DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 26     <-- 26 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJEJIA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH SUMA . Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 121-146
U tablici 6. donosimo podatke o postotnim odnosima
debljinskih razreda stabala promjera do 30 cm, od 31 do
50 cm i 51 cm na više. Postotni odnos između debljinskih
razreda ukazuje na stanje prebome strukture sastojine
u odnosu na idealnu strukturu koja je određena postotnim
odnosom 20 % : 30 % : 50 %.


Prosječan odnos za sve sastojine u privatnom vlasništvu
iznosi 44 % : 46 % : 10 %, što je daleko od ideal


ne prebome strukture. Ovdje je nužno istaći da do ovakvog
nepovoljnog odnosa, uz ostalo, dolazi i zbog toga
što su u ovom slučaju sve sastojine svrstane u raznodobne
i prebome. Činjenica je da od ukupne površine šuma
u privatnom vlasništvu prebome šume zauzimaju oko
30 % površine. Ostalih 70 % šuma po vrstama drveća i
po stmktumim osobinama sastojina pripadaju regularnim
šumama.


Tablica 6. Postotni odnos učešća stabala po debljinskim razredima u privatnim šumama


Table 6 Percentage of tree participation per diameter classes in private forests


Vrsta drveća


Tree species


Cmogorica -Conifers
Bjelogorica -Broadleaves
Ukupno -Total


cm
10-30 31-50 51< Ukupno -Total
%
50 42 8 100
37 50 13 100
44 46 10 100


Na slici 7. donosimo grafički prikaz postotnih odnosa
učešća po debljinskim razredima za cmogoricu,
bjelogoricu i ukupno.


Slika 7. Grafički prikaz strukture po debljinskim razredima u privatnim šumama


Figure 7 Graphic presentation of structure per diameter classes in private forests


U tablici 7. donosimo podatke o postotnim odnosima
debljinskih xsaiQ&a stabala cmogorice, bjelogorice i
ukupno za prebome šume u vlasništvu države. Taj odnos


je 17 % : 39 % : 44 %. Iako ni taj odnos nije idealan,
ipak pokazuje da su te šume, za razliku od privatnih, blizu
prebomoj stmkturi.


Tablica 7. Postotni odnos učešća stabala po debljinskim razredima u državnim šumama


Table 7 Percentage of tree participation per diameter classes in state forests


Vrsta drveća


Tree species


Cmogorica -Conifers
Bjelogorica -Broadleaves
Ukupno -Total


cm
10-30 31-50 51< Ukupno -Total
%
10 29 61 100
25 49 26 100
17 39 44 100