliku salu koristi više od 30 ljudi, cijena
za Hrvatske šume d.o.o. iznosi 1500,00 kuna, a za
ostale korisnike 2000,00 kuna.
Cijene su iskazane bez PDV-a.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Pristigla je zamolba od Hrvatskih šuma d. o. o., kojesu instalirale novu telefonsku centralu u zgradi Šumarskoga
doma, za sudjelovanje u dijelu troškova.
Dio troška koji bi se odnosio na HŠD vezan je za
nabavu i montažu razvodnog ormarića (oko 6o-tak
tisuća kuna s PDV-om ). Kako telefonsku centralu
koristi i HŠD, dogovoreno je da pristanemo na ovaj
trošak, uz potpisivanje sporazuma kojim bi se reguliralo
da nakon mogućeg iseljenja Hrvatskih šuma


d.o.o. iz zgrade Šumarskoga doma, centrala ostane
u vlasništvu HŠD-a.
Iz Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od


izv. prof. dr. sc. Ivice Tikvića, prof. dr. sc. Nikole
Pernara i izv. prof. dr. sc. Željka Španjola, stiglo je
sljedeće pismo namjere s inicijativom za osnivanje
Ekološke sekcije u sklopu Hrvatskoga šumarskoga
društva:
Potaknuti promjenama u obrazovnim i stručnim krugovima
u šumarskom sektoru u Hrvatskoj, te po uzoru
na druge struke, smatramo opravdanim organizirati
Ekološku sekciju (EKOS) u sklopu Hrvatskog
šumarskog društva (HŠD). U članku 12. Statuta
HŠD iz 2006. godine navedene su djelatnosti pomoću
kojih se ostvaruju ciljevi društva, te se uz ostalo
predviđa formiranje sekcija po specijalnostima struke
radi lakšeg, bržeg i stručnijeg pristupa pojedinim
problemima struke, što je i cilj naše inicijative.
Uvođenje tzv. “Bolonjskog procesa” u obrazovanje
šumarskih stručnjaka, te osnivanje Hrvatske šumarske
komore, značajne su promjene koje postavljaju
pred znanstveno-nastavno i stručno osoblje u šumarstvu
nove izazove koji se temelje na poboljšavanju
kvalitete obrazovanja budućih i današnjih šumarskih
stručnjaka. Jedan od preduvjeta razvoja obrazovnog
i stručnog profila u šumarstvu je organizirana i kvalitetna
suradnja znanstvenika i stručnjaka po pitanjima
koja su od interesa struke. U Ekološkoj sekciji HŠD
želimo okupiti šumarske znanstvenike i stručnjake
koji se bave raznolikom ekološkom problematikom s
ciljem unaprjeđenja suradnje, razmjene iskustava,
poboljšanja znanja, i sustavnog rješavanja određenih
problema.Navodimo neke od tema koje će biti na
listi prioriteta koje će se obrađivati u radu Ekološke
sekcije: općekorisne funkcije šuma, racionalno iskorištavanje
šumske biomase, hidrološka problematika
nizinskih šuma, pitanja zaštite okoliša u šumarstvu
(onečišćenje, otpad, pesticidi, klimatske promjene),
odumiranje stabala, klimatski ekscesi, ekološka motrenja
u šumarstvu, pitanja zaštite prirode, ekološki
problemi u urbanom šumarstvu i dr. Sukladno aktivnostima
koje su predviđene u radu HŠD, u Ekološkoj
sekciji će se navedene teme obrađivati kroz seminare,
radionice, stručne i znanstvene skupove i druge
primjerene oblike suradnje.
Kao inicijatori osnivanja Ekološke sekcije HŠD že-
limo Vas izvijestiti o našim planovima i očekujemo
Vašu potporu u daljim aktivnostima.
Nakon rasprave Upravni odbor se složio s ovom
inicijativom, koja je u skladu sa Statutom HŠD-a , i
na Redovitoj godišnjoj skupštini predložit će osnivanje
Ekološke sekcije kao i Sekcije za zaštitu šuma,
za koju je ranije iskazana osnivačka inicijativa.
Osim predloženih Sekcija u okviru HŠD-a za sada
djeluju Sekcija za biomasu i Pro-Silva Croatia, koje
su ujedno i članice europskih matičnih udruga.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Ad 4.


a) HŠD-a je 2007. godinu započelo aktivnostima promidžbe
korištenja biomase. Na zamolbu poslovnog kluba
Popovača, udruženja privrednika s dijela Sisačko-Moslavačke
županije, organizirali smo stručnu ekskurziju u


Gradišće u Austriji. Kako je lanjska ekskurzija u Gradišće
s istom tematikom bila vrlo uspješna, a u njoj su sudjelovali
većinom članovi staroga saziva UO HŠD-a, pri


hvatili smo zamolbu Poslovnog kluba uključivši i nove
članove našeg UO. Kao i uvijek naši domaćini potrudili
su se pokazati nam svoja dostignuća na polju obnovljivih
energetskih resursa, nudeći svesrdnu pomoć i iskustva
kako bi izbjegli mnoge probleme koje su oni imali pri
usvajanju ove problematike. Između ostaloga posjetili
smo Centar za obnovljive resurse u Güssingu i toplanu na
biomasu u Pinkovcu.


Kao i svake godine sudjelovali smo na natjecanjima
europskih šumara u skijaškom trčanju. Od 27. siječnja
do 3. veljače održan je u Južnom Tirolu, Aosta, Brusson
39. EFNS, na kojemu su hrvatski šumari nastupili
jubilarni 10. puta. Na manifestaciji je sudjelovao preko
1500 šumara iz 22. europske države. Više o ovom događanju
mogli ste pročitati u ŠL 3–4/2007.


U organizaciji HŠD i ogranka Delnice od 9. do 11.
ožujka hrvatska šumarska ekipa sudjelovala na 12. skijaškim
susretima šumara, Alpe-Adria, gdje sudjeluju
šumari iz talijanskih pokrajina Friulli Venezia-Giulia,
Južni Tirol, zatim šumari iz austrijske pokrajine Koruške,
te Slovenije i Hrvatske.


