DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 117     <-- 117 -->        PDF

znatna sredstva za temeljitu obnovu
dviju zgrada - radničke nastambe i
stare zgrade šumarije, te njihovo
prevođenje u apartmane za smještaj
gostiju i Šumarskog muzeja. Prilikom
obilježavanja 235. obljetnice
Šumarije Krasno, najstarije u našoj
zemlji, temeljito je renovirana dvorana
Doma kulture u Krasnu. Tom
prilikom održano je savjetovanje u
Domu kulture, organizirana prigodna
izložba i otkrivena spomen-ploča
u nazočnosti velikog broja šumarskih
stručnjaka iz cijele zemlje.
Ovaj krupni događaj i angažman
Šumarije Krasno na čelu s upraviteljem
Milom nije prošao nezapaženo
u lokalnom i širem okruženju, pa joj
je na prijedlog Mjesnog odbora Krasno
dodijeljena Povelja grada Senja.
Godinu dana prije ove manifestacije
počela je s radom meteorološka stanica
u krugu Šumarije, uz veliku podršku
i razumijevanje njezinog upravitelja.
Krasno postaje sve poželjnije
mjesto za odmor i rekreaciju,
osobito za zimske sportove.
Smještajni kapaciteti Šumarije visoke
su kategorije (oko 40 kreveta) i
obogaćuju ponudu, te tako povećavaju
njezine prihode. U prizemlju
stare zgrade Šumarije uređuje se Šumarski
muzej, prvi u našoj zemlji,
koji je svečano otvoren sredinom


2005. godine u sklopu proslave 240.
obljetnice Šumarije Krasno. U pripremi
rada Muzeja i prikupljanju
eksponata aktivno je sudjelovao i
upravitelj Mile. Mnogobrojne stručne
ekskurzije, osobito šumara, ali i
ostalih struka, kao i pojedinaca, gotovo
obvezno prilikom posjeta Velebitu
posjećuju i Krasno. Šumarija
Krasno s njezinim upraviteljem
spremno dočekuje mnogobrojne goste
i vrlo često pruža adekvatno stručno
vodstvo. Uz to, upravitelj Šumarije
aktivno sudjeluje u svim radovima
u mjestu i to osobito na hortikultumom
uređenju - osnivanju
drvoreda, pomoći školi i mjesnom
kultumo-umjetničkom društvu.


Dugogodišnji povećani napori s
vremenom su prouzročili zamjetni
zamor i zasićenje. Zbog toga Mile
opravdano želi napustiti Krasno i
skrasiti se na drugom, manje turbulentnom
radnom mjestu. Zbog toge
je nakon punih osam godina kolega
Mile napustio Krasno, te je raspoređen
na mjesto stručnog suradnika za
pripremu rada u Odjelu za iskorištavanje
šuma Uprave šuma Senj. Međutim,
na novom radnom mjestu
nije ni započeo s radom, jer je teško
obolio i nakon nekoliko mjeseci, nažalost,
izgubio neravnopravnu bitku
s opakom bolešću.


VLADIMIR BABIC, dipl. ing. šum. (1913


Došlo je vrijeme da se zauvijek
oprostimo s nezaboravnim dragim
kolegom i uvaženim članom našega
Hrvatskoga šumarskog društva,
cijenjenim i poznatim stručnjakom
u šumarstvu, gospodinom Vladimirom
Babićem, koji je preminuo
shrvan teškom bolešću 14. ožujka
2008. u 96. godini života.


Rodio se 13. 1. 1913. g. uNovoj
Gradiški kao sin Stjepana i Marije
rod. Bečić. Hrvat, rimokatolik. Potječe
iz činovničke obitelji. Osnovnuje
školu završio u Zagrebu 1923.
g., a II. državnu realnu gimnaziju
također u Zagrebu, 1931. godine.


