DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 24     <-- 24 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJERA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH SUMA . Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 121-146
Slika 3. Grafički prikaz numeričke vrijednosti
drvne zalihe po hektaru


Figures Graphic presentation of numerical
value of growing
stock per hectare


Cmogorica -Conifers Bjelogorica -Broadleaves Ukupno -Total


U tablici 4. prikazanje ukupni 10-godišnji prirast, navedene općine. Ukupni prirast iznosi 803 540 m , a
kao i prirast po hektaru za cmogoricu i bjelogoricu u tri prosječni po ha 44 mČ, što godišnje iznosi 4,4 mČ/ha.


Tablica 4. Desetogodišnji prirast i prirast po ha


Table 4 Ten-year increment and increment per ha


Prirast -Increment 10 god. -Years mČ Prirast -Increment mČ/ha


Općina


Cmogorica Bjelogorica Ukupno Cmogorica Bjelogorica Ukupno


Municipality


Conifers Broadleaves Total Conifers Broadleaves Total


Delnice 107440 329470 436910 13 39 52
Vrbovsko 18130 109190 127320 3 19 22
Čabar 104430 134880 239310 25 32 57
Ukupno 230000 573540 803540 13 31 44


Slika 4. Desetogodišnji prirast cmogoričnih
i bjelogoričnih šuma po
ha


Figure 4 Ten-year increment of coniferous
and broadleaved forests
per ha


Na slici 4. danje grafički prikaz


prirasta po vrstama drveća i po


hektaru.


U tablici 5. prikazan je ukupni
10-godišnji etat po vrstama drveća
za područje svake općine, godišnji
etat po hektaru, kao i intenziteti
sječe. Iz tablice je vidljivo da se
ukupno u razdoblju od 10 godina
posiječe 396 881 mČ, odnosno u
prosjeku 22 mČ/ha, a intenzitet za


Cmogorica -Conifer Bjelogorica -Broadlived Ukupno -Total hvata iznosi 15 %.