Kao i prethodne godine HŠD aktivno se uključilo u
događanja oko izgradnje Višenamjenskog kanala Dunav-
Sava. U svibnju je održana javna rasprava prostornog
plana Kanala, gdje je naš predsjednik mr. sc. Jurjević
iznio stav HŠD-a i protivljenje izgradnji. Naše protivljenje
temelji se ponajprije na dosadašnjim negativnim
posljedicama po šumske ekosustave na svim mjestima
gdje su iskopani slični kanali u Hrvatskoj i u Europi.
Studija utjecaja na okoliš VKDS, koju je izradio
“Oikon”, dala je “zeleno svjetlo” izgradnji kanala. Temeljena
je na praćenju režima podzemnih voda u Spačvanskom
bazenu u vremenu od 15-tak godina, s prekidima
za vrijeme ratnih zbivanja. Prema pravilima statistike
i biometrike, ovakvi zahvati zahtijevaju praćenje
u razdoblju od minimalno 30 godina, što je bila ključna
primjedba HŠD-a na dotičnu Studiju, te je ista vraćena
na doradu. Otvoreno pismo sa stavovima HŠD-a, usuglašenim
na 110. i 111. Skupštini HŠD-a u vezi izgradnje
VKDS, poslano je na adrese predsjednika Države,
predsjednika Sabora, predsjednika Vlade, resornom
ministru, Ministarstvu kulture, Šumarskom fakultetu i
Institutu, Akademiji šumarskih znanosti, tiskovnim
medijima s područja Slavonije, direkciji Hrvatskih šuma
d.o.o., kao i svim UŠ podružnicama i ograncima
HŠD-a. Svjesni smo ispolitiziranosti današnjeg dru


gštva, i budući da je VKDS projekt Vlade, teško je bilo


je


očekivati podršku naših stavova od većine institucija
kojima smo poslali pismo, ali ona je dobivena od Šumarskoga
fakulteta i Akademije šumarskih znanosti,
što mu daje dodatnu težinu.


Famozni višenamjenski kanal trebao je imati prometnu
funkciju, riješiti navodnjavanje poljoprivrednih
površina, a materijal iz iskopa trebao je poslužiti za
izgradnju autoceste koridora V C. Prema najnovijim
informacijama od prometne funkcije se odustalo, materijal
iz iskopa pokazao se neupotrebljivim za izgradnju
autoceste, dok se u kratkoročnom razdoblju planira
riješiti navodnjavanje izgradnjom kanala u manjim gabaritima.
U budućem razdoblju planira se povećati broj
piezometara i nastaviti s praćenjem kretanja razine
podzemnih voda u razdobljuod 15 godina.


U travnju smo zajedno s Šumarskom savjetodavnom
službom u prostorijama HŠD-a održali Okrugli stol na
temu “Uloga i zadaci Šumarske savjetodavne službe”.
Uvodno izlaganje o organiziranosti ŠSS podnijela je
ravnateljica Suzana Trninić, dipl. ing., zatim je o stanju
privatnih šuma u RH govorio mr. sc. Ivica Milković, šef
službe za uređivanje šuma u HŠ d.o.o. Plan izrade programa
gospodarenja za privatne šume izložio je mr. sc.
Robert Ojurović, dok je o stanju i organiziranosti privatnih
šuma u Republici Austriji govorio gosp. Klaus
Friedel iz Štajerske komore poljoprivrede i šumarstva.


Delegacija Hrvatske, Jurjević, Dundović, Jakovac i
Delač u svibnju je sudjelovala na simpoziju Pro-Silve u
Irskoj. Posjetili smo dva Nacionalna parka, plantaže
smreke sađene u nekoliko navrata, kao i mješovite bukove
šume,šume bukve, jasena smreke i duglazije, kojima
gospodari irska firma Coillte, ista koja je svojedobno
radila projekt restrukturiranja Hrvatskih šuma d.o.o.


U skladu s akcijom HŠD-a, da se istaknutim predstavnicima
šumarske struke podignu adekvatna spomen
obilježja, središnjica je u suradnji s ogrankom Delnice,
na području šumarije Gerovo u Lividragi podiglo spomen
ploču akademiku Dušanu Klepcu. Uz prigodan
program spomen ploča je otvorena 18. svibnja.


U tiražu od 2000 primjeraka tiskali smo knjigu pitalica
u stihovima o poznavanju biljaka i životinja “Priče
bez naslova” Mije Matezića, dipl. ing. šum. Knjige su
uručene ograncima s namjerom da se podijele dječjim
vrtićima i školama kako bi najmlađima približili prirodu
popularizirajući našu struku.


U Delnicama je 14. lipnja održana 111. redovita
skupština HŠD-a sa stručnom temom Daljinska istraživanja
u šumarstvu. Obilježavajući Dan hrvatskoga
šumarstva 20. lipnja u Radničkom domu u Delnicama
održana je Svečana akademija na kojoj je uz prigodni
program nastupio crkveni zbor župe Mrkopalj. U Park
šumi Golubinjak održana su natjecanja šumskih radnika
i sportska natjecanja djelatnika Hrvatskih šuma


d.o.o.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 109     <-- 109 -->        PDF

U organizaciji Šumarskoga instituta Jastrebarsko, 3.
listopada 2007., u prostorijama Šumarskoga doma, održan
je Okrugli stol na temu – Kyoto protokol – novi izazov
za šumarstvo u Hrvatskoj. Na okruglom stolu predstavljene
su sljedeće teme: “Praćenje tokova CO2 u
šumskom kompleksu hrasta lužnjaka” – mr. sc. Hrvoje
Marjanović, Šumarski institut, Jastrebarsko, “Načini
procjene zaliha ugljika u šumskim ekosustavima” – mr.
sc. Elvis Paladinić, Šumarski institut, Jastrebarsko, “Rezultati
projekta Carbon-Pro i moguća primjena u praksi”


– dr. sc. Dijana Vuletić, Šumarski institut, Jastrebarsko,
“Pregled aktivnosti u Mađarskoj tijekom 2006. g. vezanih
uz provedbu Kyoto protokola u LULUCF sektoru” –
Zoltan Somogyi, Hungarian Forest Research Institute,
Budapest, “Osposobljavanje za provedbu Okvirne konvencije
UN-a i Kyotskog protokola u Republici Hrvatskoj”
– Davor Vešligaj, EKONERG – Institut za energetiku
i zaštitu okoliša, “Provedba Kyoto protokola u Hrvatskoj”
– Siniša Ozimec, MZOPUG.
Predsjednik Hrvatske udruge za biomasu J. Dundović
i tajnik HŠD-a D. Delač, 19. i 20. listopada nazočili
su Simpoziju CARMEN-a u Straubingu u Bavarskoj.
Prvi dan održana su predavanja o obnovljivim energetskim
resursima, s posebnim težištem na bioetanolu kao
pogonskom gorivu, dok je drugi dan bio rezerviran za
izložbu opreme za pridobivanje i korištenje biomase,
peleta, biodiezela, bioulja i bioetanola.