U privatnom životu bio je veoma
nježan otac, suprug i sin. Svoj život
zajedno s užom i širom obitelji duboko
je vezao sa njemu najdražu
Bunicu, gdje je velikim materijalnim
odricanjima postupno uređivao
zajednički dom. S pažnjom i velikim
razumijevanjem spremno bi saslušao
svakog pojedinca i pokušao
mu istinski pomoći. Sudjelovao je u
Domovinskom ratu na opasnom ličkom
bojištu. Bio je poznat po temperamentnim
raspravama, posebno
u njemu dragim područjima počev
od struke, povijesti, filozofije, fizike
i književnosti, u kojima je odlučno,
ali i argumentirano iznosio svoje
stavove. Kao veliki zaljubljenik
poezije posebno je voho Matoša,
Kranjčevića, Ujevića i Tadijanovica.
Uvažavajući njegov senzibilitet
prema lijepoj književnosti nad otvorenim
grobom recitirana je pjesma


A. G. Matoša "Utjeha kose" koja u
završnim stihovima glasi:
U dvorani kobnoj, mislima u sivim
Samo kosa tvoja još je bila živa
Pa mi reče: Miruj! Usmrti se sniva.


Neka je hvala i slava našem Mili
"Milku" Tomljanoviću.


V. Ivančević
- 2008)
Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u
Zagrebu. Nakon što je apsolvirao
za nas daleke 1935. završava studije
i diplomira 1936. g.


Njegov burni put šumarskog
stručnjaka započinje 1. 1. 1938. do


31. 12. 1938. u svojstvu vježbenika
kod Banske uprave u Zagrebu. U
sudbonosnim godinama od 1. 1.
1939. do 15. 2. 1943. g. radi kao kotarski
šumar kod Kotarske oblasti
Zagreb, da bi nakon toga u razdoblju
od 16. 3. 1943. do 31. 12. 1944.
g. obavljao poslove kao kotarski šumar
kod Kotarske oblasti Ivanec.


ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Od 1. 1. 1945. nastavlja raditi opet
kao kotarski šumar kod Kotarske
oblasti Zagreb, gdje ostaje do 31.


12. 1946., da bi onda 1. 1. 1947. g.
bio postavljen za planera u Mininera
starstv šumarstva, Odjel za lokalne


tvu
uu djel za alne


e. N
NN
šumee.
.. a tom mjestu ostaje godinuinu i
pol,l, aa
aa zzatim od 1. 6. 1948. postavljen
je za šefa planskog odsjeka
DIP-a Vinkovci, gdje je ostao do
kraja 1950. g., kada prelazi na radno
mjesto planera u Ministarstvo drvne
industrije, Sjeverni bazen, gdje ostaje
do 12. 1. 1952. god. Uslijedilo
je napokon i radno mjesto upravitelja
šumarije Nova Gradiška. Na tom
radnom mjestu zadržava se do 31.


12. 1959. god. Od 1. 1. 1960. do 30.
6. 1977. g. bio je šef Sektora za uzgoj
šuma stručne službe Šumskog
gospodarstva Nova Gradiška i nakon
integracije s “Garjevicom” Kutina
u novo stvorenom Šumskom
gospodarstvu “Josip Kozarac” nastavlja
rukovoditi i obnašati tu
stručnu i vrlo zahtjevnu dužnost, samo
sada na proširenom teritoriju od
rijeke Orljave do Lonje. S tog radnog
mjesta otišao je u zasluženu mirovinu
preselivši se u Zagreb.
Osnivač je i dugogodišnji član
Društva inženjera i tehničara Hrvatske
u Novoj Gradiški (tako se
tada zvalo Šumarsko društvo) i nakon
stvaranja Republike Hrvatske
automatski nastavlja intenzivnu aktivnost
u HŠD-u ogranku Zagreb.


