DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2008 str. 27     <-- 27 -->        PDF

S. Matić, D. Delač: UZGOJNI ZAHVATI KAO MJEJIA POVEĆANJA VRIJEDNOSTI PRIVATNIH SUMA . Šumarski list br. 3-4, CXXXII (2008), 121-146
Slika 8. Grafički prikaz strukture po debljinskim razredima u državnim šumama


Figure 8 Graphic presentation of structures per diameter classes in state forests


Na slici 8. donosimo grafički prikaz postotnih odlogorice
i ukupno za prebome šume u vlasništvu
nosa učešća po debljinskim razredima cmogorice, bjedržave.


NEKI STRUKTURNI POKAZATELJI PRIVATNIH SUMA
NA POVRŠINI CIJELOG GORSKOG KOTARA
Some structural indicators of private forests in the entire area of gorski kotar


Prema Šumsko-gospodarskoj osnovi (Milković
2006), šume privatnih šumoposjednika onog područja
Gorskog kotara s kojim upravlja Uprava šuma podružnica
Delnice, zauzimaju površinu od 22 380 ha. One su
u skladu s Pravilnikom o uređivanju šuma razvrstane u
raznodobne šume. Takva podjela, nažalost nije optimalno
rješenje, posebno sa znanstvenoga i stručnoga kriterija,
imajući u vidu konkretno stanje sastojina glede uzgojnog
oblika, bioloških svojstava, ekoloških zahtjeva
vrsta drveća koje tvore te šume. Navedene šume dijele
se na šume sjemenjače površine 19 350 ha i panjače površine
3 031 ha.


Prema konkretnoj situaciji na terenu, ove šume, glede
uzgojnog i strukturnog oblika, trebalo bi svrstati u
regularne ili jednodobne sjemenjače visokog uzgojnog
oblika, prebome sjemenjače visokog uzgojnog oblika
te regularne panjače niskog uzgojnog oblika. To je nužno
ako želimo u njima provoditi odgovarajuće uzgojne
zahvate, postaviti realni cilj gospodarenja, održati i
uvažavati načelo potrajnosti ili načelo održivog razvoja,
kako bi primjenom odgovarajućih zahvata povećali
njihovu kvalitetu, proizvodnost i vrijednost, te im osigurali
prirodnost i vječnost.


Uvažavajući navedena načela formirali smo tablicu
br. 8, u kojoj smo prema podacima šumsko-gospodarske
osnove dobili podatke za regularne šume visokog
uzgojnog oblika, prebome šume i šume panjače.


Na temeljem podataka navedenih u gornjoj tablici,
možemo zaključiti da ukupna površina privatnih šuma
u Gorskom kotam iznosi 22 380 ha, na kojoj se nalazi
2 958 319 mČ drvne pričuve s prosječnom drvnom zalihom
od 125 mČ/ha i prirastom od 3,9 mVha.


Ako bi detaljnije analizirali tablicu 8. zaključili bi da
regulame šume visokog uzgojnog oblika, bez sjemenjača
meke i tvrde bjelogorice, zauzimaju površinu od
10 547 ha, drvna zaliha iznosi 163 mČ/ha, ukupna drvna
zaliha je 1 512 843 mČ, a prosječni prirast je 4,4 mVha.
U ovu analizu nismo uzeli šume ostale tvrde i meke bjelogorice,
jer su to šume u nastajanju u procesu prirodne
sukcesije na golim površinama


Prebome šume zauzimaju površinu od 6 085 ha,
drvna zaliha iznosi 188 mČ/ha, ukupna drvna zaliha je
1 087 185 mČ, a prosječni prirast je 4,4 mČ/ha.


Šume panjače imaju površinu od 3 031 ha, drvna zaliha
iznosi 62 mČ/ha, ukupna drvna zaliha je 216 459 mČ,
a prosječni prirast je 2,6 mČ/ha.


Iako smo svjesni da su temeljni podaci izneseni u
Šumsko-gospodarskoj osnovi područja Republike Hrvatske,
rezultat suvremenih, ali ipak ekstenzivnih metoda
procjene stmktumih vrijednosti privatnih šuma, ipak
smo uvjereni da su oni dobri pokazatelji na temelju kojih
možemo planirati i izvoditi zahvate njege, obnove i
planiranja budućeg gospodarenja. Na temelju ovih podataka
možemo zaključiti da nam strukturni pokazatelji