Ministar poljoprivrede i šumarstva Bavarske gospodin
Josef Miller, 22. listopada, uz nazočnost Reinholda
Erlbecka, predsjednika Uprave C.A.R.M.E.N-a,
Wernera Döllera, tajnika C.A.R.M.E.N.-a i dr. Ruperta
Schäfera, ministarskog savjetnika u Bavarskom ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva, primio je mr. sc Josipa
Dundovića, predsjednika hrvatske udruge za biomasu
i Damira Delača, tajnika HŠD-a, i tom prilikom
uručio je mr. sc. Dundoviću posebno priznanje, Bavarskog
lava, za cjelokupni životni rad i zalaganje na području
obnovljivih energetskih resursa u Europi i RH.


O aktivnostima sekcije HŠD-a, Hrvatske udruge za
biomasu u 2007. godini, iznijeti će njezin predsjednik
mr. sc. Dundović u sljedećoj točki dnevnoga reda.


Akademik Slavko Matić i tajnik HŠD-a Damir Delač,
održali su 16. studenoga predavanje za Udrugu šumovlasnika
s područja Gorskog kotara na temu “Uzgojni
radovi kao mjera unaprjeđenja vrijednosti privatnih
šuma na području Gorskog kotara”. Predavanje je
potaklo velik interes šumovlasnika s toga područja,
kao i okolnih područja, te su predavači zamoljeni da
slična predavanje održe i za udruge šumovlasnika iz
drugih područja. Ovo predavanje objavit ćemo u jednom
od sljedećih brojeva Šumarskoga lista.


Hrvatsko šumarsko društvo pomagalo je, organizacijski
i financijski, ograncima u njihovim aktivnostima,
posebno onima od globalnog značenja za našu struku,


kao što je međunarodni salon fotografija “Šuma okom
šumara” bjelovarskog ogranka. Krajem godine tiskan je
kalendar s izabranim fotografijama iz tog Salona.


Održane su tri sjednice Upravnog i Nadzornog odbora
HŠD-a. Jedna u prostorijama Šumarskoga doma,
dok su ostale dvije održane na terenu, i to u lovačkoj
kući Muljava UŠP Karlovac i lovačkoj kući Kunjevci
UŠP Vinkovci.


Tijekom godine u ograncima i središnjici (Šumarski
četvrtak) održano je niz predavanja na različite teme, a
ogranci su bili domaćinima u međusobnim posjetima,
zatim inozemnim ekskurzijama, a i sami su organizirali
stručne posjete pojedinim krajevima Hrvatske i inozemstvu.


Nakon napuštanja poslovnih prostora u zgradi Šumarskoga
doma koje je koristio Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije, i nakon uvida sudskog vještaka,
navedene prostorije očišćene su od ostataka namještaja
i ostaloga otpada. Pismom namjere ovaj prostor
ponuđen je poslovodstvu HŠ d.o.o. za proširenje poslovnog
prostora. Nakon njihova pristanka napravljen
je projekt uređenja i poslije obavljene javne nabave
krenulo se s radovima uređenja. Sastavljen je i usuglašen
tekst ugovora o zakupu poslovnog prostora te je
dan na potpisivanje. Sredinom kolovoza Hrvatske šume
preuzele su preuređeni prostor, u koji je smješten
ured predsjednika i članova Uprave.


Na Šumarskom domu dovršeni su radovi uređenja
dvorišnoga dijela pročelja, a početkom 2008. sljedi
uređenje partera dvorišta, što podrazumijeva uređenje
kanalizacije i nadzemne infrastrukture s perivojem, rasvjetom
i hortikulturom. Na zgradu su postavljeni gromobrani.
Prostorije su opremljene šumarskim znakovljem
u duborezima, a na prozorima podrumske dvorane
napravljeni su vitraji s lovačkim motivima. Uz kupnju
novog sofverskog programa za financijsko praćenje
poslovanja zamijenjena je stara kompjutorska oprema
adekvatnim novim uređajima i pratećom opremom.


HŠD prisutno je u svijetu interneta svojim stranicama
www.sumari.hr. Uspostavljeni sustav djeluje i održava
se, a za njegov rad zadužen je kolega Meštrić. Obuhvaća
sljedeće segmente: o društvu, članstvo i vijesti.
Posebne su podstranice Šumarskoga lista i Akademije
šumarskih znanosti, a baza su i za projekte Imenik hrvatskih
šumara i Bibliografija Šumarskoga lista. Kako bi
sustav vijesti bio informativniji bit će potrebno aktivirati
uz središnjicu i dopisnike iz ogranaka. Isto tako potrebno
je ažurirati evidenciju članstva, za što će se obučiti
operateri po ograncima. Kao što ste upoznati krenulo
se s projektom digitalizacije svih brojeva Šumarskoga
lista. Planiramo napraviti kompletnu digitalnu arhivu od
preko 1000 brojevao objavljenih u 132 godišta.


Na taj način u svakome trenutku bit će zainteresiranima
dostupna cjelokupna memorija naše struke. Do
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 110     <-- 110 -->        PDF

kraja 2007. godine digitalizirano je 34.000 stranica tj. Krajem godine u Šumarskom domu otvorena je
ŠL do 1950. godišta. izložba fotografija s lovačkim motivima istaknutoga


U skladu s tim kupljen je specijalni skener i u pofotografa
Zvonimira Tanockog uz prigodan božićni
stupku je nabavka ostale potrebne opreme za taj projekt. domjenak.


HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO S OGRANCIMA
Izvršenje financijskog plana u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. god.