Objavio je niz svojih uradaka u
našem stručnom glasilu Šumarskom
listu od 1977. do 2004., a u ranijim
godinama često se javljao u stručnim
člancima iz područja uzgoja
šuma u informativnom listu Šumarske
novine ŠG “Josip Kozarac”.
Dao je odlučujući i nezamjenjiv
stručni doprinos proglašenju rezervata
šumske vegetacije PRAŠNIK,
posljednjeg ostatka 300 godina stare


slavonske prašume hrasta lužnjaka i
na Psunju MUŠKI BUNAR, ostatak
psunjskih prašuma bukve i hrasta
kitnjaka. On je zaslužan da su se baš
ti predjeli starih slavonskih šuma sačuvali
za buduće naraštaje kao simboli
nekadašnjeg bogatstva na kojima
prošle, sadašnje i buduće generacije
šumara mogu istraživati i na
kojima se mogu učiti.


Od dragog nam kolege Vladimira
želimo se oprostiti svi mi koji ga
poznajemo, njegovi kolege djelatnici
sa terena, prijatelji, znanci, a ponajviše
njegova šira i uža tugujuća
obitelj, svjesni da ga zauvijek odjednom
nenadoknadivo gubimo. On
je u nama ostavio neizbrisivo sjećanje
na velikog i među kolegama vrlo
cijenjenog hrvatskog šumara kojega
u stručnom pogledu izuzetno svi cijenimo,
zbog toga što je nesebično
cijeloga života obilno dijelio svoje
znanje, iskustvo i ostala dobra s
mnogima od nas, u potrebi da izravnim
iskustvom spoznamo kako puninu
života daje ljubav prema prirodi
i šumi, i kako nam se ona vraća
kao blagoslov u obliku unutarnjeg
mira, zadovoljstva i radosti.


Naš kolega Vlado nas je u praksi
kao pravi vitez šumarske struke
nebrojeno puta poticao da slijedimo
njegov primjer i učio nas kako
živjeti i raditi u potpunoj predanosti
šumarstvu.


Ali ne samo to. On je kao vitez
šumarske struke slobodno davao samoga
sebe i javno svjedočio da nije
ni politika ni materijalno bogatstvo
ono što diktira životne i prirodne zakone,
već je to jedino ljubav prema
šumi, prirodi i ljudima.


Neću i ne mogu zaboraviti njegovu
mudrost, upornost, skromnost,
svekoliku druželjubivost i univerzalnost,
kada je preko šumarskih društa


va, unatoč neprobojnoj željeznoj
zavjesi i tada egzistirajućem neprobojnom
berlinskom zidu u podijeljenoj
Europi, uspio spojiti naše i poljske
šumare u trijumfu darivanja i ljubavi
dvaju napaćenih naroda. Izgubili
smo ne samo šumara, nego i čovjeka
koji je znao što daje vrijednost koja
nadahnjuje različite oblike darivanja,
odnosno s njim smo izgubili istinskog
viteza šumarske struke.


Mi šumari i kolege iz ogranka
Zagreb zahvaljujemo dragom Vladi
na svemu što je ostavio iza sebe, te
dao nama kao i svojoj djeci, obitelji
i svekolikom hrvatskom narodu tijekom
svoga života, gazeći ovozemaljsko
blato naših nizinskih šuma
od Ivanca, Nove Gradiške do Vinkovaca,
proživljavajući nevolje i jad
burnog proteklog vremena.


Odlaskom kolege Vladimira ostajemo
mi ovdje svjesni da je iza sebe
ostavio sve svoje rane, svoje gubitke
i svoje najmilije, da bi se tamo
susreo s onim jedinstvenim što istinski
tražimo svi i čemu se nadamo.


Naš kolega Vlado ostat će zauvijek
u našem sjećanju zapamćen po
svojim djelima kao pravi vitez šumarske
struke, i iznad svega istinski
dokaz kako je teško biti čovjek.


U trenutku odlaska iz naših redova,
drage nam i cijenjene osobe, izražavamo
svoju sućut tugujućoj obitelji
na nenadoknadivom gubitku
voljene osobe, koja je istovremeno i
za nas nenadoknadiv gubitak zaslužnog
člana ovoga Šumarskog društva.


Neka mu je vječna slava i hvala!


Za HŠD ogranak Zagreb
Davorin Kapec, dipl. ing.