DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


KAKAV MIRAZ NUDE NAŠE STRUKE EUROPSKOJ UNIJI


Malo je vremena do trenutka kada će se naše struke naći pred odlukom kako hrvatske šume,
šumarstvo i preradu drva prilagoditi velikoj europskoj obitelji. Kakav stav zauzeti i što treba oštro
naglasiti kako ne bi izgubili ono što je nama, ali istovremeno i EU bitno kao dobar predložak.


U petoj brzini u kojoj se nalaze sva povjerenstva imenovana od mjerodavnih za pregovore
pristupa EU, pa tako i povjerenstva naših struka, može se dogoditi i pogreška, ali važno je da
se ne pogriješi u osnovnim načelima koja čine hrvatske šume posebnima i zasigurno najboljima
u europskome prostoru.


Kao prvo, većina je hrvatskih šuma prirodnoga sastava. To se ponajprije odnosi na 98 % svih
državnih šuma kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o. i koje zapremaju od sveukupnih šuma u
Hrvatskoj 78 %. Hrvatska šumarska struka ima veliku tradiciju. Zbog izuzetnoga položaja
Hrvatske u europskome prostoru, te u vezi s povijesnim zbivanjima njezin prostor je u jednome
dijelu zaposjednut (Turci) dok u drugome dijelu ima svoju političku samostalnost jer Hrvatski
sabor djeluje od XIII. stoljeća neprekidno do danas. Povlačenjem Turaka u XVII. stoljeću
šumarski stručnjaci koji se ponajprije školuju u Austriji, Slovačkoj i Češkoj, a kasnije u nas
(Križevci), započinju sa stručnim radom u prašumama kojima je u ono vrijeme bila pokrivena
gotovo čitava Hrvatska. Uvedena je oplodna sječa s prirodnom obnovom, uzgojem šuma i
potrajnim gospodarenjem, danas prihvaćenim općim šumarskim načelom preuzetim od zaštitara
okoliša (Rio de Janeiro 1992.) kao održivi razvoj.


Šumarska struka, gospodareći šumama u Hrvatskoj preko 250 godina, izgospodarila je
prirodne šume s preko 100 šumskih zajednica uvjetovanih reljefnim i klimatskim raznolikostima,
opskrbljujući istovremeno preradu drva sa sirovinom primjerene kakvoće i održavajući u
potpunosti sve općekorisne funkcije šuma. Hrvatske šume služe u potpunosti općoj zaštiti prirode
i značajno su sudjelovale u stvaranju šest nacionalnih parkova i isto toliko parkova prirode
sa šumom kao osnovnim fenomenom.


Hrvatske šume po strukturi sastavljene su pretežito od danas vrlo tražene bjelogorice (hrastovi
lužnjak i kitnjak, obična bukva, plemenite listače) i predstavljaju neprocjenjiv ekološki i
gospodarski kapital. Degradirane šume koje nalazimo u Sredozemlju Hrvatske, posljedica su
utjecaja civilizacija smjenjivanim u tome prostoru više tisuća godina. Današnje šumarstvo teži
sredozemnim staništima vratiti samoniklu vegetaciju.


Kolege i ostali koji pregovaraju s predstavnicima EU o šumama, morali bi postići takav
rezultat koji ne dozvoljava promjenu prirodnosti hrvatskih šuma, kao i ostala svojstva koja su
uvjetovala dodjelu FSC cerifikacije Hrvatskim šumama d.o.o. Ukratko EU treba prihvatiti
osnovna načela Zakona o šumama Republike Hrvatske (prirodno pomlađivanje, općekorisne
funkcije, potrajno gospodarenje, održavanje šumske zajednice primjerene staništu, primjenu
odgovarajuće mehanizacije prilikom pridobivanja drva). Tijekom pregovora potrebno je izbjeći
zamke onih koji u hrvatskim šumama vide samo isplativu koncesiju.


Uz očuvane hrvatske šume, preradi drva nudi se eldorado sirovine visoke kakvoće uz
povoljnu položajnu rentu i očekivanu pomoć u kapitalu koji bi se trebao brzo oploditi, pa se tu
ne očekuju velika pregovaranja oko ulaska u EU.


Sa stajališta zaposlenosti, drvna sirovina hrasta lužnjaka šumskoga bazena Spačve, osigurava
primjerice 9350 radnih mjesta u preradi drva. U posljednje vrijeme sve zanimljiviji postaje
šumski i pilanski otpad kao energetsko drvo, što povećava mogućnost daljnje zaposlenosti. U
čitavoj Hrvatskoj, mogućnosti razvoja pogona prerade drva zaista su velike, a uspjeh ovisi o
inventivnosti i stručnosti onoga koji pokreće posao.


Prof. dr. sc. Branimmir Prpić


Naslovna stranica – Front page:
Divlji kesten (Aesculus hippocastanim L.) u cvatu
Horsechestnut in blossom


(Foto – Photo: M. Harapin)


Naklada 1865 primjeraka