Rb Sadržaj Planirano Ostvareno Index
AA
Fond redovite djelatnosti
Prihodi
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa
2. Prihodi od dotacija i subvencija
3. Prihodi od zakupnina
4. Ostali prihodi
5. Prihodi od članarina i naknada
550.000,00
280.000,00
3.300.000,00
321.000,00
1.497.000,00
510.631,55
203.216,00
3.278.638,98
316.475,87
1.892.087,62
92,84
72,58
99,35
98,59
126,39
Ukupni prihodi 5.948.000,00 6.201.050,02 104,25
B Troškovi
I Materijalni troškovi
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost
2. Potrošena energija
70.000,00
30.000,00
55.520,86
33.468,56
79,32
111,56
I I Troškovi usluga
3. Prijevozne usluge
4. Usluge održavanja
5. Intelektualne i osobne usluge
6. Komunalne usluge
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr.)
5.000,00
2.134.000,00
258.000,00
310.000,00
530.000,00
0,00 0
2.147.433,42
241.813,98
332.426,27
544.371,22
100,63
93,73
107,23
102,71
II I Troškovi za zaposlene
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi
9. Ostali izdaci za zaposlene
690.000,00
20.000,00
695.240,65
21.116,33
100,76
105,58
IV Troškovi poslovanja – nematerijalni
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi
11. Troškovi vanjskih suradnika
12. Troškovi reprezentacije
13. Premije osiguranja
14. Bankovne usluge
100.000,00
50.000,00
550.000,00
18.000,00
20.000,00
104.953,25
53.852,93
716.208,49
16.616,07
15.778,05
104,95
107,71
130,22
92,31
78,89
V Ostali troškovi poslovanja
15. Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila
17. Ostali nematerijalni troškovi
18. Doprinosi i članarine
Ukupni troškovi
1.000.000,00
5.000,00
150.000,00
8.000,00
5.948.000,0 0
1.164.174,51
14.931,01
126.216,51
23.507,96
6.3 0 7 .630, 0 7
116,42
298,62
84,14
106,05
Ukupni prihodi
Ukupni troškovi
5.4.000,00
5.948.000,00
104,25
Prijenos u iduće razdoblje 0,00


Financijsko poslovanje u 2007. godini obrazložila nim poslovima i utvrđenom stanju podnosimo sljedeći
je voditeljica financijske službe HŠD-a Biserka Marizvještaj;
ković, dipl. oec.


1. Popis je obavljen u vremenu od 24 – 31. prosinca
b) Izvješće Povjerenstva za popis imovine i potraži-2007. god.
vanja na dan 31. 12. 2007. 2. Popisano je sljedeće:
izvješćujemo da je Povjerenstvo u sastavu: – dugotrajna materijalna imovina
Hranislav Jakovac, predsjednik – financijska imovina (kratkoročni depoziti u banci)
Đurđa Belić, članica – potraživanje i obveze (dugoročne i kratkoročne)
Ana Žnidarec, članica – novac u blagajnama i na žiro računima


obavilo popi prema Odluci 3. sjednice Upravnog – dugoročne obveze i


pis
ss pre
odbora HŠD-a, od 7.prosinca 2007. godine. O obavlje-– kratkoročne obveze.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 115     <-- 115 -->        PDF

cijsko poslovanje građanskih udruga, iskazao je bojazan
da će se primjenom nove uredbe otežati odvijanje
redovitih aktivosti Ogranaka. Dogovoreno je
da se zajedno s Upravom Hrvatskih šuma d.o.o. i
resornim ministarstvom pokuša pronaći način kojim
bi se pomoglo Ograncima da nastave s aktivnostima,
jer financijska sredstva prikupljena od članarina
nisu za to dostatna.


Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum., predsjednik ogranka
Zagreb, u vezi dosadašnjih aktivnosti HŠD-a glede
korišćenja biomase, smatra da je HŠD i resorno Ministarstvo
puno napravilo, posebice na zakonskoj regulativi
korišćenja biomase, ali da šumarska praksa ne
prati dovoljno aktivno ta nastojanja, a u raspravama o
energetici šumska biomasa kao vlastiti energent zaobilazi
se. Mišljenja je kako bi situacija bila drukčija
kada bi šumarstvo bilo ravnopravno tretirano kao gospodarska
grana unutar Hrvatske gospodarske komore.
HŠD se izborilo u Hrvatskoj gospodarskoj komori
za osnivanje Udruženja šumarstva i lovstva u okviru
Sektora poljoprivrede i šumarsva, očekujući viđenoga
šumarskoga stručnjaka na mjestu pomoćnika direktora
odnosnog sektora, o čemu je i razgovarano. No
umjesto kolege mr. sc. F. Laufera, koji je kao drvotehnolog
do našeg protesta zastupao šumarsvo, dobili
smo gosp. Kavrana, anonimca u šumarskim krugovima,
pa smo u HGK zastupani kako smo zastupani, a
izgleda da se s time i slažemo.


Nako svih izvješća i rasprave jednoglasno je zaključeno:


Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dip


dipl. ing. šum., v.r.


a) Usvaja se Izvješce o radu i izvršenju financij


skoga plana za 2007. god.


b) Usvaja se Izvješće Povjerenstva za popis imovi


ne i potraživanja na dan 31. 12. 2007. god.


c) Usvaja se Izvješče o radu u 2007. i plan za 2008.


godinu Sekcije za biomasu.


d) Usvaja se izvješće za Šumarski list i ostale pu


blikacije.


e) Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora.


f) Usvajaju se prijedlozi iz rasprave.


Ad 5. Tajnik je izvijestio kako su sve planirane aktivnosti
za početno razdoblje 2008. godine ostvarene.
U tijeku su pripreme za održavanje 112. redovite skupštine
HŠD-a, koja će se održata uoči Dana hrvatskoga
šumarstva 20. lipnja. Predlaže se da se 112. redovita
skupština HŠD-a održi u dvorani Novinarskoga doma.
Nakon službenoga dijela povodom 10-godišnjice sudjelovanja
hrvatskih šumara na EFNS natjecanjima, uz
kratku prezentaciju, podijelit će se priznanja sudionicima.
Za stručnu temu Skupštine predlaže se tema biomase
i obnovljivih resursa. Nakon toga, prigodnim programom
i otvarenjem obnovljenoga dvorišnog dijela
Hrvatskog šumarskog doma, obilježit će se 110. godišnjica
njegove izgradnje.


Ad 6. Pod ovom točkom dnevnoga reda nije bilo
rasprave.


Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje odgovara knjižnom stanju.


Dugoročno potraživanje iznosi 2.948.115,13 kn, a
odnosi se na neplaćenu zakupninu Fakulteta kemijskog
inženjerstva koje je utuženo i vodi se spor za naplatu
putem Advokatske kancelarije Kos - Horvat.


