DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 23     <-- 23 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJEJIA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH SUMA . Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 121-146
ce te općina Čabar i Vrbovsko. Od
ukupne površine šuma i šumskog
zemljišta koja iznosi 106 075 ha u privatnom
vlasništvu je 22,5 % površine.


U tablici 2. prikazana je površina šuma
po gospodarskim jedinicama za tri
navedene općine, kao i drvna zaliha po
hektaru cmogoričnog i bjelogoričnog
drveća. Iz tabhce je vidljivo daje ukupna
prosječna drvna zaliha 148 mČ/ha, od
čega se 42 mČ/ha ili 28 % odnosi na crnogoricu,
a preostali 106 mČ/ha ili 72 %
je bjelogorica. Najveća prosječna drvna
zaliha nalazi se na području općine
Čabar i iznosi 195 mČ/ha, a najniža drvna
zaliha je u općini Vrbovsko i iznosi
81 mČ/ha.


Tablica 2. Površine i drvne zalihe privatnih šuma po gospodarskim jedinicama na području bivših općina Delnice,
Čabar i Vrbovsko


Table 2 Areas and growing stock of private forests by management units in the former municipalities of Delnice,
Čabar and Vrbovsko


Površina-Čre« Drvna zaliha -Growingstock


Gospodarska jedinica Ukupna Obrasla Crnogorica Bjelogorica Ukupno
Managemant unit Total Forested Conifers Broadleaves Total
ha mČ/ha
Petehovac 1862 1367 42 151 193
Mrkopalj 2078 1093 34 126 160
Risnjak 1335 760 57 109 166
Mala Višnjevica 1752 1376 69 82 151
Dobra 2090 1441 44 133 177
Fužine 1429 870 29 145 174
Kupa 1852 1434 16 147 163
Općina -Municipality Delnice 12398 8340 41 128 169
Sveta Gora 2346 2025 60 141 201
Čabar 1170 959 102 117 219
Prezid 1759 1203 99 68 167
Općina -Municipality Čabar 5275 4187 81 114 195
Ribnjak 753 590 54 41 95
Lukovdol 2508 2241 18 81 98
Osojnik 2881 2868 1 64 65
Općina -Municipality Vrbovsko 6142 5699 13 68 81
Ukupno Total
23815 18226 42 106 148


U tablici 3 prikazana je ukupna drvna zaliha cmogo-tako na slici 3. grafički su prikazane numeričke vrijedrice
i bjelogorice koja iznosi 2 691 863 mČ, kao i pronosti
drvne zalihe po ha.
sječna drvna zaliha po hektaru u iznosu od 148 mČ. Isto


Tablica 3. Ukupna drvna zaliha i zaliha po hektaru cmogoričnih i bjelogoričnih šuma


Table 3 Total growing stock and stock per hectare of coniferous and broadleavedforests
Drvna zaliha -Growing stock


Crnogorica Bjelogorica Ukupno Crnogorica Bjelogorica Ukupno
Conifers Broadleaves Total Conifers Broadleaves Total
m´ mČ/ha
755924 1935939 2691863 42 106 148
125