Kratkoročna potraživanja iznose 209.945,99 kn. Od
toga su potraživanja od kupaca 177.945,99 kn, a potraživanja
za dane predujmove dobavljačima 32.000,00 kn.
Do 20. siječnja 2008. godine naplaćeno je 83.766,33 kn
potraživanja od kupaca. Potraživanja od kupaca koja
nisu naplaćena do 20. siječnja 2008. godine odnose se na
potraživanja od Instituta za međunarodne odnose, po osnovi
najamnine i nadoknade zajedničkih troškova.


Povjerenstvo predlaže dugovanja pokušati naplatiti
u najkraćem roku.


Kratkoročne obveze iznose 335.782,25 kn, a odnose
se na usluge dobavljača koje su podmirene do 20. siječnja
2007. godine u iznosu od 104.344,92 kn, te obvezu
plaćanja poreza na dodanu vrijednost u iznosu od
29.648,06 kn, koja je također podmirena do 20. siječnja
2008. godine. Iznos od 201.789,27 odnosi se na
kratkoročne obveze tj. sredstva koja nisu utrošena u
2007. godini (rezervirana sredstva za popravak fasade i
uređenje dvorišnog prostora) i prenose se u 2008. godinu
kao neutrošena sredstva.


Stanje na kratkoročnim depozitima u banci iznose
500.000,00 kn.


Stanje na žiro računu iznosi 945.181,90 kn (bez
ogranaka 352.487,91kn ), stanje u blagajni 8.043,14 kn
(bez ogranaka 1.558,91 kn) te stanje na deviznom računu
izraženo u kunama iznosi 4.146,69 kn. Uz ovo
Izvješće dostavljamo sljedeći popisni materijal:popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventara
u upotrebi

popis dugovanja na dan 31. prosinca 2007. godine
Za Povjerenstvo:
Hranislav Jakovac, dipl. ing. v.r., predsjednik
Đurđa Bjelić, v.r., članica


Ana Žnidarec, v.r., članica


c) Mr. sc. Josip Dundović predsjednik Hrvatske


udruge za biomasu, sekcije HŠD-a, podnio je Izvješće o
aktivnostima u u 2007. i program rada za 2008. godinu.


1.
20. 2. 2007., UŠP Gospić: “Centralizirani toplinski
sustav Gospić”. (Mr. sc. Josip Dundović, Za delegaciju
JP “Srbija šume” Beograd).
2.
23. 3. 2007., Fakultet elektrotehnike i računarstva,
Zagreb, Radionica: Promocija obnovljivih izvora
energije sa 11 referata iz tuzemstva i inozemstva.
(Preko 100 sudionika).
3. 17. 04. 2007. HŠD, Zagreb, Okrugli stol: Uloga i
zadaci Šumarske savjetodavne službe sa 4 referata
iz HŠ d.o.o., Šumarske savjetodavne službe i Austrije
(Štajerska). (Preko 100 sudionika mr. sc. Josip
Dundović prevoditelj njemačko-hrvatski-njemačko
i suorganizator).


4. 26. 4. 2007. HŠD Ogranak Koprivnica: “Energetska
uporaba Šumske biomase u RH”. (Mr. sc. Josip
Dundović, preko 40-tak sudionika).
5.
28. i 29. 5. 2007. Hotel “Osijek” Osijek, II. Stručni
skup s međunarodnim sudjelovanjem: Obnovljivi izvori
energije u RH, Tema: “Energija biomase, bioplina
i biogoriva”
1.
“Centralizirani toplinski sustav Gospić”.
2. “Energetska uporaba Šumske biomase”. (Mr. sc.
Josip Dundović, sa dva referata).
3. “Iskorak Hrvatskih šuma d.o.o.”. (Željko Sučić,
dipl. ing. šum. i Mladen Slunjski, dipl. ing. šum.).
6.
18. i 19. 6. 2007., Opatija, 4. drvno-tehnološka konferencija.
1.
“Drvna zaliha temelj za povećanu uporabu drva”.
2. “Šumska biomasa koristan energent”. (Željko Sučić,
dipl. ing. šum. sa dva referata).
7. 26. 6. 2007., Vinkovci, Velika Županijska vijećnica.
Predstavljanje Zbornika radova znanstvenog skupa:
“Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih
izvora energije, Zagreb, 15. studeni 2006.
(213 stranica, 8 referata iz šumarstva i 10 referata iz
poljoprivrede – preko 150 sudionika, akademik Slavko
Matić, izvan. prof. dr. sc. Igor Anić, prof. dr. sc.
Tajana Krička i prof. dr. sc. Frane Tomić).
8.
4. 9. 2007., Našice, Radio stanica. Radio emisija
uživo na temu: Festival Dani slavonske šume i 2.
Hrvatskih dana o biomasi, Našice, 7. 9. 2007.
(Sa mr. sp. Krešimir Žagar, gradonačelnik Našica,
predstavnicima MH Ogranak Našice, TZ Našice i
HŠ d.o.o., UŠP Našice).
9.
7. 9. 2007. Festival Dani slavonske šume i 2. Hrvatski
dani biomase, Našice. Okrugli stol:
1.
“Obnovljivi izvori energije, biomasa, bioplin i
biogorivo” s 15 referata! SAPARD program izgradnja
toplana na biomasu. (Preko 100 sudionika!
Srećko Selanec, dipl. ing., pom. ministra).
2.
Značaj šumarstva u korištenju obnovljivih izvora
energije. (Zlatko Benković, dipl. ing.).
3. Iskorak Hrvatskih šuma d.o.o. (Željko Sučić,
dipl. ing.).
4.
Centralizirani toplinski sustav Gospić. (Mr. sc.
Josip Dundović).
10. 12.–14. 9. 2007. Zagreb. 2. Međunarodni simpozij
o upravljanju okolišem na Zagrebačkom velesajmu.
Iskorak Hrvatskih šuma d.o.o. (Željko Sučić,
dipl. ing.).
11. 5. 10. 2007. Pogon za peletiranje Mrkopalj i UŠP
Delnice, Golubinjak. Dani peleta, Mrkopalj. Izložba
opreme i stručna predavanja: SAPARD program.
(Preko 50 sudionika! Srećko Selanec, dipl. ing.).
2.
Hrvatski dani biomase. Iskorak Hrvatskih šuma
d.o.o. (Željko Sučić, dipl. ing.).


ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 112     <-- 112 -->        PDF

12. 6. 10. 2007. UŠP Gospić, 9. Dani u Lici.
Stručna predavanja:
1.
Centralizirani toplinski sustav Gospić. (Mr. sc.
Josip Dundović).
2. Iskorak Hrvatskih šuma d.o.o. (Željko Sučić,
dipl. ing. šum.).
13. 16. 11. 2007. Zagreb, Konferencija za novinare na
temu: “Srednjoeuropska konferencija za biomasu
2008. u Grazu”. Hotel Arcotel Allegra.
1.
Svjetska tržišta energije u prijelomnoj fazi. (Dr.
sc. Heinz Kopetz, pred. Austrijske i Europske
udruge za biomasu).
2.
Energetska uporaba šumske biomase u RH.
(Mr. sc. Josip Dundović).
3. Priopćenje za tisak Srednjoeuropska konferencija
o biomasi 2008. (Stephan Grausam, tajnik
Austrijske udruge za biomasu).
14. 4. 12. 2007. Zagreb, Hotel Panorama. Simpozij:
Obnovljive energije – solarna energija, biomasa i
energija vjetra, u organizaciji Njemačke industrijske
i trgovačke komore. (Preko 100 sudionika, mr.
sc. Josip Dundović i Željko Sučić, dipl. ing.).
15. 7. 12. 2007. Bjelovar, Tvornica traktora “Hüttner”
Stručno predavanje: Projekt biomasa s osvrtom na
potrebnu mehanizaciju. (Željko Sučić, dipl. ing.).
16. 12. 12. 2007. Zagreb, u kino dvorani Ministarstva
gospodarstva, rada i poduzetništva. Promotivna konferencija:
za financiranje pripreme projekata obnovljivih
izvora energije. (Preko 200 sudionika).
Program rada hrvatske udruge za biomasu za 2008.
godinu.


Osnovni cilj Hrvatske udruge za biomasu je promicati,
poticati i intenzivirati učinkovito korištenje energije
iz biomase kao obnovljivog izvora energije u Hrvatskoj.


Prelazak na biomasu u opskrbi energijom u obliku
toplinske i električne energije i biogoriva, temeljna je
pretpostavka za sljedeće gospodarske prednosti u:povećanju neovisnosti od uvoza energije (sigurnost
opskrbe),

izbjegavanje povišenih deviznih troškova kod
porasta cijena energenata (ekonomičnost),

smanjivanjuemisija stakleničkih plinova, jer je
uporaba fosilnih goriva za oko 80 % odgovorna za
emisije stakleničkih plinova Europe (glavni uzrok
promjene klime),

stvaranju novih tvrtki,

stvaranju novih tehnologija,

stvaranju novih radnih mjesta u industriji (nova
industrijska revolucija),

stvaranju dugoročnih perspektiva za osiguranje energetskom
opskrbom, temeljenom na povećanju domaćih
izvora obnovljive energije.
Zadaća Hrvatske udruge za biomasu bit će i u 2008.
godini, tj. treću godinu zaredom:


Organizacija savjetovanja, stručnih skupova, semi
nara i dr.: putem 3. Hrvatskih dana biomase u sklopu
9. Europskih dana biomase regija 2008., i to:


5. 9. 2008. u Našicama, povodom festivala “Dani
slavonske šume”, Okrugli stol s međunarodnim
sudjelovanjem “Obnovljivi izvori energije, biomasa,
bioplin i biogoriva”,
3. 10. 2008. u Lokve-Golubinjak, “Izložba opreme
za proizvodnju i energetsku uporabu šumske biomase”,
4. 10. 2008. u Mrkoplju, Gerovu, Perušiću i Vinkovcima,
“Dani peleta” i
4. 10. 2008. u Gospiću “Centralizirani toplinski sustav
na biomasu” u sklopu 10. dana “Jesen u Lici”.
Tijekom 2008. godine održat će više referata za
ogranke HŠD i lokalnu samoupravu!
izdavanje publikacija i promidžbenih materijala,


Priprema podloga za toplinsku energetsku politiku


putem:HGK Zajednice obnovljivih izvora energije, Grupacije
za biomasu i bioplin i

Radne skupine za međuresorsku suradnju na području
energetskog iskorištavanja biomase kao obnovljivog
izvora.
Predavanja i kooperacija s drugim organizacijama


koje imaju slične ciljeve, na primjer:iz tuzemstva: Šumska biomasa d.o.o., kćerka HŠ
d.o.o. (od 1. svibnja 2007. godine) i Obnovljivi izvori
energije d.o.o. kćerka HEP d.d. (od prosinca
2006. godine), na provedbi 5-godišnjeg Sporazuma
HEP d.d. i HŠ d.o.o. potpisanog 7. rujna 2007.
godine u Našicama,

iz inozemstva: C.A.R.M.E.N. e.V. Straubing, Bavarska
(od lipnja 2002. godine) na 16. CARMEN
Simpoziju Würzburg, srpanj 2007.; Austrijska i Europska
udruga za biomasu (od siječnja 2005. godine)
na 2. Srednjoeuropskoj konferenciji o biomasi,
Graz 15. – 19. siječanj 2008.; SWH GmbH – ÖBf
AG Purkersdorf, Austrija; Europski centar za obnovljivu
energiju (EEE Güssing) i Poljoprivredna i
stručna škola Güssing, 5./6. veljače 2008. dogovor
o suradnji Gradovi Našice i Güssing;
Lobiranje na nacionalnim i međunarodnim procesi
ma u pripremi Zakona iz energetske i okolišne politike,
na primjer:
Međunarodno stručno savjetovanje “Obnovljive


energije”, HGK – Županijska komora Varaždin,


25. – 27. 2. 2008.,
Informativni sastanak – Biomasa i obnovljivi izvori


energije, Austrijski ured za vanjsku trgovinu u Zagrebu
(AHST), 13. 3. 2008. u organizaciji dr. Christian
Brawenz, veleposlanik za poljoprivredu, šumarstvo
i okoliš.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Informiranje nositelja odlučivanja u politici i gospo
darstvu o dodatnim mogućnostima i koristima bioenergije,
na primjer: – Gradečka deklaracija 2008.
(Grazer Erklärung) kao poziv Vladama zemalja, koje
su sudjelovale na Srednjoeuropskoj konferenciji o
biomasi 2008. godine,
Potpora praktičarima u uporabi bioenergije, na pri
mjer tvrtkama koje proizvode kotlove i peći na biomasu
“Centrometal” d.o.o. i sl.,
Organizacija i potpora u koncesiji marketinga i


oglašavanje (plakate, letke i sl.) za bioenergiju, na
primjer:
Snimanje studijske emisije “Novi pravac” na Kapital
Networku na temu: Energetska uporaba Šumske
biomase u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 14. veljače
2008. godine i Privredni vjesnik, Broj 3516, ponedjeljak,
11. veljače 2008. godine, “Biomasa kao blago”,
Biomasa kao energetsko blago leži na tlu, a može se
koristiti u svakodnevnom prometu i industriji,
Suradnja s korisnicima, proizvođačima, znanosti i


istraživanju u toku daljnjeg razvitka sustava bioenergije,
na primjer:
termoelektrane na biomasu (kogeneracijska postroje
nja) u pripremi je izrada studija predizvodljivosti partnerski
odnos Šumska biomasa d.o.o. i OIE d.o.o.
(kćerka HEP d.d.) na lokacijama: Vukovar, Županja,
Osijek, Belišće, Sl. Brod, Glina, Zagreb, Karlovac,
Udbina i Labin, ali i u drvno industrijskom kompleksu:
“Hrast” Strizivojna, “Spin Valis” Požega, “Spačva”
Vinkovci, DI “Novoselac” i DI “Slavonija” Sl. Brod.
postrojenja za proizvodnju peleta: “Adria drvo”


Gradec, “Finag” Garešnica, “Drvenjača” d.d. u Mrkoplju,
“Finvest” d.d. u Gerovu, “Viševica comp” u
Perušiću i “Spačva” Vinkovci.
Hrvatska udruga za biomasu svojim radom i afirmativnim
nastupima na stručnim savjetovanjima, konferencijama
i aktivnostima, i u 2008. godini pridonosit
će jačanju nacionalne svijesti o važnosti korištenja biomase
kao obnovljivog izvora energije.
d) Izvješće o 131. godištu tiskanja Šumarskoga lista
u 2007. godini iznio je Glavni urednik prof. dr. sc. Branimir
Prpić.
“Šumarski list”, znanstveno, stručno i staleško glasilo
Hrvatskoga šumarskoga društva, tiskan je 2007. godine
na 632 obilježene stranice kojima je potrebno dodati 36
neobilježenih stranica koje se odnose na korice s naslovnom
slikom, na riječ glavnoga urednika, naslovnu stranicu
s uredništvom, sadržaj časopisa, upute autorima i entomološkim
sadržajem na zadnjoj stranici korica s dvojezično
(hrvatski i engleski) opisana četiri aktualna insekta
prikazana fotografijom u boji. Prošlogodišnje 131. izdanje
našega časopisa ima sveukupno 668 stranica.
U 6 skupina znanstvenih disciplina tiskan je 31 rad,
i to 16 izvornih znanstvenih, 3 prethodna priopćenja, 5


preglednih i 7 stručnih članaka. Iz područja šumarske
fitocenologije tiskana su 2 članka, dendrologije 2, šumarske
genetike 4, lovstva 3, uzgajanja šuma 2, sjemenarstva
i zaštite prirode po 1, hortikulture 2, iskorištavanja
šuma 1, izgradnja cesta 1, entomologije 1, šumskih
požara 2, izmjera šuma 1, daljinskih istraživanja
2, uređivanja šuma 3 i šumarske ekonomike 2 članka.


O sadržaju rubrike Riječ glavnoga urednika prosudite
sami.


U prošlome godištu oživjela je rubrika Izazovi i suprotstavljanja,
u kojoj su razjašnjeni neki osobni nesporazumi,
sukobljena su mišljenja o različitim pristupima
staništu, izneseno je mišljenje projektanata o Višenamjenskom
kanalu Dunav-Sava te mišljenje šumarske
struke u Studiji utjecaja na okoliš spomenutoga kanala.


Naš poznati povjesničar šumarstva M. Skoko pisao
je o 150 obljetnici rođenja Frana Žavera Kesterčaneka,
te o životu i djelu Albina Leustika, poznatoga zagrebačkoga
šumara, dok se M. Glavaš sjeća profesora Vajde
povodom 20 godina od njegove smrti.


Opisano je 15 znanstvenih i stručnih skupova. Dundović
u dva navrata piše o biomasi te o isplativosti njena korištenja
za proizvodnju energije i usputnu zaštitu okoliša,
te o stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem pod
naslovom Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj,
gdje šumska biomasa ima veliko značenje.


O zaštiti prirode objavljeno je čak 28 napisa. Značajnu
ulogu u toj rubrici imaju K. Arač i posebice R.
Kranjčev, koji sa svojim izvrsnim poznavanjem prirodnoga
prostora i pronalaženjem zaštićenih i atraktivnih
biljaka koje ovjekovječuje svojom kamerom.


Puno je suradnika i puno rubrika. Tu je rubrika Obljetnice
s 5 napisa, Znanstveni i stručni skupovi s 15 napisa,
Knjige i časopisi s 10, iz svijeta gljiva 3, iz svijeta kukaca
4, iz Međunarodne suradnje 3, o novim doktorima znanosti
2, iz HŠD-a 10, te In memoriam 10 napisa.


Svi članci pristigli Uredništvu podvrgnuti su uredničkom
postupku. Znanstveni i stručni članci prolaze
kroz postupak recenzije. Članak najprije pročita urednik,
i ako zadovoljava osnovna načela navedena u
Uputi autorima, rukopis se dostavlja uredniku znanstvene
grane koji ga recenzira i vraća uredniku. Ako je
urednik znanstvene grane pozitivno ocijenio rukopis,
isti se dostavlja drugom recenzentu. Kada urednik
znanstvene grane negativno ocjeni rukopis isti se vraća
autoru. Na taj način izbjegava se sigurna negativna
ocjena drugoga recenzenta i daje mogućnost autoru,
želi li članak i dalje objaviti da ga ispravi. Isto tako izbjegavaju
se i prečesti sastanci Uredništva, budući da
se u dogovoru glavnoga urednika i urednika pojedinih
područja rješavaju uspješno problemi koju bi trebalo
rješavati na sastanku od sedam urednika i to više puta
mjesečno, želimo li redovito izlaženje časopisa.
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Ako drugi recenzent pozitivno ocjeni rukopis, on se
dostavlja tehničkom uredniku radi pripreme za tisak. U
slučaju negativne recenzije rukopis se dostavlja trećem
recenzentu i postignu li se dvije pozitivne ocjene rukopisa,
isti ide u tisak.


I na kraju napominjemo kako je Šumarski list referiran
u više referalnih časopisa kao što su Cab abstract i dr.


e) Izvješće Nadzornog odbora


Nadzorni odbor u sastavu:


mr. sc Josip Dundović, predsjednik


dr. sc. Vlado Topić, član


Ilija Gregorović, dipl. ing., član


sastao se dana 21. ožujka 2008. godine, kako bi pregledao
materijalno – financijsku dokumentaciju HŠD-a
s devetnaest ogranaka, nakon čega podnosi svoje Izvješće
Upravnom odboru. Na temeljem Zakona o računovodstvu,
Vlada RH donijela je Uredbu o računovodstvu
neprofitnih organizcija (NN. br. 112/3) Obveznici primjene
te Uredbe su i udruge građana koje djeluju kao
neprofitne organizacije.


Hrvatsko šumarsko društvo je pravna osoba upisana


15. siječnja 1998. god. u Registar udruga Republike Hrvatske
pod brojem 00000083 kao jedinstvena udruga sa
svojim ustrojstvenim oblikom – ograncima (19) i osnovana
je bez namjere stjecanje dobitka. Računovodstvo
vodi na načelu fondovskog računovodstva. Primjenjuje
računski plan kao neprofitna, za praćenje redovite djelatnosti
putem Fonda redovite djelatnosti (Fond A), a za
praćenje nabave dugotrajne imovine putem fonda kapitalnih
projekata (Fond B).
Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi po
prosječnim godišnjim stopama utvrđenim člankom 43.
Pravilnika o knjigovodstvu. Za iznos ispravka umanjuje
(odobrava) se imovina i terete izvori financiranja.


Primjenjuje modificirano načelo novčanog iskazivanja
te se prihodima i troškovima priznaju svote koje
su naplaćene i plaćene do 20. siječnja 2008. godine, a
odnose se na 2007. godinu. Vode se pomoćne knjige
blagajne, osnovnih sredstava, ulaznih i izlaznih računa.
Na temelju ispostavljenih uplatnica i isplatnica vodi se
blagajnički dnevnik. HŠD je u sustavu poreza na dodanu
vrijednost koji se uredno obračunava i uplaćuje.


Obrada podataka u knjigovodstvu obavlja se pomoću
elektroničkog računala i takav unos podataka u glavnu
knjigu osigurava kronološki slijed i kontrolu unosa
podataka.


Povjerenstvo za popis imovine u sustavu:


predsjednik Hranislav Jakovac, dipl. ing. i članice
Đurđica Belić i Ana Žnidarec, obavilo je popis
dugotrajne imovine, novca na žiro računima i u blagajnama,
potraživanje i obveza. Sitan inventar otpisuje se
jednokratno, neovisno od vijeka trajanja i popisuje se
kao sitan inventar u uporabi. Popisne liste, kao i popis


dugovanja za 2007. godinu nalaze se u privitku Izvješća
povjerenstva, kojega je prihvatio Nadzorni odbor.


Obveze neplaćenog PDV-a od strane kupaca podmirene
su iz redovitog poslovanja. Pozitivni saldo - višak
prihoda proizlazi iz ostatka nepotrošenih članarina
ogranaka.


Glede dugovanja bivšeg zakupca poslovnog prostora
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije isti je
utužen i očekuje se naplata putem Suda.


Na temelju uvida u materijalno financijsku dokumentaciju,
Izvješće Povjerenstva za popis imovine i
potraživanja, Izvješće o izvršenju financijskog plana
za 2007. godinu, te Izvješće o radu i financijskom poslovanju
u kojemu su obrazložene stavke prihoda i troškova,
Nadzorni odbor prihvaća odnosna Izvješća, te
predlaže Upravnom odboru da u cijelosti prihvati ovo
Izvješće 0 poslovanju HSD-a za 2007. godinu.


Za Nadzorni odbor:


Mr. se. Josip Dundović, v.r., predsjednik


dr se. Vlado Topic, v.r., član


Ilija Gregorović, dipl. ing, v.r, član


f) rasprava po izvješćima i zaključci.


U raspravi akademik Matić podržao je prijedlog
osnivanja sekcija HSD-a, pa tako i Ekološke sekcije
i ranije predložene Sekcije za zaštitu šuma. Kao dobar
primjer istaknuo je uspješan rad postojećih sekcija,
Hrvatske udruge za biomasu i Pro-Silva Croatia.
Kako bi sekcije mogle aktivno sudjelovati u
radu HSD predložio je da njihovi predsjednici postanu
članovi Upravnog odbora HSD-a.
Predložio je da kao znak zahvalnosti za izuzetnu pomoć
hrvatskim šumarima, kako na znanstvenoj tako
i na stručnoj šumarskoj suradnji, predsjedniku
Države Stipi Mesiću predložimo za odlikovanja dva
istaknuta šumara, prof. dr se. Emila Klimu, sveučilišnoga
profesora na Šumarskom fakultetu u Bmu, i
Vladimira Cambu, dipl. ing., Višeg ministarskog
savjetnika u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
Republike Austrije.
Akademik Matić izvijestio je skup kako je upravo
pred tiskanjem znanstvena monografija Poplavne
šume Europe u kojoj su pored uvaženih europskih
šumarskih znastvenika sudjelovali i hrvatski: akademik
S. Matić, prof dr se. B. Prpić, prof dr se.
Joso Vukelić, izv. prof dr. se. I. Anić i izv. prof dr.
se. M. Oršanić i doc. dr. se. D. Baričević. Kako bi
pomogli tiskanje ove značajne monografije predložio
je da HŠD otkupi određenu količinu iste u vrijednosti
oko 2 000 € .
Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.


Stjepan Blažičević, dipl. ing., predsjednik ogranka
Požega, vežući se na izlaganje Biserke Marković,
dipl. oec. 0 zakonskim propisima vezanim za finan